Jautājiet mums!
12/08/2020

Pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi

Accounting Latvia specializējas augsta līmeņa grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā tādās uzņēmējdarbības nozarēs kā sabiedriskā ēdināšana, transporta pakalpojumi (kravu un pasažieru pārvadājumi), pārtikas un rūpniecības preču ražošana, vairumtirdziecība un mazumtirdzniecība, nekustamo īpašumu apsaimniekošana, medikamentu tirdzniecība, kokmateriālu tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana u.c.
Mēs piedāvājam pilna grāmatvedības cikla pakalpojumus Latvijas uzņēmumiem, bezpeļņas, nevalstiskām, valsts un pašvaldību organizācijām un iestādēm, kā arī saimnieciskās darbības veicējiem un fiziskām personām.

Mūsu klienti ir vēstniecības,  ēku apsaimniekotāji, IT nozares uzņēmumi, kas sniedz savus pakalpojumus ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām (ASV, Kanāda, Krievija, Lielbritānija u.c.), medikamentu ražotāji, nekustamo īpašumu attīstītāji, projektēšanas biroji, pašnodarbinātās personas un individuālie darba veicēji.

Grāmatvedības pakalpojumi ietver sekojošas pamatdarbības:

 • grāmatvedības organizācijas un izskaites metodikas izstrāde un ieviešana
 • pirmdokumentu sastādīšana, pārbaude, apstrāde un uzglabāšana
 • pamatlīdzekļu uzskaite finanšu un nodokļu vajadzībām
 • darba algu, slimības naudu, atvaļinājuma naudu aprēķināšana
 • komandējumu dokumentācijas noformēšana un aprēķināšana
 • avansa norēķinu sastādīšana
 • faktūrrēķinu un/vai pavadzīmju sastādīšana
 • krājumu uzskaite
 • debitoru un kreditoru uzskaite
 • naudas līdzekļu uzskaite, dokumentēšana
 • maksājumu uzdevumu sagatavošana, maksājumu veikšana, izmantojot internetbanku
 • nodokļu aprēķināšana un uzskaite
 • degvielas norakstīšana un izlietojuma kontrole
 • atskaišu sagatavošana VID, statistikas pārvaldei un citām valsts un pašvaldības iestādēm
 • peļņas vai zaudējumu pārskata, operatīvās bilances sastādīšana divu darba dienu laikā
 • gada pārskata sastādīšana
 • atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai
 • fizisko personu grāmatvedības uzskaite, nodokļu deklarāciju un atskaišu sastādīšana

Pēc Jūsu pieprasījuma pie esošajiem pakalpojumiem var tikt pievienoti papildus pakalpojumi, kururs vēlaties saņemt. Būsim patiesi priecīgi atbildēt uz Jūsu jautājumiem, tāpēc droši zvaniet vai rakstiet mums jebkurā Jums ērtā laikā.

Juridiskie pakalpojumi

Accounting Latvia piedāvā pilnu komercdarbībai nepieciešamo juridisko pakalpojumu klāstu. Šie pakalpojumi var tikt izmantoti gan atsevišķi, slēdzot līgumu par juridisko apkalpošanu, gan arī kopā ar grāmatvedības pakalpojumiem.

Juridiskie pakalpojumi komercdarbībā iekļauj šādus pamatpakalpojumus:

 • SIA, IK, biedrību, nodibinājumu, kooperatīvo sabiedrību reģistrācija Komercreģistrā
 • valdes sastāva izmaiņu reģistrācija Komercreģistrā
 • valdes locekļu pilnvaru termiņa pagarināšana Komercreģiatrā
 • juridiskās adreses maiņas reģistrācija Komercreģistrā
 • dalībnieku maiņas reģistrācija Komercreģistrā
 • juridiskās konsultācijas komercdarbībā
 • konsultācijas nodokļu likumdošanā un nodokļu optimizācijā
 • saimnieciskās darbības līgumu (aizdevuma, patapinājuma,
  darba, nomas, pirkšanas, pārdošanas, uzņēmuma līgumi u.c.) izstrāde un analīze
 • debitoru parādu piedziņa
 • uzņēmuma interešu aizsardzība no kreditoriem
 • uzņēmuma interešu pārstāvēšana valsts un pašvaldības iestādēs
 • administratīvo lēmumu pārsūdzēšana
 • uzņēmuma interešu pārstāvēšana administratīvajā procesā, tiesā

Jūsu ērtībai pēc nepieciešamības esam gatavi piedāvāt arī citus ar komercdarbību saistītos juridiskos pakalpojumus. Ja ir radušies kādi jautājumi, zvaniet vai rakstiet mums.

Tildes Jumis

Kopš 2005. gada Accounting Latvia grāmatvedības datorprogrammas Tildes Jumis sertificētais izplatītājs un mācību centrs Rīgas pilsētā, tās reģionā un Latgalē. Jau vienpadsmit gadus esam veiksmīgi darbojušies grāmatvedības datorprogrammas Tildes Jumis tirdzniecības, ieviešanas un apmācības jomā.

Aktuālie Tildes Jumis produkti un cenas:                                                                                    

Tildes Jumis datorprogramma                                            Cena EUR (bez PVN)
Tildes Jumis Standarta  

Tildes Jumis Standarta ar viena gada abonementu                       980.00
Tildes Jumis Lietotāja darba vieta                                                  260.00
Tildes Jumis Datu serveris                                                             530.00

Tildes Jumis Solo
Tildes Jumis Solo ar 1. gada abonementu                                      480.00
Pāreja no Tildes Jumis Solo uz Tildes Jumi Standarta                   500.00

Tildes Jumis abonements                                                     Cena EUR (bez PVN)
Abonements uz 1 gadu
Tildes Jumis abonementa pagarinājums uz 1 gadu                         180.00
Tildes Jumis lietotāja darba vietas abonementa
pagarinājums uz 1 gadu                                                                   65.00
Tildes Jumis Datu servera abonementa pagarinājums uz 1 gadu   130.00

Abonements uz pusgadu
Tildes Jumja abonementa pagarinājums uz pusgadu                      108.00
Tildes Jumja lietotāja darba vietas
abonementa pagarinājums uz pusgadu                                            39.00
Tildes Jumis Datu servera abonementa
pagarinājums uz pusgadu                                                                78.00

Abonementa atjaunošana
Tildes Jumis abonementa atjaunošana uz 1 gadu                            350.00
Tildes Jumis Lietotāja darba vietas
abonementa atjaunošana uz 1 gadu                                                 120.00
Tildes Jumis Datu servera abonementa atjaunošana uz 1 gadu      250.00

Tildes Jumis Starts                                                               Cena EUR (bez PVN)
Tildes Jumis Starta, mēneša maksa                                                 15.00

Tildes Jumis Pro                                                                    Cena EUR (bez PVN)                           
Tildes Jumis Pro mēnesī (pamats)                                                    25.00
Tildes Jumis Pro gadā (pamats)                                                        285.00
Tildes Jumis Pro mēnesī, papildus lietotājs, mēnesī                         6.00
Tildes Jumis Pro mēnesī, papildus lietotājs, gadā                             68.40
Tildes Jumis Pro 10 datu bāzes mēnesī                                            10.00
Tildes Jumis Pro 10 datu bāzes gada maksa                                    114.00
Tildes Jumis Pro 30 datu bāzes mēnesī                                            20.00
Tildes Jumis Pro 30 datu bāzes gada maksa                                    228.00
Tildes Jumis Pro 50 datu bāzes mēnesī                                            30.00
Tildes Jumis Pro 50 datu bāzes gada maksa                                    342.00

 

Accounting Latvia kopš 2005. gada ir sertificētais grāmatvedības datorsistēmas Tildes Jumis sertificētais izplatītājs Rīgā, Rīgas reģionā un Latgales reģionā.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi attiecībā uz Tildes Jumis iegādi, licenču veidiem un to piemērotību Jūsu darbam, izmantojiet jebkuru Jums ērtāko saziņas veidu ar mums, rakstot e-pastu uz birojs@accountinglatvia.lv, zvanot uz tālruņa numuru 67375133 vai aizpildot jautājumu formu mājas lapas sadaļā Kontakti.

Pēc grāmatvedības datorprogrammas Tildes Jumis iegādes seko ieviešanas posms, kas ir īpaši svarīgs grāmatvežiem.

Mūsu starpā ir augsti kvalificēti Tildes sertificēti profesionāļi, kuri ir gatavi atbildēt uz jebkuriem jautājumiem, palīdzēt uzsākt, turpināt un pilnveidot jūsu darbu ar grāmatvedības uzskaites sistēmu Tildes Jumis.

Pamatpakalpojumi, ko mēs piedāvājam:

 1. datoru tehnisko parametru analīze un to atbilstības sistēmas prasībām izvērtēšana;
 2. sistēmas Tildes Jumis tirdzniecība un instalēšana;
 3. attālināta Tildes Jumis apkalpošana;
 4. darba uzsākšanas konsultācijas;
 5. sistēmas Tildes jumis pielāgošana jūsu saimnieciskās darbības specifikai un grāmatvedības uzskaites metodikai;
 6. jebkuras sarežģītības un specifikas apmācības (individuālas, 4 – 5 cilvēku grupu) sistēmas lietošanā;
 7. kursi (iesācēju un profesionālie) Tildes Jumis lietotājiem.

Tildes Jumis iespējas ikvienam lietotājam var būtiski atvieglot ikdienas darba procesu un optimizēt laika patēriņu dažādu grāmatvedības funkciju veikšanai. Lai panāktu šo rezultātu, mēs piedāvājam izmantot mūsu pakalpojumus attiecībā uz Tildes Jumis ieviešanu, kas sevī ietver:
1. Tildes Jumis instalāciju pēc tās iegādes;
2. jūsu grāmatvedības uzskaites politikas izpēti;
3. kontu plāna pielāgošanu jūsu vajadzībām;
4. kontēšanas veidņu izveidi;
5. noliktavas funkciju/atskaišu pielāgošanu jūsu preču uzskaites specifikai;
6. atskaišu un deklarāciju specifikāciju izveidi un pielāgošanu;
7. sistēmas pielāgošanu darbam ar vairākām valūtām;
8. individuālas apmācības sistēmas lietošanas uzsākšanai.

Pēc jūsu pieprasījuma minēto ieviešanas pakalpojumu klāstu varam papildināt ar jums nepieciešamo jautājumu apskatīšanu tā, lai pēc sistēmas ieviešanas ar mūsu starpniecību, jūs būtu patstāvīgi spējīgi uzsākt tās pilnvērtīgu lietošanu.

Ja jums ir radušies jebkādi jautājumi attiecībā uz mūsu pakalpojumiem un jūsu ieguvumiem, izmantojot iespēju Tildes Jumis ieviešanu uzticēt mums, lūdzam jūs sazināties ar mums, rakstot e-pastu uz birojs@accountinglatvia.lv, zvanot pa tālruņa numuru 67375133 vai izmantojot jautājumu uzdošanas iespēju mūsu mājas lapas sadaļā Kontakti.

Kopš 2005. gada piedāvājam Tildes Jumis apmācības, kurās tiek ietverta kā tehnisko jautājumu apskatīšana un izklāsts, tā arī grāmatvedības jautājumu izskatīšana. Pēc mūsu apmācību kursa jūs zināsiet gan kā risināt dažādus tehniskas dabas jautājumus, gan arī būsiet spējīgi izmantot grāmatvedības datorprogrammu Tildes Jumis pilnvērtīgi savā ikdienas darbā ikvienā procesā, sākot ar pirmdokumentu apstrādi un beidzot ar gada pārskatu sastādīšanu un to iesniegšanu Elektroniskās Deklarēšanas sistēmā.

Apmācības tiek organizētas mūsu telpās ar mūsu aprīkojumu vai jūsu birojā (pēc jūsu izvēles). Apmācības ir individuālas – viens pret viens ar speciālistu, kas nodrošina ļoti augstu efektivitāti, ātru un kvalitatīvu zināšanu apguvi un to nostiprināšanu, uzreiz tās pielietojot praksē.

Ja jūs vēlaties pieteikties apmācībām vai jums ir radušies kādi papildus jautājumi, izmantojiet mājas lapas kontaktu sadaļu un sazinieties ar mums, lai varam sniegt jums atbildes uz jūs interesējošiem jautājumiem un lai varam palīdzēt jums kļūt par zinošu un profesionālu Tildes Jumis lietotāju.

Mācību kursi

Mācību kurss “Finanšu grāmatvedība”

Mācību kursa laikā tiek apgūtas sekojošas finanšu grāmatvedības uzskaites sadaļas:
1. Nemateriālo aktīvu (licences, patenti, preču zīmes) un visu pārējo pamatlīdzekļu (nekustamais īpašums, automašīnas, datortehnika, mēbeles u.c.) iegāde, ņemšana uzskaitē, nolietojuma aprēķināšana, pamatlīdzekļu izmantošanas apturēšana saimnieciskajā darbībā, pamatlīdzekļu pārvērtēšana, inventarizācija, izslēgšana;
2. Krājumu uzskaite – iegāde, krājumu uzskaites metodes (periodiskā un nepārtrauktā krājumu novērtēšana), krājumu inventarizācija, preču tirdzniecība, komplektēšana, noliktavas uzskaite grāmatvedības un vadības vajadzībām;
3. Samaksāto avansu uzskaite, to atzīšana un iekļaušana izmaksās, samaksāto avansu norakstīšana
4. Debitoru rašanās, to uzskaite, klasifikācija, reģistru veidošana, analīze un uzturēšana, uzkrājumu veidošana šaubīgajiem debitoriem, debitoru parādu norakstīšana, nākamo periodu ieņēmumu atzīšana, uzskaite un iekļaušana attiecīgā perioda ieņēmumos;
5. Nākamo periodu izdevumu uzskaite – atzīšanas kritēriji, norakstīšanas/izmaksu atzīšanas metodika un dokumentācija;
6. Naudas līdzekļu (bankas operāciju, kases operāciju, kases aparātu ieņēmumu) uzskaite, reģistrācijas kārtība un likumdošanas prasības; kases operāciju uzskaites dokumentācija, analītiskie un hronoloģiskie reģistri;
7. Pamatkapitāla uzskaite – pamatkapitāla atzīšana, palielināšana, samazināšana; ar pamatkapitāla uzskaiti saistītā dokumentācija, Uzņēmumu reģistra lēmumi un zvērināto revidentu atzinumi;
8. Pašu kapitāla uzskaite – tā sastāvs (nesegtie zaudējumi, nesadalītā peļņa, nesegtā, bet sadalītā peļņa), rādītāji, klasifikācija un pārklasifikācija;
9. Uzkrājumu veidošana – obligātās un brīvprātīgās prasības, uzkrājumu veidošanas mērķi, uzkrājumu palielināšana, samazināšana un šo procesu ietekme uz finanšu rādītājiem;
10. Norēķini par līzingiem, kredītiem, kredītlīnijām, aizņēmumiem no uzņēmumu īpašniekiem; aizņēmumu dalījums īstermiņa un ilgtermiņa saistībās, to pārklasifikācija, pirmstermiņa dzēšana; procentu maksājumi, to atzīšana un aprēķināšana; dividendes – to aprēķināšana, uzskaite, izmaksāšana;
11. Norēķini ar piegādātājiem par precēm/pakalpojumiem, uzkrāto saistību atzīšana finanšu grāmatvedībā;
12. Darba algu aprēķināšana finanšu grāmatvedībā;
13. Nākamo periodu ieņēmumu būtība, atzīšana, kritēriji, ietekme uz finanšu pārskatiem;
14. Peļņas vai zaudējumu aprēķināšana (turpmāk – PZA), PZA posteņi, to korekcijas, iespējamās darbības rādītāju atspoguļošanai atbilstoši PZA lietotāju vajadzībām;
15. Bilances sastādīšana un tās posteņu analīze, bilances rādītāju pieļaujamās korekcijas rādītāju stāvokļa uzlabošanai;
16. Likviditāte un rentabilitāte – rādītāju aprēķināšana, izvērtēšana, rādītāju koriģēšana labāku rādītāju iegūšanai.
17. VID tematisko pārbaužu prasības, VID tematisko pārbaužu veidlapas, pārbaužu norises kārtība, informācijas sniegšanas veidi un formas.

Mācību kursa laikā apskatītajos tematos izdales materiālos tiek iekļauti pilnīgi visi turpmākajā praktiskajā darbībā nepieciešamie dokumentu paraugi, veidlapas un to aizpildīšanas norādījumi.

Skype