Rakstu arhīvs ar atslēgvārdu 'Dzīves jēga'

Sep 16 2009

Debesu valstības pilsoņi 2

Raksts publicēts plkst. 21:00 zem tēmas Bībelē teikts

Turpinot domu par kritērijiem, pēc kuriem Dievs vērtē cilvēku, kā viens no svarīgākajiem Bībelē parādās jēdziens ‘ticība’. Marka evaņģēlija 16:16 Kristus pasludina: “Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts.”

Lasīt tālāk... »

Jūl 29 2009

Lāstu jeb atriebības psalmi

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Psalmi, īpaši atriebības psalmi, atgādina, ka mēs visi esam Dieva priekšā atbildīgi par savu izvēli un darbiem. Dieva dusmas liek uzlūkot Dieva mīlestību, žēlastību un tiesu nopietni. Dieva dusmas ir daļa no labās vēsts, sevišķi cilvēkam, kurš cieš netaisnību saskaroties ar ļaunuma pārspēku. Ne vienmēr šeit virs zemes vainīgie saņem pelnīto sodu. Labā vēsts ir, ka Dievs liek atšķirību starp taisnību un netaisnību. Dieva acu priekšā ir nevainīgo izlietās asinis, apraktie upuri, badā mirušie bērni, apsmietās sievietes. Viņa roka nav par īsu, lai atrastu vainīgos un atklātu apslēptos noziegumus. Dievs ir tiesnesis un Viņš savāks Savus ļaudis Sava troņa priekšā, bet sodīs visus bezdievīgos. Mums var likties, ka atsevišķi psalmi satur nepatīkamus pantus, taču tie sauc pēc Dieva taisnības un glābšanas no ļaunuma.

Lasīt tālāk... »

Mar 05 2009

Apmierinātība un piepildījums

Raksts publicēts plkst. 14:15 zem tēmas Bībelē teikts

“Gan daudzi saka: “Kas dos mums laimi?” Pacel Tu, Kungs, pār mums Sava vaiga gaišumu! Tu esi devis lielāku prieku manai sirdij nekā viņiem laikos, kad viņiem labības un vīna papilnam. Es apgulšos mierā un dusēšu, jo Tu vien dari, ka dzīvoju drošībā.” (Psalmi 4:7-9)
Apmierinātība un dzīves piepildījums iegūstams pazemīgā uzticībā Dievam. Bībele saka: “Es [...]

Lasīt tālāk... »

Okt 07 2008

Divi Dievi?

Raksts publicēts plkst. 9:00 zem tēmas Vai Dievs eksistē?

Bībele sākas ar vārdiem: “Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.” (1.Moz.1:1) Zinātne šeit neko būtisku nevar iebilst, jo nespēj izskaidrot, kā varēja rasties matērija no nekā, kā no nedzīvā varēja rasties dzīvais. Piedāvāto izskaidrojumu versijas vienmēr ietver kādu noslēpumaino Izraisītāju

Lasīt tālāk... »

Sep 15 2008

Emocionālā izdegšana

Raksts publicēts plkst. 10:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Natalija Stepanova
Katrs no mums, kas savā darbā regulāri un nepārtraukti kontaktējas ar cilvēkiem (pedagogs, pārdevējs, mācītājs), ir pakļauts tā saucamajam emocionālās izdegšanas sindromam. Kas tas ir? Izdegšanas sindromu nosauc vēl par hronisko nogurumu vai par depresiju. Mums ir pazīstamas tās pazīmes: negatīvs pašvērtējums, jūtu nomāktība, hronisks nespēks, nepacietība u.c.
Kādi ir izdegšanas cēloņi?
Emocionālas problēmas. [...]

Lasīt tālāk... »

Aug 11 2008

Kāpēc tu uzticies Bībelei? 4

Raksts publicēts plkst. 6:00 zem tēmas Bībelē teikts

Pazīstot vairākus pozitīvi domājošus cilvēkus, kuri pēc savas dziļākās būtības ir optimisti un kuri savu pasaules uztveri balsta uz Bībeli un tās vērtībām, radās ideja uzdot viņiem šo jautājumu: Kāpēc tu uzticies Bībelei?
***
Dzintars Geide, Septītās Dienas Adventistu draudze, Londona
Tēlaini runājot, man Bībele personīgi ir kaut kas līdzīgs gravitācijas spēkam. Uz zemes tas satur visu, neradot [...]

Lasīt tālāk... »

Jūl 09 2008

Kāpēc tu uzticies Bībelei? 3

Raksts publicēts plkst. 10:25 zem tēmas Bībelē teikts

Ir daudz dažādu mītu par Bībeli, tās maģiskumu un noslēpumainību. Bībelei ir pierakstīts daudz īpašību, kuru tai patiesībā nepiemīt un bieži tiek noklusētas tas, par ko patiešām ir rakstīts Bībelē un kas varētu būt svarīgs. Tāpēc nolēmām uzsākt tēmu „Bībele”.
Pazīstot vairākus pozitīvi domājošus cilvēkus, kuri pēc savas dziļākās būtības ir optimisti un kuri savu pasaules [...]

Lasīt tālāk... »

Jūn 30 2008

Kāpēc tu uzticies Bībelei? 2

Raksts publicēts plkst. 9:05 zem tēmas Bībelē teikts

Ir daudz dažādu mītu par Bībeli, tās maģiskumu un noslēpumainību. Bībelei ir pierakstīts daudz īpašību, kuru tai patiesībā nepiemīt un bieži tiek noklusētas tas, par ko patiešām ir rakstīts Bībelē un kas varētu būt svarīgs. Tāpēc nolēmām uzsākt tēmu „Bībele”.
Pazīstot vairākus pozitīvi domājošus cilvēkus, kuri pēc savas dziļākās būtības ir optimisti un kuri savu pasaules [...]

Lasīt tālāk... »

Jūn 19 2008

Kāpēc tu uzticies Bībelei? 1

Raksts publicēts plkst. 22:35 zem tēmas Bībelē teikts

Ir daudz dažādu mītu par Bībeli, tās maģiskumu un noslēpumainību. Bībelei ir pierakstīts daudz īpašību, kuru tai patiesībā nepiemīt un bieži tiek noklusēts tas, par ko patiešām ir rakstīts Bībelē un kas varētu būt svarīgs. Tāpēc nolēmām uzsākt tēmu „Bībele”.
Pazīstot vairākus pozitīvi domājošus cilvēkus, kuri pēc savas dziļākās būtības ir optimisti un kuri savu pasaules [...]

Lasīt tālāk... »

Mai 20 2008

Jautājošais cilvēks

Raksts publicēts plkst. 18:47 zem tēmas Vai Dievs eksistē?

Autors: Konrāds Edels
Mums, cilvēkiem, sirdi nospiež jautājumi, nopietni, smagi jautājumi. Bet atomi un galaktiku zvaigžņotie miglāji neatbild! Stindzinoši auksti zvaigznes var noraudzīties uz cilvēku viņa bēdās. Neviens dzīvnieks nejautā par savu likteni. Bet domājošais cilvēks nevar atrast mieru pie šī jautājuma. Ja tam uzbrūk kāda nelaime, no viņa krūtīm izlaužas sāpīgs vaids: „Kāpēc?” Ja arī [...]

Lasīt tālāk... »