Rakstu arhīvs ar atslēgvārdu 'Dieva raksturs'

Okt 28 2009

Teiskā evolūcija

Raksts publicēts plkst. 18:00 zem tēmas Radīšana vai evolūcija?

Uzskati par to, kā radies cilvēks mūsdienās ir ļoti atšķirīgi. Vairums cilvēku tic, ka dzīvība un cilvēks uz šīs zemes ir radies evolūcijas ceļā. Kā galvenie pierādījumi tam tiek uzskatītas fosīlijas, kā arī radiometriskie iežu vecuma mērījumi. Bībele savukārt apgalvo, ka šī pasaule un viss dzīvais ir radīts 7 dienās.

Lasīt tālāk... »

Okt 16 2009

Svēto kults

Raksts publicēts plkst. 20:00 zem tēmas Bībelē teikts

Ko Bībele saka par mirušo svēto godināšanu un lūgšanu? Izrādās, ka tiešā veidā Bībelē nekad nav piemēts gadījums, kad kāds būtu izteicis lūgumu kādam mirušam svētajam.

Lasīt tālāk... »

Aug 24 2009

Debesu valstības pilsoņi

Raksts publicēts plkst. 10:00 zem tēmas Bībelē teikts

Ja ticam, ka pienāks diena, kad Dievs dibinās jaunu valstību, nākamais jautājums protams ir, kā lai es kļūstu par šīs jaunās valstības pilsoni?

Bībele ziņo, ka Jēzus pats būs tiesnesis, kurš sadalīs cilvēkus divās grupās, tos kas dzīvos jaunajā pasaulē un tos kas netiks pieņemti. Kādi ir Dieva kritēriji izdarot šo izvēli?

Lasīt tālāk... »

Aug 13 2009

Dieva valstības iekārta sociālistiska vai kapitālistiska?

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Jaunā pasaule

Te arī ir lielā atšķirība starp šo pasauli un debesu valstību – šajā pasaulē viss notiek tāpēc, ka kāds kādu piespiež vai kontrolē. Debesu valstībā neviens nevienu nespiež, bet katrs brīvprātīgi palīdz pārējiem. Kārtība un drošība jaunajā pasaulē netiks nodrošināta pateicoties Dieva spēkam un varenībai, kaut gan, protams, Dievs ir spēcīgs un varens.

Lasīt tālāk... »

Jūl 29 2009

Lāstu jeb atriebības psalmi

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Psalmi, īpaši atriebības psalmi, atgādina, ka mēs visi esam Dieva priekšā atbildīgi par savu izvēli un darbiem. Dieva dusmas liek uzlūkot Dieva mīlestību, žēlastību un tiesu nopietni. Dieva dusmas ir daļa no labās vēsts, sevišķi cilvēkam, kurš cieš netaisnību saskaroties ar ļaunuma pārspēku. Ne vienmēr šeit virs zemes vainīgie saņem pelnīto sodu. Labā vēsts ir, ka Dievs liek atšķirību starp taisnību un netaisnību. Dieva acu priekšā ir nevainīgo izlietās asinis, apraktie upuri, badā mirušie bērni, apsmietās sievietes. Viņa roka nav par īsu, lai atrastu vainīgos un atklātu apslēptos noziegumus. Dievs ir tiesnesis un Viņš savāks Savus ļaudis Sava troņa priekšā, bet sodīs visus bezdievīgos. Mums var likties, ka atsevišķi psalmi satur nepatīkamus pantus, taču tie sauc pēc Dieva taisnības un glābšanas no ļaunuma.

Lasīt tālāk... »

Mai 13 2009

Iepazīsti Radītāju!

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Radīšana vai evolūcija?

Daudz un dažādos veidos Dievs cenšas mūs iepazīstināt un vadīt sadraudzībā ar sevi. Uz mums nemitīgi runā daba. Atvērtu sirdi ietekmē Dieva mīlestība un godība, kas atklājas Viņa roku darbos.

Lasīt tālāk... »

Jan 20 2009

Dzīvības grāmata vai uguns jūra

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Ja kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta uguns jūrā. Atkl. 20:15.

Lasīt tālāk... »

Jan 09 2009

Patiesība par elli (+ audio)

Raksts publicēts plkst. 11:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Viktors Geide

Ja ticam, ka reiz Dievs uz mūžu mūžiem elles liesmās dedzinās neatgriezušos grēciniekus, tad vislielākie šīs pasaules varmākas ir humānāki par Dievu – viņu upuri jau ir miruši, kamēr Dievs savus upurus mocīs visu mūžību… Bet varbūt šis apgalvojums ir kārtējais velna mēģinājums izkropļot Dieva raksturu?
Vislielākie meli, kādi jebkad ir izsacīti.
Meli ir [...]

Lasīt tālāk... »

Okt 07 2008

Divi Dievi?

Raksts publicēts plkst. 9:00 zem tēmas Vai Dievs eksistē?

Bībele sākas ar vārdiem: “Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.” (1.Moz.1:1) Zinātne šeit neko būtisku nevar iebilst, jo nespēj izskaidrot, kā varēja rasties matērija no nekā, kā no nedzīvā varēja rasties dzīvais. Piedāvāto izskaidrojumu versijas vienmēr ietver kādu noslēpumaino Izraisītāju

Lasīt tālāk... »

Aug 25 2008

Kas ir grēks?

Raksts publicēts plkst. 22:23 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Māris Mols
Nekristieši jēdzienu grēks saprot kā “slikts darbs” vai “kaut kas aizliegts bet patīkams”.
Kristiešu uzskati par to dalās un definīcijas ir ļoti dažādas. Skaidrs ir viens – grēks tā ir galvenā mūsu problēma, kura ir jārisina, jo tā neļauj mums būt laimīgiem. No tā, kā mēs sapratīsim, kas tad īsti ir mūsu problēma, ir [...]

Lasīt tālāk... »
1. lapa no 212