Rakstu arhīvs ar atslēgvārdu 'Augšāmcelšanās'

Apr 12 2009

Vai tu tici mirušo augšāmcelšanai?

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Dainis Rudzīts
Varbūt brīžiem kādam rodas jautājums: Kāpēc ticēt Dievam? Kāpēc darīt labu un rīkoties taisnīgi, ja ar negodīgiem paņēmieniem šajā dzīvē var tikt tālāk uz priekšu? (tā vismaz izskatās) Kāda atšķirība starp ticīgo un neticīgo, starp labo un ļauno, jo visiem taču gals ir kapā?
Pirms 2000 gadiem Jēzus Kristus sludinādams reiz atklāja kādu lielu [...]

Lasīt tālāk... »

Apr 09 2009

Viņš ir augšāmcēlies!

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Un, ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība.(1.Kor.15:14)

Kuras no Bībeles pamatmācībām mēs varētu uzskatīt par vissvarīgākajām?

Lasīt tālāk... »

Mar 16 2009

Mirušo augšāmcelšanās

Raksts publicēts plkst. 10:36 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Andris Pešelis

Nebrīnieties par to! Jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un nāks ārā: tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam” (Jāņa 5:28-29).
Mācība par augšāmcelšanos Bībelē

Vecās Derības Rakstos augšāmcelšanās no mirušajiem ir minēta, piemēram, Jes. 25:8; 26:19; Dan. 12:2. [...]

Lasīt tālāk... »

Aug 10 2008

Laba ziņa – būs tiesa un augšāmcelšanās.

Raksts publicēts plkst. 10:34 zem tēmas Kristus otrā atnākšana

Autors: Džons Paulīns
Tautas iedegās dusmās; tad nāca tava dusmība un tā stunda, kurā tiesās mirušos un kurā algu saņems tavi kalpi pravieši un
svētie, un visi, kas tavu vārdu bīstas, mazie un lielie, un samaitāšanu tie, kas zemi samaitā.” Atkl.11:18
Šajā Bībeles rakstvietā lasāms zemes vēstures gala notikumu kopsavilkums. Šiem notikumiem ir piecas galvenās sadaļas. Tautas ir [...]

Lasīt tālāk... »