Aug 25 2008

Kas ir grēks?

Raksts publicēts plkst. 22:23 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Māris Mols

Nekristieši jēdzienu grēks saprot kā “slikts darbs” vai “kaut kas aizliegts bet patīkams”.

Kristiešu uzskati par to dalās un definīcijas ir ļoti dažādas. Skaidrs ir viens – grēks tā ir galvenā mūsu problēma, kura ir jārisina, jo tā neļauj mums būt laimīgiem. No tā, kā mēs sapratīsim, kas tad īsti ir mūsu problēma, ir atkarīgs, kādu risinājumu mēs izvēlēsimies.

Ko Bībele saka par grēku. Ja vēlamies noskaidrot kāda Bībeles jēdziena nozīmi, tad viens no ieteikumiem ir – atrast vietu, kur šis jēdziens Bībelē parādās pirmo reizi. Pirmais grēks ir aprakstīts 1. Mozus 3. nodaļā. Stāsts par Ādamu un Ievu demonstrē grēka būtību. Lasīt tālāk… »

Aug 11 2008

Kāpēc tu uzticies Bībelei? 4

Raksts publicēts plkst. 6:00 zem tēmas Bībelē teikts

Dzintars Geide

Pazīstot vairākus pozitīvi domājošus cilvēkus, kuri pēc savas dziļākās būtības ir optimisti un kuri savu pasaules uztveri balsta uz Bībeli un tās vērtībām, radās ideja uzdot viņiem šo jautājumu: Kāpēc tu uzticies Bībelei?

***

Dzintars Geide, Septītās Dienas Adventistu draudze, Londona

Tēlaini runājot, man Bībele personīgi ir kaut kas līdzīgs gravitācijas spēkam. Uz zemes tas satur visu, neradot haosu.

Uzmanīgi sekojot tendencēm ekonomikā, sociālajā sfērā, pasaules reliģiju attiecību veidošanās procesos vai vides problēmās, skaidrs ir viens: katra no minētajam jomām liecina, ka pasaule iet nevis uz “gaišu nākotni”, bet gan uz totālu deģenerāciju un iznīcību. Dieva Vārds – Bībele līdz ar to ir ne tikai pozitīvas informācijas avots par Dieva nodomiem attiecība uz cilvēci, bet arī ticības spēka avots, zinot, ka pateicoties Jēzus Kristus nāvei un augšāmcelšanai man iespējams piedzīvot prieku un mieru šodien un pilnvērtīgu dzīvi nākotnē.

Aug 10 2008

Laba ziņa – būs tiesa un augšāmcelšanās.

Raksts publicēts plkst. 10:34 zem tēmas Kristus otrā atnākšana

Autors: Džons Paulīns

TiesaTautas iedegās dusmās; tad nāca tava dusmība un tā stunda, kurā tiesās mirušos un kurā algu saņems tavi kalpi pravieši un

svētie, un visi, kas tavu vārdu bīstas, mazie un lielie, un samaitāšanu tie, kas zemi samaitā.” Atkl.11:18

Šajā Bībeles rakstvietā lasāms zemes vēstures gala notikumu kopsavilkums. Šiem notikumiem ir piecas galvenās sadaļas. Tautas ir dusmīgas, iedegās Dieva dusmas, pienāca laiks tiesāt mirušos, atalgot taisnos un iznīcināt tos, kas maitā šo zemi. Šajā rakstvietā tiek pareģots, ka tieši pirms laika gala tautas kļūs niknas. Iespējams, ka mēs pašlaik ieejam tieši šādā laika posmā. Šodien pasaules valstis un tautas šķiet niknākas nekā jebkad iepriekš. Kļūst aizvien grūtāk atrast kopēju valodu starp dažādām konfliktējošām politiskām gaitām. Jaunā Pasaules Kārtība, kas tika pasludināta pēc 1991. gada Līča kara ir kļuvusi par Jauno Pasaules Nekārtību.

Lasīt tālāk… »

Jūl 26 2008

Esiet skaidrā prātā!

Raksts publicēts plkst. 6:00 zem tēmas Bībelē teikts

esiet_skaidra_prata

Autors: Īzaks Kleimanis

“Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi! Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt.” (1. Pētera 5:8)

Pietiek noskatīties vakara ziņas, lai saprastu, ka dzīve ir visai nedroša. Briesmas uzglūn uz ceļiem un ielām. Un bieži vien, kad cilvēks dodas tālākā ceļojumā, vai arī varbūt tikai iziet no darba uz mājām, vai no mājām uz darbu, viņu pavada zināmas bažas − vai viņš sasniegs mērķi. Vai nenotiks kāda nelaime, kāds uzbrukums, kāds negadījums, un viņš var arī mājās neatgriezties.

Lasīt tālāk… »

Jūl 19 2008

Kāpēc, Dievs?…

Raksts publicēts plkst. 6:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Andris Pešelis

Nesen presē redzēju fotoattēlu, kur attēlots irākiešu bērns koalīcijas kareivju vidū. Tikko kā bērna acu priekšā šie kareivji nošāva viņa vecākus, bērna rokas sarkanas no mātes asinīm, bet sejā šausmu un izbaiļu grimase. Cits stāsts – plūdu laikā strauja upe izgāja no krastiem un draudēja sagraut kādu māju. Helikopterā esošajiem glābējiem bija izdevies no mājas jumta nocelt māti, kas savās rokās turēja mazu bērnu. Izglābšanās bija tik tuvu, taču māte nogurumā nespēja noturēt bērnu un tas iekrita mutuļojošā straumē. Tepat Latvijā alkohola reibumā šoferis nenovaldīja savu braucamrīku un ietriecās pretimbraucošajā automašīnā. Sadursmes brīdī gāja bojā tajā braucošā ģimene, izņemot mazgadīgo bērnu, kurš pēc avārijas smagi cieta un kļuva par invalīdu uz mūžu.

Lasot par tamlīdzīgiem emocionāli smagiem notikumiem, rodas cilvēciski loģiska doma – kāpēc Dievs neko nedarīja, lai to novērstu? Viņš taču bija līdzās! Kā šādās situācijās sludināt par Dieva mīlestību? Vai šīs mīlestības pieminēšana būtu nevietā un labāk paklusēt? Neviļus domas nosliecas uz šaubām par Dieva mīlestību un taisnīgumu. Vai labāk būtu par šādām lietām nedomāt un priecāties, ka tas nav noticis ar mani?

Lasīt tālāk… »

Jūl 15 2008

No mušiņas zilonis nesanāk

Raksts publicēts plkst. 0:39 zem tēmas Radīšana vai evolūcija?

Autors: Māris Mols

Mušiņa

Mēdz teikt, ka evolūcijas teorija ir zinātniski pierādīta, bet lai uzskatītu, ka pasauli kāds ir radījis, ir vajadzīga ticība. Kādi tad ir pierādījumi par labu evolūcijai un cik tie ir stipri? Viens no veidiem kā pierādīt kādu teoriju ir pamatot to ar eksperimentiem. Vai ir iespējams eksperimentāli pierādīt vai apgāzt evolūcijas teoriju? Pirmajā brīdī liekas, ka tas ir grūti, bet izrādās nav neiespējami.

Rodoties jaunai organismu paaudzei ir iespējams, ka notiek gēnu mutācijas, kuras bieži ir negatīvas, bet reizēm tās ir pozitīvas. Ja pozitīvās mutācijas palīdz organismam izdzīvot, tad var uzskatīt ka ir notikusi evolūcija. Lai eksperimentāli novērotu evolūciju būtu jāizvēlas organismi, kuri ātri vairojas, kas palielinātu iespēju novērot pozitīvās mutācijas. Lasīt tālāk… »

Jūl 09 2008

Kāpēc tu uzticies Bībelei? 3

Raksts publicēts plkst. 10:25 zem tēmas Bībelē teikts

Ir daudz dažādu mītu par Bībeli, tās maģiskumu un noslēpumainību. Bībelei ir pierakstīts daudz īpašību, kuru tai patiesībā nepiemīt un bieži tiek noklusētas tas, par ko patiešām ir rakstīts Bībelē un kas varētu būt svarīgs. Tāpēc nolēmām uzsākt tēmu „Bībele”.

Pazīstot vairākus pozitīvi domājošus cilvēkus, kuri pēc savas dziļākās būtības ir optimisti un kuri savu pasaules uztveri balsta uz Bībeli un tās vērtībām, radās ideja uzdot viņiem šo jautājumu: Kāpēc tu uzticies Bībelei?

***

Atis Čerņevskis, uzņēmējs SIA „CIKA”

Šis jautājums ir Ahileja papēdis Kristiešiem, vai cilvēkiem, kas grib Bībeli uztvert tieši, viennozīmīgi kā faktu krājumu un no kuriem, kā rēbusu salikt Dieva „bildi”. Ir daudz faktu, kas tiešām runā par labu Bībelei, bet ir arī fakti, kas šķiet pavisam dīvaini. Un katram priekš sev jāatbild uz skeptiķu argumentāciju par Bībeles kanonizāciju, proti, kāpēc nav iekļautas apokrifu grāmatas, par šķietamajam pretrunām Bībelē , par to, ka daži fragmenti nav saglabājušies visos manuskriptos, par to kāpēc, ja Bībele ir tik viennozīmīga, ir tik dažādas izpratnes par vieniem un tiem pašiem jautājumiem kas pamatotas Bībelē utt. Mēģinot atbildēt uz šiem jautājumiem atbilde nebūs viennozīmīga. Parasti, neatrodot pilnīgas atbildes, ir loģisks secinājums – Bībele nav vērā ņemama.

Šis ir tipisks veids, kā mēs informācijas laikmetā pārbaudām lietas, uz ko pamatot savu viedokli. Ar Bībeli mums nav jāpamato savs viedoklis, bet jāmēģina uztvert to viedokli, kas tur pausts. Bībeles gadījumā nav svarīga Grāmata un tās saturs, bet gan tās Autors. Bībele ir viens no veidiem, kā Dievs ar sevi iepazīstina. Vēsturiskie apraksti, ticīgu cilvēku piedzīvojumi, poēzija, Kristus dzīve un pravietiskie apraksti starp rindām stāsta par ko pilnīgi citu nekā to, kas ir tekstā – par pašu svarīgāko – par to, kāds ir Dievs, un par Viņa attieksmi pret cilvēkiem. Šie Bībeles apraksti ir tukši, ja tie ir tikai vēsture, piedzīvojumi, poēzija, pravietojumi un fakti, ja lasītājs neredz aprakstos analoģijas ar savu dzīvi un neredz to kā Dievs „izskatās” reālajā ikdienas dzīvē. Šeit tad arī slēpjas mana atbilde uz jautājumu. Mans Dievs „izskatās” ļoti līdzīgs tam Dievam, kas ir „redzams” Bībelē un tādēļ es uzticos šai Grāmatai neskatoties uz spriedelējumiem un argumentiem par un pret Bībeli.

Jūn 30 2008

Kāpēc tu uzticies Bībelei? 2

Raksts publicēts plkst. 9:05 zem tēmas Bībelē teikts

Ir daudz dažādu mītu par Bībeli, tās maģiskumu un noslēpumainību. Bībelei ir pierakstīts daudz īpašību, kuru tai patiesībā nepiemīt un bieži tiek noklusētas tas, par ko patiešām ir rakstīts Bībelē un kas varētu būt svarīgs. Tāpēc nolēmām uzsākt tēmu „Bībele”.

Pazīstot vairākus pozitīvi domājošus cilvēkus, kuri pēc savas dziļākās būtības ir optimisti un kuri savu pasaules uztveri balsta uz Bībeli un tās vērtībām, radās ideja uzdot viņiem šo jautājumu: Kāpēc tu uzticies Bībelei?

***

Elīna Ģipsle, audzina dēlu

Es uzticos Bībelei, jo lielākā tās daļa jau ir piepildījusies. To apliecina arheoloģija, vēsture. Palicis vairs pavisam maz kam piepildīties nākotnē.
Tā sniedz svarīgākās atbildes uz mūžsenajiem jautājumiem – kāda ir šīs dzīves jēga, ko neapzinoties meklējam mēs visi.
Tajā ir pilnīga harmonija un nav pretrunu!!! Tās pamācības – kā dzīvot un kā labāk nē – ir paaugstinājušas manas dzīves kvalitāti par 100%.
Uzticos, jo ievērojot šos ieteikumus pilnīgi visās dzīves jomās tās reālie ieteikumi patiešām darbojas!

Jūn 27 2008

Dvēseles ceļojums

Raksts publicēts plkst. 20:59 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Aivars Ozoliņš
Kūniņa

Tie, kuri savā tumšajā dvēseles naktī sāk meklēt augstāku dzīves mērķi un Dieva tuvumu, uzsāk dvēseles ceļojumu no parastā uz neparasto, no laicīgā uz dziļi garīgo, no empīriski izpētāmās un tāpēc fiziski ierobežotās realitātes uz vienīgi ticībā uztveramo un loģikas likumiem nepakļauto un tādējādi bezgalīgo iespēju realitāti. Tie, kuri ir labprātīgi doties šajā garīgajā ceļā, nonāks pie garīgās attīstības nākošās pakāpes.

Dabā ir lieliska metafora, kas skaisti attēlo šo izaugsmes un izmaiņu procesu mūsu dzīvē. Kāpurs nāk šajā pasaulē, lai rāpotu, rāpošana ir dabīga kāpura funkcija, kas nav jāiemācās. Kāpuri vienkārši rāpo, tie ir radīti rāpošanai nevis kādai citai nodarbei, piemēram, lidošanai.

Bet ir citas būtnes, kas radītas lidošanai, piemēram, tauriņi. Lasīt tālāk… »

Jūn 19 2008

Kāpēc tu uzticies Bībelei? 1

Raksts publicēts plkst. 22:35 zem tēmas Bībelē teikts

Ir daudz dažādu mītu par Bībeli, tās maģiskumu un noslēpumainību. Bībelei ir pierakstīts daudz īpašību, kuru tai patiesībā nepiemīt un bieži tiek noklusēts tas, par ko patiešām ir rakstīts Bībelē un kas varētu būt svarīgs. Tāpēc nolēmām uzsākt tēmu „Bībele”.

Pazīstot vairākus pozitīvi domājošus cilvēkus, kuri pēc savas dziļākās būtības ir optimisti un kuri savu pasaules uztveri balsta uz Bībeli un tās vērtībām, radās ideja uzdot viņiem šo jautājumu: Kāpēc tu uzticies Bībelei?

***

Māris Mols, uzņēmējs SIA „MolsSoft”, programmētājs

Māris Mols

Cilvēki vienmēr ir mēģinājuši saprast, kā radusies šī pasaule un kurp tā dodas. Tāpat mūs nodarbina jautājums, kā dzīvot laimīgu dzīvi, vai tas vispār ir iespējams. Tie nav tikai abstrakti jautājumi, tie skar mūs katru, mēs taču katrs meklējam savu laimi.

Pasaulē ir daudz teorijas par pasaules rašanos. Mūsdienās pati populārākā no tām ir evolūcijas teorija. Parasti cilvēki necenšas to apšaubīt, tomēr, ja kaut nedaudz iedziļinās, tad izrādās ka evolūcijas teorija ir pilna ar grūti izskaidrojamām lietām un galu galā lai to pieņemtu ir vajadzīga tikpat liela ticība kā ticēt jebkurai leģendai par pasaules rašanos. Internetā ir ļoti daudz diskusiju par evolūcijas un radīšanas teorijām, piemēram, http://emporium.turnpike.net/C/cs/top.htm.

Neiedziļinoties detaļās teikšu, ka, manuprāt, teorija par to, ka pasauli ir kāds radījis ir daudz ticamāka nekā, iespēja ka tā radusies pati. No tā izriet nākamais jautājums, kurš mūs ir radījis. Mēs saucam šo “kādu” par Dievu. Man ir svarīgi zināt kāds viņš ir, ko viņš grib, vai es varu ar viņu kontaktēties, vai man no viņa jābaidās vai nē. Priekš manis tieši Bībele ir tā, kas atbild daudzus no šiem jautājumiem. Ir vairāki iemesli, kapēc es uzticos Bībelei:

- to nav sarakstījis viens autors, bet gan vairāki desmiti autoru, faktiski Bībele ir kā grāmatu krājums. Tajā pašā laikā visas Bībeles daļas ir diezgan saskanīgas un nerunā viena otrai pretī.

- Arheoloģiskie atradumi apstiprina daudzu bībeles grāmatu autentiskumu un apstiprina Bībelē minētos notikumus.

- Bībelē minētie pareģojumi par pasaules lielvalstīm, Izraēlas vēsturi un Jēzu Kristu ir piepildījušies.

- Bībeles teorija par cīņu starp labo un ļauno, cilvēka dabu, sabiedrību darbojas dzīvē un, manuprāt, labi izskaidro pasauli kurā mēs dzīvojam. Es neesmu atradis pretrunas starp Bībeli un reālo dzīvi.

9. lapa no 10« Pirmā lapa...678910