Okt 31 2008

Īstie visu svēto svētki vēl būs

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts,Vai Dievs eksistē?

Autors: Dainis Rudzīts

Klāt laiks dažādiem svētkiem. Visu svēto diena, Dvēseļu diena un arvien biežāk latviešu valodā ir dzirdams vārds Helovīns. Kas tie ir par svētkiem?

Helovīna vēsture

Helovīna (Halloween) izcelsme meklējama senajā ķeltu festivālā, kuru svinēja par godu nāves valdniekam Samhainam (Samhain) un ļaunajiem gariem (Encyclopedia Britannica, 1988., 5. sējums, 646. lpp.). Jau ilgi pirms mūsu ēras ķeltu ciltis svinēja vasaras beigas pienesot upurus Samhainam. 1.novembris tika uzskatīts par nāves dienu, jo lapas jau bija nokritušas, kļuva arvien tumšāks un vēsāks. Tika uzskatīts, ka šis ir laiks, kad dēmoni (ļaunie gari) sasniedz savas aktivitātes augstāko pakāpi. Ķelti ticēja, ka viņu saules dievs Muk-Ola (Muck-Olla) zaudē savu spēku un Samhains – nāves valdnieks pārspēj viņu. Lasīt tālāk… »

Okt 25 2008

Harmoniska sabiedrība

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Māris Mols

Ir daudzas lietas, kas dzīvē var dot piepildījumu. Jebkura apmierināta vajadzība mums sniedz zināmu prieku. Piemēram, ja es paēdu garšīgas pusdienas – tas dod zināmu laimes devu, varbūt ne uz ilgu laiku, bet tomēr. Interesants darbs var būt ilglaicīgāks prieka avots. Tomēr vislielāko gandarījumu cilvēkam sniedz attiecības ar citiem cilvēkiem un ar Dievu.

Cilvēks nespēj būt laimīgs viens pats. Lasīt tālāk… »

Okt 17 2008

Egoisma un mantkārības apsēstība

Raksts publicēts plkst. 10:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Džons Paulīns

Un es redzēju no pūķa mutes un no zvēra mutes, un no viltus pravieša mutes iznākam trīs nešķīstus garus kā vardes; tie ir ļauni gari, kas dara brīnumus; tie aiziet pie visiem pasaules ķēniņiem, lai tos pulcinātu cīņai Dieva, Visuvaldītāja, lielajā dienā. Atklāsmes gr. 16:13,14.

Šī rakstvieta ir paralēla Atkl. 13:13,14, kur zemes zvērs no debesīm izsauc ugunis, lai maldinātu visus zemes iemītniekus. Šeit maldinātāju trijotne (pūķis, zvērs un viltus pravietis) izsūta nešķīstus garus, lai tie veiktu brīnumus, tādējādi maldinot pasaules valstu vadītājus, lai tos sapulcinātu kopā pēdējai cīņai ļaunā labā pasaules vēsturē. Lasīt tālāk… »

Okt 10 2008

Vai Jēzus nāks drīz? (+audio)

Raksts publicēts plkst. 16:00 zem tēmas Kristus otrā atnākšana

Autors: Viktors Geide

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

Daudzi kristieši noraida jebkurus centienus noteikt Jēzus atnākšanas laika pazīmes. Bet vai tad Kristus nav sniedzis Viņa atnākšanas pazīmes (Mateja 24, 25)? Cik veselīgi ir censties noskaidrot Kristus otrās atnākšanas laiku? Kādas ir Kristus atnākšanas galvenās zīmes?

Vai Jēzus nāks drīz? Liekas, ka vēl nekad agrāk šis jautājums nebija ieguvis tādu uzmanību kā pēdējo desmit gadu laikā. Tiek meklēti senie pravieši un viņu teiktais. Vieni dedzīgi pēta Jāņa Atklāsmes grāmatu. Citi vēlas uzzināt, ko ir teicis Nostradamuss, Edgars Keisi vai Džīna Diksone.

Un rodas jautājums: “Ko tad mēs kā kristieši domājam attiecībā uz šo jautājumu?” Vai varam atrast kādas norādes par šī visu laiku lielākā notikuma tuvošanos? Jā, varam atrast. Tiešī Bībelē, Dieva Vārdā, Jēzus Pats skaidri pateica, ka par Viņa atnākšanu nevienam nevajadzētu palikt neziņā. Viņa iedrošinājuma vārdus varam izlasīt Jāņa 14:1-3 – “Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs.” Tātad visiem kristiešiem šī ir unikāla mierinājuma vēsts. Jēzus Pats apliecina: “Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis!” Vai varam uzticēties? Jā, Jēzus saka šīs pašas nodaļas 6.pantā: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība.” Tad arī viss, ko Jēzus ir sacījis, ko ir apsolījis, ir nemainīgs. Un mēs varam iet droši pa laika kāpnēm pretī Kristus atnākšanas piepildījumam.

Lasīt tālāk… »

Okt 07 2008

Divi Dievi?

Raksts publicēts plkst. 9:00 zem tēmas Vai Dievs eksistē?

Autors: Īzaks Kleimanis

“Kungs ir labsirdīgs pret visiem, un viņa žēlastība aptver visus Viņa radījumus. Kungs ir taisns visos savos ceļos un svēts visos savos darbos.” (Ps.145:9.17.) Tā Bībelē aprakstīta Dieva būtība, un tieši pēc tāda Dieva ilgojas cilvēka sirds. Dievam jābūt absolūtam – varenībā, gudrībā un labestībā šajā ļodzīgajā relatīvisma pasaulē kā nemainīgam atskaites punktam, absolūtam ideālam. Bībele vēsta, ka tāds ir Dievs. “Šī ir tā vēsts, ko esam no Viņa dzirdējuši un pasludinām jums, ka Dievs ir gaisma, un Viņā nav it nekādas tumsības.”(1.Jāņa 1:5) Visu labo tikumu kopumu Svētie Raksti nosauc par mīlestību, un “Dievs ir mīlestība”. (1.Jāņa 4:8)

Bībele sākas ar vārdiem: “Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.” (1.Moz.1:1) Zinātne šeit neko būtisku nevar iebilst, jo nespēj izskaidrot, kā varēja rasties matērija no nekā, kā no nedzīvā varēja rasties dzīvais. Piedāvāto izskaidrojumu versijas vienmēr ietver kādu noslēpumaino Izraisītāju, Lielo Sprādzienu vai tml. Ar tādām pašām tiesībām un saskaņā ar Svētajiem Rakstiem šo spēku var saukt par Lielo Dievu.
Radīšanas process Bībelē, protams, aprakstīts vienkāršoti, bet galvenais ir pateikts skaidri un nepārprotami: Visa Radītājs ir Dievs, “un bez Viņa nekas nav radīts, kas ir.”(Jāņa 1:3)

Lasīt tālāk… »

Okt 02 2008

Zīlnieki vai viltnieki

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Dainis Rudzīts

Starp zīlniekiem ir kāda daļa krāpnieku, kas pelna uz cilvēku vēlēšanās izzināt nākotni. Bet visbiežāk tiem, kas sevi sauc par zīlniekiem vai gaišreģiem, piemīt pārdabiskas spējas. Nav prātīgi noliegt šo fenomenālo parādību, kad kāds svešs cilvēks izstāsta tavas dzīves detaļas, par kurām neviens cits, izņemot tevi, neko nezin. Tad ieguvis tavu uzticību pasaka, ko darīt tālāk. Ir divi pamatoti iemesli uzskatīt zīlēšanu un zīlētāju pakalpojumu meklēšanu par nevajadzīgu, pat bīstamu nodarbi. Lasīt tālāk… »

Sep 25 2008

Grēku atzīšana un izsūdzēšana

Raksts publicēts plkst. 8:30 zem tēmas Bībelē teikts

Grēku atzīšana un izsūdzēšana paver ceļu piedošanai un atjaunošanai. Bībele saka: “Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.” (1. Jāņa 1:8, 9)

Grēku atzīšana un izsūdzēšana sagatavo ceļu attiecību atjaunošanai, sadraudzībai un dziedināšanai. Bībele saka: “Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā.” (Jēkaba 5:16)

Grēku atzīšana un izsūdzēšana paver ceļu izaugsmei un panākumiem. Bībele saka: “Kas noliedz savu ļauno darbu, tam tas neizdodas, bet, kas tajā atzīstas un turpmāk tā vairs nedara, tas izpelnīsies žēlastību.” (Salamana pamācības 28:13)

Atzīt un izsūdzēt savus grēkus mēs spējam pateicoties tam, ka mūs uzrunā Dievs. Atzīt un izsūdzēt savus grēkus mūs mudina Dieva baušļi (likumi) un Dieva Gars. Bībele saka: “Jo bauslība dod – grēka atziņu.” (Romiešiem 3:20) “Un Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku, taisnību un tiesu.” (Jāņa 16:8)

Avots: http://temas-bibele.blogspot.com/2007/09/grku-atzana-un-izsdzana.html

Sep 15 2008

Emocionālā izdegšana

Raksts publicēts plkst. 10:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Natalija Stepanova

Katrs no mums, kas savā darbā regulāri un nepārtraukti kontaktējas ar cilvēkiem (pedagogs, pārdevējs, mācītājs), ir pakļauts tā saucamajam emocionālās izdegšanas sindromam. Kas tas ir? Izdegšanas sindromu nosauc vēl par hronisko nogurumu vai par depresiju. Mums ir pazīstamas tās pazīmes: negatīvs pašvērtējums, jūtu nomāktība, hronisks nespēks, nepacietība u.c.

Kādi ir izdegšanas cēloņi?

Emocionālas problēmas. Ir četras “indīgas” jūtas, kas veido izdegšanas sindroma emocionālo pusi. Un tās ir:

vainas sajūta – vaina sevis un citu cilvēku priekšā par to, kas nav padarīts vai nav paspēts;
kauns – par to, ka neizdevās, nebija tiesību kļūdīties, jo jābūt vienmēr labākajam;
apvainojums – par to, ka citi nevar novērtēt viņa centienus, viņa uzupurēšanos;
bailes – ka neizdosies, citi nesapratīs…

Lasīt tālāk… »

Sep 12 2008

Astroloģija un zīlēšana

Raksts publicēts plkst. 9:30 zem tēmas Bībelē teikts

Ko Dievs domā par tiem, kas konsultējas ar astrologiem un izmanto astroloģiju dzīves lēmumu pieņemšanai?

Bībele saka: “Tu esi līdz apnikumam nopūlējusies daudzajās apspriedēs ar saviem daudzajiem padomniekiem. Lai nu nāk tagad un tev palīdz tie debesu mērotāji un zvaigžņu novērotāji, kas pēc atsevišķiem jaunajiem mēnešiem aplēš to, kas nāks pār tevi! Tiešām, tie ir kā salmi, ko uguns aprij; tie nevarēs pat savu paša dzīvību glābt no liesmu varas.” (Jesajas 47:13, 14)

Lasīt tālāk… »

Sep 04 2008

Dzīvības rašanās

Raksts publicēts plkst. 22:11 zem tēmas Radīšana vai evolūcija?

Sagatavoja: Māris Mols

Evolūcijas teorijas piekritēji apgalvo, ka visi dzīvie organismi ir attīstījušies no vieniem senčiem. Sākotnēji ir bijusi vienkārša baktērija, kura dabīgās atlases veidā ir attīstījusies un radījusi visu sugu daudzveidību, ko mēs šodien pasaulē redzam.

Tomēr paliek jautājums – kā tādā gadījumā radās pats pirmais dzīvais organisms? Skolas mācību grāmatās mēs varam lasīt paskaidrojumu, ka dzīvība radās no nedzīviem komponentiem, kuri ārējo apstākļu (temperatūras, ultravioleto staru, zibens) ietekmē nejauši savienojās izveidojot pirmo dzīvo būtni, kura sāka vairoties un attīstīties.

Lasīt tālāk… »

8. lapa no 10« Pirmā lapa...678910