Jūl 01 2009

Astroloģija 5. Astoloģija kā nevainīga izprieca?

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Spiritisms. Astroloģija. NLO.

Autore: Sanda Veidemane-Thomollari

Daudzi cilvēki saka, ka lasot horoskopus tikai joka pēc. Tomēr, ja tā labi padomājam, joki ir mazi.

Vai esat dzirdējuši par treneri, kas tik ļoti tic zvaigžņu ietekmei, ka izšķirošajā spēlē nelaiž savu labāko spēlētāju laukumā tikai tāpēc, ka viņa horoskops tai dienai neesot veiksmīgs? Tā man vīrs stāstīja par Franču nacionālās izlases treneri Reimonu Domeneku.

Bet nu padomājiet par valdībā esošajiem cilvēkiem, kuru pasauli ietekmējošie lēmumi ir balstīti uz novecojušiem pieņēmumiem, ka Zeme ir plakana un atrodas Visuma centrā. Vai jums tā šķiet nevainīga izklaide? Lasīt tālāk… »

Jūn 26 2009

Astroloģija 4. Vai astroloģija darbojas?

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Spiritisms. Astroloģija. NLO.

Autore: Sanda Veidemane-Thomollari

Rolands Zeidels ierosina trīs veidus, kā var pārbaudīt astroloģiju:

1. Palūgt cilvēkiem atrast savu horoskopu no citu horoskopu aprakstiem.

2. Salīdzināt horoskopu ar cilvēka socionisko personības tipu

3. Salīdzināt pareģotos notikumus ar realitātē notikušajiem. Lasīt tālāk… »

Jūn 20 2009

Astroloģija 3. Vai astroloģija ir zinātne?

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Spiritisms. Astroloģija. NLO.

Autore: Sanda Veidemane-Thomollari

Kā jau mēs uzzinājām iepriekš, astroloģijai un astronomijai ir vienas saknes. Planētu kustība pie debesīm vienmēr piesaistījusi cilvēku interesi.

Astronomija atdalījās no astroloģijas, tiklīdz kāds sāka pats pētīt, kas un kā notiek, nepaļaudamies uz senču nostāstiem. Tas bija sākums ilgajam ceļam uz zināšanām, ko nu mēs pazīstam kā zinātni.

Pirms diviem gadu tūkstošiem cilvēki ticēja, ka Zeme ir plakana, un to uzskatīja par pasaules centru. Mūsdienās mums pieejamas pavisam citas zināšanas. Astronomija ir ievērojami progresējusi.

Viduslaiku medicīnā astroloģija spēlēja nozīmīgu lomu.Visizglītotākie ārsti bija studējuši vismaz astroloģijas pamatus, lai pielietotu to savā praksē. Tomēr arī medicīna kā zinātne ir gājusi uz priekšu.

Mēs nesastopam ārstus sakām: „Skaidrs, sāpes izraisa jūsu iņ un jaņ nesaderība ar pašreizējo zvaigžņu stāvokli, bet joka pēc palūkosim, vai daļēji pie vainas nav arī lauztā kāja.”

Netālo zvaigžņu attālumi pirmo reizi tika izmērīti XIX gs. Izpratne par galaktikām radās 1920-ajos gados. Īsta eksplozija astronomiskajās zināšanās notika XX gs. otrajā pusē.

Ikkatrā nozarē vērojams progress. Jaunie rentgena un infrasarkanie teleskopi ir atvēruši jaunus logus universa pētniecībā.

Tajā pašā laikā astrologi vēl joprojām sastāda horoskopus un cenšas pareģot nākotni, izmantojot 2000 gadus vecas metodes. Astroloģijā  NAV vērojama izaugsme. Un nu uzdosim astroloģijai dažus jautājumus, kas no zinātniskā viedokļa ir visai pamatoti.

Lasīt tālāk… »

Jūn 18 2009

Brīvība no lāstiem

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Spiritisms. Astroloģija. NLO.

Autors: Dainis Rudzīts

Vai ir nopietni runāt par lāstiem 21. gadsimtā? Vai šī tēma ir svarīga un aktuāla? Vai tiešām eksistē sātans un ļaunie gari? Vai cilvēkiem ir bīstami tikt viņu ietekmē? Šie un citi būtiski jautājumi aplūkoti Vitālija Oļijņika  lekciju ciklā “Brīvība no lāstiem”, kura audioieraksti ir pieejami internetā. Ar šo  lekciju starpniecību Dievs daudziem ir ļāvis piedzīvot krasu pozitīvu dzīves pārmaiņu, reālu atbrīvošanu no lāstiem un tumšo spēku varas.

Vitālijs Oļijņiks viesojās Rīgā 2008. gadā no 23. līdz 29. novembrim un vadīja septiņas lekcijas par tēmu “Brīvība no lāstiem”. Vitālijs ir Garīgās izaugsmes centra vadītājs (Sietlā, ASV). Radiopārraides „Atverot Bībeli” autors un vadītājs, teoloģisko zinātņu kandidāts, grāmatu „Kristīgā ģimene” un „Kāpēc es nevaru: fakti un mīti”. Vitālijs ir precējies un viņam ir divi bērni.

Lekcijas  krievu valodā ar latviešu tulkojumu:

Lekciju tēmas:

1. Lāstu aktualitāte

2. Sātana viltības

3. Ļaunuma izcelsme

4. Lāsta daba un mehānisms

5. Lāsta okultie avoti

6. Lāsta tikumiskie iemesli

7. Lāsta simptomi

8. Atbrīvošanās no lāsta

(http://sites.google.com/site/faili4bibele/briviba-no-lastiem)

Jūn 16 2009

Astroloģija 2. Mūsdiena astroloģijas izcelsme

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Spiritisms. Astroloģija. NLO.

Autore: Sanda Veidemane-Thomollari

Senāk astroloģiju piekopa priesteri, lai sniegtu valdniekiem padomus. Grieķu kultūrā pēdējos gadsimtos pirms Kristus astrologam nebija obligāti jābūt priesterim – ar to nodarbojās skoloti vīri, filozofi, sastādot horoskopus ik katram, kam bija interese un nauda. Citiem vārdiem sakot astroloģija kļuva par ienesīgu biznesu.

Tādējādi Grieķija kļuva par modernās astroloģijas māti. Paskatīsimies uz pasauli no seno grieķu skatupunkta un filozofijas, lai redzētu, uz kā viņi balstīja astroloģiju.

Joniešu filozofs Anaksimandrs (610 B.C.) uzzīmēja pirmo Zemes karti. Viņš ticēja, ka universs ietverts milzīgā, ar uguni pildīta riteņa stīpā. Stīpas caurumi, caur kuriem uguns redzams esot planētas un zvaigznes. Lasīt tālāk… »

Jūn 11 2009

Astroloģija 1. Astroloģijas izcelsme

Raksts publicēts plkst. 20:03 zem tēmas Spiritisms. Astroloģija. NLO.

Autore: Sanda Veidemane-Thomollari

Līdz pat XVII gs. astoloģija un astronomija bija kā dvīņumāsas.

Astronomiju gan uzskatīja vairāk kā matemātisku zinātni, bet astroloģiju par filozofisku, tomēr parasti tas, kas studēja un nodarbojās ar vienu, tāpat pārvaldīja arī otru.

Mūsu senčiem bija svarīgi noskaidrot, kad sāksies plūdi, sausums, tveice vai sals, lai varētu veikt attiecīgos sagatavošanās darbus kā sēju u.c.

Par gadalaiku maiņu cilvēkiem vēstīja zvaigžņu stāvoklis.

Tautas, kuras ticēja daudzdievībai, sajauca zvaigžņu pareģoto gadalaiku maiņu ar saviem reliģiskajiem ticējumiem. Lasīt tālāk… »

Mai 19 2009

Bībeles eshatoloģija

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Andris Pešelis

Kas ir eshatoloģija?

Eshatoloģija ir teoloģijas zinātnes apakšnozare, kas pēta ar pasaules galu saistītos jautājumus. Grieķu vārds eshatos apzīmē vārdu pēdējais. Tātad eshatoloģija pēta šīs pasaules vēstures pēdējos notikumus. Šo nozari pārstāv zinātnieki, kas tic Bībelei, gan arī tie, kas Bībeli uzlūko tikai kā vienu no senatnes dokumentiem.

Bībeles eshatoloģija.

Bībeles eshatoloģija ar Dieva Vārda autoritāti norāda, kas notiks laikā, kad pienāks visu lietu gals. Protams, interpretācijas var dalīties un atšķirties, tomēr pastāv noteiktas iezīmes, kurām vērts pievērst uzmanību. Lasīt tālāk… »

Mai 13 2009

Iepazīsti Radītāju!

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Radīšana vai evolūcija?

Autors: Elena Vaita

Daudz un dažādos veidos Dievs cenšas mūs iepazīstināt un vadīt sadraudzībā ar sevi. Uz mums nemitīgi runā daba. Atvērtu sirdi ietekmē Dieva mīlestība un godība, kas atklājas Viņa roku darbos. Uzmanīga auss var dzirdēt un saprast Dieva vēstis dabā. Zaļie lauki, staltie koki, pumpuri un ziedi, peldošie mākoņi, krītošās lietus lāses, burbuļojošais strauts un debesu krāšņums runā uz mūsu sirdīm, aicinot iepazīties ar visu lietu Radītāju… Lasīt tālāk… »

Mai 07 2009

Vai tu vēlies nedaudz cerības?

Raksts publicēts plkst. 18:19 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Reinders Bruinsma

Divdesmitā gadsimta sākumā valdīja izteikti optimistiska gaisotne. Rietumu pasaulē kopš apgaismības laikmeta dominējis optimistisks domāšanas veids. Izmantojot saprātu, mēs spējām ne tikai atklāt visas patiesības, bet varējām sasniegt arī morālu nevainojamību. Dzīvi uzlabos jauni izgudrojumi, jauni ceļošanas viedi, pārsteidzoša medicīnisko zināšanu padziļināšanās, kā ari jaunu tehniku ieviešana un cilvēku morāles attīstība. Tomēr pēc diviem pasaules kariem, holokausta, aukstā kara atombumbu draudiem, vispasaules terorisma draudu nemitīgās klātbūtnes, kā arī atskārsmes, ka cilvēce atrodas vides, kas nepieciešama izdzīvošanai, iznīcināšanas procesā, paliek salīdzinoši maz iemeslu optimismam. Bet ir cerība – ne tajā, ko redzam vai varam izdarīt, bet gan tajā, ko Dievs mums ir apsolījis caur Jēzu Kristu, savu Dēlu.

Avots: Staigājot ticības ceļu. Bībeles studiju materiāls

Vai tu vēlies nedaudz cerības? Paņem to bez maksas!

Apr 29 2009

Pasaules gala koncepts dažādās reliģijās

Raksts publicēts plkst. 10:07 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Andris Pešelis

Daudzās pasaules reliģijās pastāv līdzīgs koncepts par pasaules galu, ka laika galā ierodas kāds pasaules glābējs, kurš dibina savu taisnības valstību uz zemes un sakauj ļaunumu. Neminēšu konkrētus piemērus, bet izcelšu tikai principus, jo te pastāv būtiskas atšķirības no Bībeles vēstījuma par pasaules galu. Lasīt tālāk… »