Jan 08 2010

Atklāsmes grāmatas eņģeļu vēstījums 1

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Kristus otrā atnākšana

Autors: Atis Čerņevskis

Par Atklāsmes grāmatu tās pašā pirmajā pantā lasāms: „Jēzus Kristus atklāsme, ko Viņam devis Dievs, lai rādītu Saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā” (Atklāsmes gr. 1:1)

Tātad Atklāsmes grāmatā ir kas mums ļoti būtisks. Atklāsmes grāmatas vēstījums ir:

1. Nācis no Dieva

2. Atklāts caur Jēzu Kristu

3. Atklāts tiem, kas ir Dieva kalpi (var būt jebkurš ja to vēlas)

4. Atklāts, kam jānotiek drīzumā.

Atklāsmes grāmatā ir daudz noderīgu ziņojumu, kas ļauj mierīgi skatīties nākotnē un saprast, kas pasaulē notiek šobrīd.

Šinī sērijā īsi gribu aplūkot vēstījumu un to nozīmi ko pauž trīs eņģeļi, kas pēc Atklāsmes grāmatas struktūras un konteksta norāda, ka tie ir pēdējie norādījumi un aicinājumi cilvēkiem pirms notiek milzu pārmaiņas ar mūsu zemeslodi, un varētu būt ļoti noderīgi katram lasītājam. Lasīt tālāk… »

Dec 23 2009

Nebīstieties, tam jānotiek

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Kristus otrā atnākšana

Autors: Māris Mols

Bet, kad jūs dzirdēsit par kariem un kara daudzināšanu, tad nebīstieties, tam jānotiek; bet gals vēl nav klāt. (Marka 13:7)

Mēdz teikt, ka pasaules vēsturē nekad nav bijis tāds laiks, kad kaut kur nenotiktu kāds karš. Daudzi vēl atceras un ir piedzīvojuši Otro pasaules karu, kurš prasīja miljoniem cilvēku dzīvību. Šodien mēdijos dominē ziņas par karu pret terorismu. Lai gan reāli nez vai mums gadītos dzīvē satikt īstu teroristu, tomēr karš pret viņiem nerimstas. Patiešām par šodienas stāvokli varētu teikt, ka notiek kari un karu daudzināšana. Lai gan daudzas reizes esmu dzirdējis cilvēkus sakām, ka kari ir gala laika zīme, Kristus tomēr skaidri pasaka – tas vēl nav gals. Lasīt tālāk… »

Nov 21 2009

Zvēra zīme

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Māris Mols

Vai esat dzirdējuši kaut ko par Bībelē minēto zvēra zīmi? Daudzi cilvēki uzdod jautājumus – Kas tā par zvēra zīmi? Kam to uzspiedīs? Kādas būs sekas? utt. Vai šī zīme ir mikroshēma, kuru piespiedīs implantēt mūsu ķermenī, vai tas ir kāds īpašs personas kods, kurš būs nepieciešams, lai varētu pirkt un pārdot? Internetā ir atrodami visdažādākie minējumi par šo tēmu, bet kā lai uzzina patiesību?

Atklāsmes grāmatā 13:16 atrodam šādus vārdus

Un viņš dara, ka visi, lielie un mazie, bagātie un nabagie, brīvie un vergi, uzspiež zīmi uz savas labās rokas vai uz pieres”. Lasīt tālāk… »

Okt 28 2009

Teiskā evolūcija

Raksts publicēts plkst. 18:00 zem tēmas Radīšana vai evolūcija?

Autors: Māris Mols

Uzskati par to, kā radies cilvēks mūsdienās ir ļoti atšķirīgi. Vairums cilvēku tic, ka dzīvība un cilvēks uz šīs zemes ir radies evolūcijas ceļā. Kā galvenie pierādījumi tam tiek uzskatītas fosīlijas, kā arī radiometriskie iežu vecuma mērījumi. Bībele savukārt apgalvo, ka šī pasaule un viss dzīvais ir radīts 7 dienās. Arvien vairāk kristiešu Bībeles teikto izvēlas saprast simboliski, skaidrojot, ka 7 dienas patiesībā nav burtiskas, bet gan simbolizē 7 garus laika periodus, kuri ilgst miljoniem gadu. Šādā veidā tiek veikts mēģinājums samierināt evolūcijas teoriju ar svētajiem rakstiem. Iespējams Dievs patiešām ir radījis pasauli miljoniem gadu ilgā laikā izmantojot un vadot evolūcijas procesus. Lasīt tālāk… »

Okt 16 2009

Svēto kults

Raksts publicēts plkst. 20:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Māris Mols

 Svēto kulta iesākumi meklējami laikā, kad parādījās pirmās publiskās kristiešu pielūgsmes vietas, kuras reizēm mēdza būvēt mocekļu apbedīšanas vietās. Nereti šādos gadījumos baznīca tikai nosaukta šī mocekļa vārdā un viņš tika uzskatīts par baznīcas aizbildni. Pakāpeniski tradīcija iecelt par aizbildņiem mirušos svētos izplatījās un tos sāka uzskatīt gan par konkrētas profesijas aizbildņiem, īpaši, ja dzīves laikā tie paši bijuši šīs profesijas pārstāvji, gan par dažādu slimību aizbildņiem. Praktiski katrai dzīves svērai tika izraudzīts kāds svētais.

 Ne visi kristieši atzīst šādu svēto godināšanu. Šāda tradīcija ir vairāk izplatīta katoļu un pareizticīgo baznīcās, savukārt protestantu draudzes šādu praksi pārsvarā neatzīst.

 Ko Bībele saka par mirušo svēto godināšanu un lūgšanu? Izrādās, ka tiešā veidā Bībelē nekad nav piemēts gadījums, kad kāds būtu izteicis lūgumu kādam mirušam svētajam. Izņēmums varētu būt vecās derības gadījums ar ķēniņu Saulu, kurš pārkāpjot Israēla likumu piedalījās mirušā Samuēla gara izsaukšanā. Kaut gan Bībele tiešā veidā nepaskaidro vai no zemes iznākusī persona tiešām bija Samuēla gars, drīzāk izskatās, ka tas varētu būt kāds ļauns gars, kurš imitēja Samuēlu. Lasīt tālāk… »

Sep 16 2009

Debesu valstības pilsoņi 2

Raksts publicēts plkst. 21:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Māris Mols

Turpinot domu par kritērijiem, pēc kuriem Dievs vērtē cilvēku, kā viens no svarīgākajiem Bībelē parādās jēdziens ‘ticība’. Marka evaņģēlija 16:16 Kristus pasludina: “Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts.” Tāpat katru reizi, kad Jēzus darīja kādu brīnumu vai dziedināšanu, viņš uzdeva cilvēkam jautājumu par ticību. Pilsētās, kurās valdīja neticība, Jēzus nevarēja darboties, bet viņš uzslavēja cilvēkus, kuri pat nebūdami jūdi bija viņam ticējuši. No visa tā var noprast, ka ticībai ir ļoti svarīga, pat varētu teikt kritiska nozīme mūsu attiecībās ar Dievu.

Bet ko gan nozīmē ticēt? Ir dzirdētas ļoti dažādas atbildes uz šo jautājumu. Kad mācījos vidusskolā, tur bija kultūrvēstures pasniedzējs, kurš nodarbojās ar austrumu reliģijām, un viņa versija par ticību bija apmēram šāda: “Ja es ticu, ka es kādu lietu spēju, tad es to arī varēšu izdarīt. Bet galvenais šai ticēšanai jābūt gandrīz absolūtai, es pilnīgi nedrīkstu pat pieļaut domu, ka varētu notikt savādāk.” Bībelē mēs neatrodam mācību par to, ka ticība varētu darboties atsevišķi no Dieva. Ticība tā nav maģija, ar kuru neiespējamo padarīt par iespējamu.

Lasīt tālāk… »

Aug 24 2009

Debesu valstības pilsoņi

Raksts publicēts plkst. 10:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Māris Mols

“Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debess un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm no Dieva, sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: “Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis.” (Jāņa atklāsmes grāmata 21:1-4).

Ja ticam, ka pienāks diena, kad Dievs dibinās jaunu valstību, nākamais jautājums protams ir, kā lai es kļūstu par šīs jaunās valstības pilsoni? Lasīt tālāk… »

Aug 19 2009

Tukša cerība, jeb vienkārši Marija

Raksts publicēts plkst. 16:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Dainis Rudzīts

Mums latviešiem ir tāds izteiciens: „Cerība – muļķa mierinājums.” Tas skan nežēlīgi, bet bieži vien tā ir patiesība. Viss atkarīgs no tā kas ir mūsu cerības objekts. Mēs nereti liekam savu cerību uz to, kas galu galā pieviļ, tad arī sanāk „muļķa mierinājums”. Neskatoties uz to ir arī droši cerības avoti.

Nesen notika Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Daudz ļaužu godāja Mariju kā „Debesu Karalieni”, „Debesu māti”, „Miera Karalieni”, „Pasaules Valdnieci”, „Dieva Māti”, un visbeidzot „Baznīcas Māti”. Cilvēki, cerību pilni, raidīja viņai savas lūgšanas. Lasīt tālāk… »

Aug 13 2009

Dieva valstības iekārta sociālistiska vai kapitālistiska?

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Jaunā pasaule

Autors: Māris Mols

Pasaule šodien piedzīvo globālu finanšu krīzi. Tiek meklēts vainīgais, norādīts uz bankām, valdībām un citiem lielajiem spēlētājiem pasaules arēnā. Daudzi ekonomisti un politiķi atzīst, ka vainojama nav kāda konkrēta kompānija vai valsts, bet gan pasaules sistēma kopumā. Lasīt tālāk… »

Jūl 29 2009

Lāstu jeb atriebības psalmi

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Andris Pešelis

Lasot Bībeli, var sastapt atsevišķus psalmus, kuri sarakstīti samērā naidīgā valodā, un tos grūti sasaistīt kopā ar Kristus mīlestības evaņģēliju. Atriebības psalmi vienmēr ir piesaistījuši cilvēku uzmanību. Tie nekad nav palikuši bez komentāriem, un, tos lasot, nevar iztikt bez personiskas emociju paušanas. Lasīt tālāk… »

3. lapa no 1012345...10...Pēdējā lapa »