Autortiesību noteikumi

PasaulesGals.lv oriģinālraksti (raksti, kuriem nav norādīts informācijas avots) izmantojami, studējami, kopējami un pavairojami brīvi.Personīgai un publiskai bezpeļņas lietošanai jūs drīkstat tos saglabāt uz sava datora cietā diska vai citiem datu nesējiem, kā arī izdrukāt. Pārpublicējot obligāti jānorāda saite uz pasaulesgals.lv.Pārējo rakstu izmantošanas tiesības nepieciešams saskaņot ar to autoriem.