Par mums

PasaulesGals.lv ir pozitīvs un nekomerciāls informatīvais projekts par mūsu civilizācijas gaidāmo noslēgumu un jaunu sākumu, kā tas ir aprakstīts Bībelē.

Misija. Sniegt pēc iespējas visaptverošāku un precīzu informāciju, par pasaules galu, par Jēzus Kristus atgriešanos uz šo zemi, par pazīmēm, kas liecina par šī notikuma tuvošanos un par jaunas dzīves iespējām jau tagad un mūžībā.

Moto. Vairāk cilvēku debesīs.

Pamats. Projekta pamatā ir Bībele un Jēzus Kristus atklāsmes un mācība.

Kontaktinformācija. info@pasaulesgals.lv

Projekta komandas vārdā
Dainis Rudzīts
PasaulesGals.lv koordinators