Pasaules gals

Jēzus, mācot savus sekotājus, daudz stāstīja par gaidāmo civilizācijas krīzi, par galu, par nepieciešmību sagatavoties pārejai uz citu valstību, kuru Viņš izveidos pats, bez cilvēku līdzdalības.

Jēzus sekotāji, iespaidoti no šīm Viņa runām, uzdeva Jēzum jautājumu? Tas ir rakstīts Bībelē Mateja ev.24:3 „Saki mums, kad šīs lietas notiks un kāda būs Tavas atnākšanas un pasules gala laika zīme?”

Jēzus atbildot uz viņu jautājumu, nosauca vairākas pazīmes, kas liecinās par tuvojošos galu. Kādu zīmi Viņš nosauca kā pēdējo un izšķirošo ? Par to ir rakstīts Bībelē Mateja ev.24:14 „Un šis Valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals.”

Tas nozīmē, ka labā ziņa par Dieva raksturu un Viņa nākotnes plāniem būs pieejama cilvēkiem visā pasaulē.

Saskaņā ar Jēzus vārdiem, dabā notiks lielas izmaiņas, pat katasrofas? Par to ir rakstīts Bībelē Lūkas ev.21:25,26 „..tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies. Un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē: jo debesu stiprumi sakustēsies.”

Cik negaidīti cilvēkus pārsteigs pasaules gals? Par to ir rakstīts Bībelē 2.Pētera 3:10 „Bet Tā Kunga diena nāks kā zaglis..”

Cik visaptveroša būs zemes pārveidošana? Par to ir rakstīts Bībelē 2.Pētera 3:10 „Bet Tā Kunga diena nāks kā zaglis, tanī debesis ar lielu troksni zudīs, un pasaules pamati degdami izjuks un zeme un viss, kas uz tās radīts.”

Kas būs šo notikumu kulminācija un vai kāds izdzīvos šajos pasaules gala notikumos? Par to ir rakstīts Bībelē Mateja ev.24:30,31 „Un tad Cilvēka Dēla zīme parādīsies pie debesīm, un tad visas ciltis virs zemes vaimanās un redzēs Cilvēka Dēlu nākam debess padebešos ar lielu spēku un godību. Un Viņš izsūtīs Savus eņģeļus ar lielu bazūnes skaņu, un tie sakrās Viņa izredzētos no četriem vējiem, no viena debess gala līdz otram.”

Ja šajā sadaļā nav jautājuma, kuru tu vēlies uzdot un uz kuru tu vēlies atrast atbildi, tad spied šeit.