Jaunā pasaule

Lai gan ticīgie kopā ar Dievu kādu brīdi pavadīs debesīs(trešajās debesīs), tomēr galamērķis ir atjaunotā planēta. Par to ir rakstīts Bībelē Atklāsmes gr.21:1 „Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debess un pirmā zeme bija zudusi.”

Pastāvīga un redzama Dieva klātbūtne būs jaunajā zemē. Par to ir rakstīts Bībelē Atklāsmes gr.21:3 „Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: “Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem.”

Jaunajā zemē būs kaut kas tāds, kas šodien ļoti pietrūkst. Par to ir rakstīts Bībelē 2. Pētera 3:13 „Bet mēs gaidām pēc Viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo.”

Dievs radīs ideālu vidi mūžīgai dzīvošanai, mīlestībai, priekam un nebeidzamai Universa izziņai. Par to ir rakstīts Bībelē Atklāsmes gr.21:4 „Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis.”

Kas būs jaunās zemes iemītnieki? Par to ir rakstīts Bībelē Mateja ev.5:5 „Svētīgi lēnprātīgie*, jo tie iemantos zemi.”

Jaunajā zemē katrs baudīs sava darba augļus. Par to ir rakstīts Bībelē Jesajas 65:21-22 „Kad viņi uzcels namus, tad viņi tur arī dzīvos; kad viņi stādīs vīnadārzus, tad viņi arī ēdīs to augļus. Viņi necels namu, lai citi tur dzīvotu, viņi nedēstīs vīnadārzus, lai citi ēstu to augļus. Bet kā koku mūžs ir arī Manas tautas mūžs, un Mani izredzētie izmantos paši to, ko viņu rokas veikušas.”

Jaunajā zemē ļoti izmainīsies dzīvnieku pasaule. Par to ir rakstīts Bībelē Jesajas 65:25 „Vilki un jēri ies kopā ganos, un lauva ēdīs salmus kā vērsis, bet čūskas barība būs pīšļi. Tie nedarīs vairs nedz ļauna, nedz posta visā Manā svētajā kalnā!” saka Tas Kungs.”

Ja šajā sadaļā nav jautājuma, kuru tu vēlies uzdot un uz kuru tu vēlies atrast atbildi, tad spied šeit.


* – lēnprātīgie ir tie, kas pacieš pāridarījumus ar pacietību un bez aizvainojuma.