Laba ziņa - būs tiesa un augšāmcelšanās. | www.PasaulesGals.lv

Aug 10 2008

Laba ziņa – būs tiesa un augšāmcelšanās.

Raksts publicēts plkst. 10:34 zem tēmas Kristus otrā atnākšana

Autors: Džons Paulīns

TiesaTautas iedegās dusmās; tad nāca tava dusmība un tā stunda, kurā tiesās mirušos un kurā algu saņems tavi kalpi pravieši un

svētie, un visi, kas tavu vārdu bīstas, mazie un lielie, un samaitāšanu tie, kas zemi samaitā.” Atkl.11:18

Šajā Bībeles rakstvietā lasāms zemes vēstures gala notikumu kopsavilkums. Šiem notikumiem ir piecas galvenās sadaļas. Tautas ir dusmīgas, iedegās Dieva dusmas, pienāca laiks tiesāt mirušos, atalgot taisnos un iznīcināt tos, kas maitā šo zemi. Šajā rakstvietā tiek pareģots, ka tieši pirms laika gala tautas kļūs niknas. Iespējams, ka mēs pašlaik ieejam tieši šādā laika posmā. Šodien pasaules valstis un tautas šķiet niknākas nekā jebkad iepriekš. Kļūst aizvien grūtāk atrast kopēju valodu starp dažādām konfliktējošām politiskām gaitām. Jaunā Pasaules Kārtība, kas tika pasludināta pēc 1991. gada Līča kara ir kļuvusi par Jauno Pasaules Nekārtību.

Dievs sniedz atbildi šīm tautu dusmām. Šeit pieminētā „dusmība” ir kodolīgs kopsavilkums septiņām mocībām, kas aprakstītas Atklāsmes grāmata 16. nodaļā (sk. Atkl.14:10 un 15:1). Šīs mocības vājina ļaunuma spēkus, sagatavojot ceļu Dieva lielajai uzvarai. Dieva pēdējais vārds šīs bazūnes vēstī ir tiesāšana. Šajā tiesā visa pasaules netaisnība tiks atmaskota un izlabota. Apspiedēji tiks uzvarēti, un upuri tiks izglābti un attaisnoti. Tas nebūs bezjēdzīgas vardarbības laiks, tas būs laiks, kad viss nostāsies pareizās vietās.

Es atceros kādu sekulāro Bībeles zinātnieku sanāksmi. Daudzi šīs grupas locekļi dienišķo naudu nopelnīja, studējot Bībeli, bet viņi vairs neticēja, ka tā ir īstā atbilde dzīves lielajām problēmām. Ar saviem komentāriem tie darīja zināmu, ka pieņem, ka Bībeles apsolījumi par tiesu un augšāmcelšanos bija tikai seno laiku ļaužu kultūras ietvaros radušās cerības.

Bet todien šī nostāja tika apstrīdēta no negaidīta virziena. Kāds vācu zinātnieks, kas bija kaislīgs smēķētājs un stipro dzērienu piekritējs, iebilda notikumu gaitai. Viņš protestēja, ka pētīt Bībeli tīri akadēmiskos nolūkos ir veltīga laika izšķiešana. Viņš sacīja: „Lai kā uz to raudzītos, Bībelei ir taisnība par šīs pasaules netaisnībām. Ja šī dzīve ir labākais, uz ko varam cerēt, tad nekas nekad arī nemainīsies. Ja nepastāv tāda lieta kā tiesa vai augšāmcelšanās, šajā pasaulē nekad nevaldīs taisnība. Bībeles rakstnieki ticēja, ka tuvojas tiesa un augšāmcelšanās, un tā ir arī vienīgā cerība, kas palikusi arī mums.”

Augšāmcelšanās un tiesa liecina, ka kādu dienu Dievs visu nokārtos un izlabos. Lai gan Viņa taisnīgums, iespējams, vēl daudziem nav saskatāms, mēs esam tuvāk nekā jebkad agrāk laikam, par kuru ir runa šajā rakstvietā.

Kungs, es ar nepacietību gaidu dienu, kad Tu izlabosi visu šīs pasaules netaisnību. Palīdzi man gaidīt šo laiku, rīkojoties pareizi jau šodien.

Avots: Džons Paulīns „Atklāsmes grāmata ikdienas pārdomām un lūgšanām” ,
Tulkojums no angļu valodas, Rīga: Patmos, 2007. – 327 lpp.

Uzdot jautājumu

Epasts