Advente pirms 4000 gadiem | www.PasaulesGals.lv

Dec 01 2008

Advente pirms 4000 gadiem

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Atis Čerņevskis

Pasaules vēsturē, saskaņā ar Bībeles aprakstiem, ir bijuši vairāki globāli notikumi. Tie ir bijuši vienlīdz svarīgi visiem cilvēkiem neatkarīgi no pasaules uzskatiem, reliģiskās pārliecības un dzīves veida. Un ikreiz šādās pasaules krustcelēs cilvēki jau laicīgi no Dieva ir saņēmuši brīdinājumus un padomus kā rīkoties. Un daļai cilvēku sākās adventa laiks.

Viens no šādiem notikumiem ir globāli ūdensplūdi. To apraksts atrodams Bībeles sākumā 1. Mozus grāmatā no 6. līdz 8. nodaļai. Ar ūdensplūdu sekām saskaramies ikdienā jo ir vispārzināms fakts, ka fosilo kurināmo, kā naftas un akmeņogļu izcelsme ir augu un dzīvnieku atliekas, kas nonākušas zemes iekšienē. Piedevām, par akmeņoglēm Vikipēdija enciklopēdijā teikts „Akmeņogles veidojas apstākļos, kuros augu atliekas uzkrājas ātrāk, nekā notiek to sadalīšanās baktēriju iedarbībā.”, turklāt process ir noticis vidēji 3 km dziļumā zem zemes. Ja stādamies priekšā jau izlietoto un vēl pieejamo fosilo kurināmo apjomu pasaulē, ir jābūt ļoti „reliģiozam” evolūcijas piekritējam, vai cilvēkam, kas nav iedziļinājies lietas būtībā lai noticētu, ka šļūdonis ir tas, kas tik ātri, tādā koncentrācijā un tik dziļi apraka tik milzīgu daudzumu augus un dzīvniekus. Bet tas šķiet ir „normāli”, ka cilvēki ir gatavi noticēt jebkādam absurdam lai tikai noliegtu Dieva esamību.

Bet ne par to šis stāsts. Šis stāsts ir par cilvēkiem, kas turpināja dzīvot arī pēc plūdiem un tiem, kuru atliekas izkūp mūsu automašīnu dūmos.

Nav precīzi zināms cik daudz cilvēku bija zemes virsū, bet ir zināms kādi viņi bija. Bībelē 1. Mozus grāmatā 6:5 ir teikts”…Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augtin auga zemes virsū un ka viņu sirdsprāta tieksmes ik dienas vērsās uz ļaunu….”. Un tālāk teikts, ka Dievs ļoti noskuma. Noskuma, ka radījis cilvēkus kam jau desmitā paaudzē ļaunums bija kļuvis par normu, un savstarpējo problēmu risināšanā vardarbība atzīta par labāko risinājumu. Dievs pieņēma smagu lēmumu iznīcināt visu plūdos. Ar šo plānu tika iepazīstināts kāds godīgs cilvēks vārdā Noa un tika instruēts celt lielu kuģi. Būvēt kuģi, kas varētu kuģot dziļos ūdeņos aptuveni pus gadu, nav dažu mēnešu, bet gadu darbs. Iespējams, ka materiālu sagādes un būvniecības darbos piedalījās ne tikai Noa ģimenes locekļi. Šis būvniecības laiks bija sava veida adventa laiks, sava veida pasaules gala gaidīšanas laiks. Tas nebija kluss periods, tas nebija bezpalīdzīgas neziņas periods, tas nebija svinību periods, tas bija laiks pavadīts rosīgā darbībā. Tas bija laiks, kas noslēdzās vieniem ar jaunu dzīvi, bet citiem ar bezcerīgu nāvi.

Interesanti, ko domāja apkārtējie, kad „dīvainis” un „reliģiozais fanātiķis” Noa, cēla tik īpatnēju un nevadāmu kuģi? Vai uzdeva jautājumus? Vai smējās? Vai paļāvās uz tā laika „zinātnieku” apgalvojumiem, ka plūdi, par kādiem Noa stāsta nav bijuši un nav iespējami? Vai varbūt vienkārši viņiem bija labi kā ir un nejuta nepieciešamību neko mainīt? Kāpēc neviens nepieteicās iekāpt kuģī kopā ar Noa ģimeni? Varbūt to nedarīja tāpēc, ka vairākums nekāpa kuģī un negribēja izskatīties muļķīgi?

Mēs nezinām precīzas atbildes uz šiem jautājumiem, bet zinām divas lietas:

- Rezultātu – izglābās „reliģiozais fanātiķis” Noa un ne vairākums.

- Dievs cilvēci informēja par plūdiem. Pārsteigums bija tikai tiem, kas ignorēja šo informāciju.

Dievs nav mūs atstājis neziņā par mūsu nākotni – mēs dzīvojam adventa laikā nevis pirms kārtējiem saulgriežiem, bet gan pirms reālas un majestātiskas Kristus atgriešanās. Daudzas vietas Bībelē uz to norāda līdzīgi, kā pirmspēdējais pants „Tiešām, Es nāku drīz.”

Tāpat, kā pirms plūdu laikā, visiem ir pieejama informācija, kas notiks, kā notiks un kas jādara. Tāpat kā pirms plūdiem cilvēki, kuriem ļaunums nav norma, vardarbība nav pieņemama problēmu risināšanai, kuri sarunājās ar Dievu un saņem no Viņa personīgus norādījumus, ir „dīvaiņi” un „reliģiozie fanātiķi”. Tāpat, kā pirms plūdiem, nospiedošais vairākums uzskata Kristus atgriešanos un pasaules galu par muļķībām.

Pats Kristus, esot uz zemes un runājot par savu atgriešanos, izteica vērā ņemamu pravietojumu:

Mateja evaņģēlijā 24:37-39 „Jo, kā bija Noas dienās, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana. Jo, tā kā tanīs dienās priekš ūdens plūdiem tie rija un plītēja, precējās un devās laulībā līdz tai dienai, kad Noa iegāja šķirstā, un tie nenāca pie saprašanas, tiekāms plūdi nāca un aizrāva visus, tāpat būs arī Cilvēka Dēla atnākšana.”

Mans lūgums un arī vēlējums katram, kas lasa – nākt pie saprašanas, lai īstais adventa laiks beigtos ar jaunas dzīves sākumu.

Uzdot jautājumu

Epasts