Dievs, svētī Latviju! | www.PasaulesGals.lv

Nov 18 2008

Dievs, svētī Latviju!

Raksts publicēts plkst. 9:00 zem tēmas Jaunumi

Autors: Dainis Rudzīts

Klāt ir diena, kad mēs vairāk nekā citās dienās dzirdam šos vārdus – Dievs, svētī Latviju. Dziedot himnu, kādam varbūt iezogas šaubas, vai Dievs var šajos vispārējās krīzes apstākļos svētīt Latviju? Jā, var gan!

Reiz Radītājs teica: „Un mana tauta, kas ir pēc mana vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs, un meklēs manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus un dziedināšu viņu zemi.” 2. Laiku gr.7:14

Nav šaubu, ka latvieši ir Dieva tauta (sk.Apustuļu darbi 17:26,27). Dieva brīnums bija Latvijas neatkarības iegūšana 1918. gadā, tikpat liels – neatkarības atgūšana 1990. gadā. Pēdējos astoņpadsmit gadus esam dzīvojuši bez kara. Tā ir svētība, kuru patiesi novērtēs tikai tie, kas ir piedzīvojuši kara postu. Tautas labklājība pēdējos gados ir augusi. Protams, daudziem šķiet, ka problēmu ir radies vairāk, nekā atrisinājumu. Kādi nedomājot varētu pateikt priekšā valdībai, kas būtu darāms labāk un kas pavisam citādāk.

Bet augstāk minētais teksts mums norāda uz nepieciešamo personisko iekšējo izmaiņu. Cik bieži lepnība un nepiedošana ir izpostījušas draudzību un ģimeni un atņēmušas iekšējo mieru un līdzsvaru. Šeit arī izskan aicinājums meklēt To, par kura esamību mums 50 gadus mēģināja iestāstīt, ka Viņa nav. Kur meklēt? Mūsdienās Viņš vislabāk ir atrodams Bībelē, evaņģēlijos, kas ir Dieva atklāsmes caur Jēzu Kristu. Tad seko nepārprotams iedrošinājums nedarīt ļaunu – nezagt, nemelot, neizturēties necienīgi pret vecākiem, nepiekopt nelegālo seksu, neapskaust kaimiņu, nenogalināt cilvēku (arī ar aizskarošiem vārdiem). Tas būtu no mūsu puses, tad seko Dieva apsolījums:”.. Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus un dziedināšu viņu zemi.” Dievs apsola dziedināt tās tautas zemi, kuras cilvēki, neskatoties apkārt uz citiem, meklē Viņu, redz un atzīst savas nepilnības un tiecas darīt labu. Bet ne mazāk svarīga par nacionālo labklājību un uzplaukumu ir brīvība no vainas apziņas un cerība uz mūžīgo dzīvību.

Lai mūsu sirds lūgums šajā dienā ir: Dievs, svētī Latviju!

Uzdot jautājumu

Epasts