Vai Jēzus nāks drīz? | www.PasaulesGals.lv

Okt 10 2008

Vai Jēzus nāks drīz? (+audio)

Raksts publicēts plkst. 16:00 zem tēmas Kristus otrā atnākšana

Autors: Viktors Geide

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

Daudzi kristieši noraida jebkurus centienus noteikt Jēzus atnākšanas laika pazīmes. Bet vai tad Kristus nav sniedzis Viņa atnākšanas pazīmes (Mateja 24, 25)? Cik veselīgi ir censties noskaidrot Kristus otrās atnākšanas laiku? Kādas ir Kristus atnākšanas galvenās zīmes?

Vai Jēzus nāks drīz? Liekas, ka vēl nekad agrāk šis jautājums nebija ieguvis tādu uzmanību kā pēdējo desmit gadu laikā. Tiek meklēti senie pravieši un viņu teiktais. Vieni dedzīgi pēta Jāņa Atklāsmes grāmatu. Citi vēlas uzzināt, ko ir teicis Nostradamuss, Edgars Keisi vai Džīna Diksone.

Un rodas jautājums: “Ko tad mēs kā kristieši domājam attiecībā uz šo jautājumu?” Vai varam atrast kādas norādes par šī visu laiku lielākā notikuma tuvošanos? Jā, varam atrast. Tiešī Bībelē, Dieva Vārdā, Jēzus Pats skaidri pateica, ka par Viņa atnākšanu nevienam nevajadzētu palikt neziņā. Viņa iedrošinājuma vārdus varam izlasīt Jāņa 14:1-3 – “Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs.” Tātad visiem kristiešiem šī ir unikāla mierinājuma vēsts. Jēzus Pats apliecina: “Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis!” Vai varam uzticēties? Jā, Jēzus saka šīs pašas nodaļas 6.pantā: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība.” Tad arī viss, ko Jēzus ir sacījis, ko ir apsolījis, ir nemainīgs. Un mēs varam iet droši pa laika kāpnēm pretī Kristus atnākšanas piepildījumam.

Tomēr Jēzus runāja ne tikai par Savas atnākšanas nākotnes notikumu, Viņš runāja ne tikai par to, ka cilvēkam nav dots zināt Viņa atnākšanas laiku, bet arī par to, ka būs noteiktas pazīmes, kas liecinās, ka Viņa atnākšana strauji tuvojas. Mēs lasām Mateja 24:32 – “Mācaities līdzību no vīģes koka. Kad viņa zaros jau pumpuri metas un lapas plaukst, tad jūs zināt, ka vasara ir tuvu klāt. Tā arīdzan jūs – kad jūs visu to redzat, tad ziniet, ka Viņš ir tuvu durvju priekšā.” No tā saprotam, ka līdzīgi kā plaukst pumpuri, kas nekad nenotiek acumirklī, bet pakāpeniski piebriest ar katru dienu, un pēc zināma laika izplaukst lapas, tā būs arī dažādas norises pasaulē, kuras pieņemsies spēkā līdz sasniegs savu kulmināciju.

Un kā vienu no tādām zīmēm Jēzus piemin Labo Vēsti – Evaņģēliju. Mateja 24:14 teikts – “Un šis Valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals.” Tieši šī ir visievērojamākā zīme, kas aptvers visu pasauli. Problēma, protams, ir tikai tā, ka cilvēks pats no sevis nevarēs pateikt, ka, lūk, šodien šī vēsts ir piepildījusies. Šeit tāpat pēdējais vārds pieder Dievam. Jo Jēzus neteica, ka katrs cilvēks pieņems Viņa Evaņģēlija vēsti, bet gan, ka katrs būs sadzirdējis un arī izdarījis savu noteiktu izvēli. Spriežot pēc tā, cik ātri šodien ir iespējams pavairot Bībeli jebkurā valodā, kā arī, cik ātri ir iespējams aizsniegt cilvēkus gan ar radio, televīziju, telefonu, faksu, laikrakstu, žurnālu un interneta palīdzību, varam droši apliecināt, ka šīs globālās komunikācijas priekšrocības ir devušas Evaņģēlija vēstij neaptveramas ātruma iespējas, par kurām dažus gadu desmitus atpakaļ neviens nespēja iedomāties. Mēs kā kristieši varam sacīt, ka Evaņģēlija kokam pumpuri ir piebrieduši un Jēzus solītais lielais notikums strauji tuvojas.

Ir vēl kāda cita ļoti raksturīga zīme, kura laužas iekšā katrā zemē, katrā sabiedrībā. Tā ir vardarbība. Ja lasām Bībeles ziņojumu par iemesliem, kāpēc zeme cieta Noasa dienu ūdens plūdos, tad redzam, ka galvenais, kas samaitāja tā laika pasauli, bija vardarbība. Jo 1.Mozus 6:5 varam lasīt šo apliecinājumu – “cilvēku ļaunums augtin auga zemes virsū un ka viņu sirdsprāta tieksmes ik dienas vērsās uz ļaunu.” Un, lūk, Jēzus runājot par Savas atnākšanas laika zīmēm, norāda, ka stāvoklis pasaules sabiedrībā būs līdzīgs. Līdzīgs tām dienām pirms Noasa plūdiem.

Liekas, ka man pat nebūtu vajadzība jūs censties pārliecināt par šodienas vardarbību, jo grūti atrast laikrakstu vai televīzijas programmu, kurā netiktu skarta šī drausmīgā problēma. Vardarbība mājās, skolā, uz ielas, vardarbība pret pieaugušajiem un, ak vai, pat pret bērniem! Pat visa laika kavēšanas industrija ir piesātināta ar vardarbību.

Kāds eksperts, kas gatavo policistus, norāda, ka televīzijas programmas un kino māca mūsu bērniem dažādus vardarbības elementus, ar kādiem apmāca policistus, kad gatavo viņus, lai tie savaldītu noziedzniekus. Ir cilvēki, kuri šodien pat draud ar atomsprāgstvielām, ar indīgām gāzēm un cita veida iznīcinošām vielām. Cilvēks nekur vairs nejūtas drošs! Liekas – vardarbības ēna seko ik uz soļa. Tātad, no vienas puses, Evaņģēlija Labā Vēsts apņem visu pasauli. No otras puses, Kristus ienaidnieks sātans pamodina cilvēkos zemākos instinktus, piepilda cilvēku sirdis ar vardarbības tieksmēm un naidu pret visu, kas ir labs.

Vērosim uzmanīgi, kā šīs divas zīmes vienlaicīgi pārņem šo pasauli un ieklausīsimies, ko Jēzus saka Atklāsmes grāmatas 22:12 – “Redzi, Es nāku drīz un Mana alga līdz ar Mani atmaksāt ikvienam pēc viņa darbiem.”

Lejupielāde:

Avots:http://www.adventisti.lv

Uzdot jautājumu

Epasts