Augšāmcelšanās svētki | www.PasaulesGals.lv

Apr 08 2008

Augšāmcelšanās svētki

Raksts publicēts plkst. 17:50 zem tēmas Jaunumi

Jēzus kaps

Autors: Dainis

Daudzi no mums ir paguruši domājot par zinātnieku apgalvojumiem, ka ap 2050. gadu ekoloģiskās situācijas pasliktināšanās padarīs dzīvi uz mūsu planētas nepanesamu. Vēl nepatīkamāka ir pētnieku ziņa, ka uz 2025. gadu tikai nelielai planētas iedzīvotāju daļai būs brīvi pieejams dzeramais ūdens. Ziņas par nu jau sākušos pasaules ekonomisko krīzi, kura pašreiz mūs varbūt arī neskar, ir ne mazāk iepriecinošas.

Bet pavasaris ir klāt. Tūlīt, kā jau katru gadu, saplauks koki un viss apkārt atdzīvosies. Un tas sev līdzi nes cerību. Kristīgajā pasaulē šajā laikā tiek svinēti Kristus augšāmcelšanās svētki. Daudziem tas ir priecīgs laiks. Kristus augšāmcelšanās, gandrīz 2000 gadus sens notikums, ir kristīgās ticības pamatā.

Dievs radīja mūsu pasauli. Dievs arī radīja cilvēkus, lai viņi varētu būt mīlestības un draudzības attiecībās viens ar otru un ar savu Radītāju. Dieva mīlestības neatņemama prasība ir, lai visiem cilvēkiem vīriešiem, sievietēm un bērniem būtu dota brīva izvēle pieņemt vai noraidīt Viņa mīlestību. Dieva pretinieks – sātans piedāvāja Ādamam un Ievai kļūt pašiem par dieviem. Viņi izvēlējās neuzticēties Dievam un sātans guva uzvaru, ienesot mūsu pasaulē nāvi.

Jēzus Kristus augšāmcelšanās ir ķīla tam, ka ar nāvi viss nebeidzas. Viņam ir vara arī augšāmcelt mirušos. Bībelē ir aprakstīts gadījums, kad Jēzus atnāca uz sava drauga Lācara, kurš bija nomiris un apglabāts pirms četrām dienām, mājām un teica: „ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs.” Tad Viņš izsauca Lācaru atpakaļ pie dzīvības. Tad šī notikuma aculiecinieks raksta, ka daudzi no tiem, kas bija atnākuši un redzējuši, ko Jēzus bija darījis, sāka ticēt Jēzum, bet daži tomēr neticēja. Tā bija viņu brīvā izvēle.

Bībelē ir teikts, ka šim Jēzum Kristum ir dota visa vara. Viņš kontrolē situāciju. Pirms kāda krīze uz mūsu planētas kļūs nepanesama, Viņš nāks.

Arī tu vari uzticēties Viņam.

Uzdot jautājumu

Epasts