Grēku atzīšana un izsūdzēšana | www.PasaulesGals.lv

Sep 25 2008

Grēku atzīšana un izsūdzēšana

Raksts publicēts plkst. 8:30 zem tēmas Bībelē teikts

Grēku atzīšana un izsūdzēšana paver ceļu piedošanai un atjaunošanai. Bībele saka: “Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.” (1. Jāņa 1:8, 9)

Grēku atzīšana un izsūdzēšana sagatavo ceļu attiecību atjaunošanai, sadraudzībai un dziedināšanai. Bībele saka: “Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā.” (Jēkaba 5:16)

Grēku atzīšana un izsūdzēšana paver ceļu izaugsmei un panākumiem. Bībele saka: “Kas noliedz savu ļauno darbu, tam tas neizdodas, bet, kas tajā atzīstas un turpmāk tā vairs nedara, tas izpelnīsies žēlastību.” (Salamana pamācības 28:13)

Atzīt un izsūdzēt savus grēkus mēs spējam pateicoties tam, ka mūs uzrunā Dievs. Atzīt un izsūdzēt savus grēkus mūs mudina Dieva baušļi (likumi) un Dieva Gars. Bībele saka: “Jo bauslība dod – grēka atziņu.” (Romiešiem 3:20) “Un Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku, taisnību un tiesu.” (Jāņa 16:8)

Avots: http://temas-bibele.blogspot.com/2007/09/grku-atzana-un-izsdzana.html

Uzdot jautājumu

Epasts