Zīlnieki vai viltnieki | www.PasaulesGals.lv

Okt 02 2008

Zīlnieki vai viltnieki

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Dainis Rudzīts

Starp zīlniekiem ir kāda daļa krāpnieku, kas pelna uz cilvēku vēlēšanās izzināt nākotni. Bet visbiežāk tiem, kas sevi sauc par zīlniekiem vai gaišreģiem, piemīt pārdabiskas spējas. Nav prātīgi noliegt šo fenomenālo parādību, kad kāds svešs cilvēks izstāsta tavas dzīves detaļas, par kurām neviens cits, izņemot tevi, neko nezin. Tad ieguvis tavu uzticību pasaka, ko darīt tālāk. Ir divi pamatoti iemesli uzskatīt zīlēšanu un zīlētāju pakalpojumu meklēšanu par nevajadzīgu, pat bīstamu nodarbi.

1. Brīdinājumi Bībelē.

“Turpretī elka dievi runā niekus, un zīlnieki pravieto melus; tie sludina izdomātus melu sapņus, un viņu mierinājums ir bez nozīmes.” Cakarijas grāmata 10:2

Mēs norakstām nepiepildījušos pareģojumus uz tā rēķina, ka zīlniekiem it kā dažreiz izdodas kaut ko paredzēt uz priekšu pareizi.

“Viņš upurēja arī savu paša dēlu ugunī kā ugunsupuri, un viņš nodarbojās ar zīlēšanu un bija burvis, viņš arī izsauca garus un vairoja zīlnieku skaitu – viņš darīja daudz tāda, kas bija ļauns Tā Kunga acīs.” 2.Ķēniņu grāmata 21:6

Šeit zīlēšana uzskaitīta starp citām negatīvām parādībām.

2. Dzīves pieredze. Piedāvāju iepazīties ar divu cilvēku pieredzi saistībā ar zīlniekiem.

Oskars: Kad es biju tikko piedzimis, mana māte aizgāja pie zīlnieces, lai uzzinātu kāds būs mans liktenis. Starp daudzām citām lietām, gaišreģe pateica, ka es neapprecēšos. Augot šad un tad dzirdēju mammu ar draudzenēm un radiem pārrunājam šo paredzējumu. Man tas nepatika. Tad tas mani nospieda. Kļūstot pieaugušam jutos arvien nedrošāk. Man nepatika doma, ka man ir nolemts palikt vienam. Jutos it kā sasaistīts. Bet tad, iepazīstot Dievu, saņēmu arī atbrīvošanu no šīm saitēm. Tagad mums ir laimīga ģimene. Izprotot cīņu starp Dievu un velnu, es saprotu, ka velns mēģināja mani ieprogrammēt caur savu aģentu, lai es nebūtu laimīgs. Pateicība Dievam par brīvību.

Tālivaldis Vilnis, Talsu Adventistu draudzes mācītājs: Man ir prātā vairāki dramatiski gadījumi, kad zīlnieki ir noteikuši cilvēkiem viņu miršanas gadu, piemēram, pasaka, ka cilvēks nomirs 53 gadu vecumā. Un tieši tik cilvēks arī nodzīvoja, pēdējā gadā saslimstot ar smagām nervu slimībām un nomirstot. Tas ir tāpēc, ka cilvēkam ierakstās programma, kas, būtībā, ir velna programma. Ja cilvēks ir ar Dievu, tad Dievs viņam piedāvā savu programmu. Bet, ja cilvēks iet pie zīlnieka, tad zīlnieks ieraksta velna programmu. Ir vairāki gadījumi, kad zīlniece uzliek kārtīs, un pasaka, ka nomirs kāds radinieks, un tā tas tiešām piepildās. Tie nav joki. Tāpēc arī Bībelē sastopami kategoriski brīdinājumi nenodarboties ar to un nemeklēt padomu pie zīlniekiem.

Labā ziņa ir tā, ka no šīm velna programmām var atteikties, būt brīvam un savu nākotni pavērst uz labo pusi.

“Bet, kad jums sacīs: “Jums jāprasa zīlniekiem un pareģiem, kas muld un čukst,” – tad atsakait: “Vai tad tautai nav jāgriežas pie sava Dieva? Jeb vai tai ar jautājumiem par dzīvajiem jāgriežas pie mirušajiem?” Jesajas grāmata 8:19

Vai ir droši griezties pie zīlniekiem un pareģiem, nepazīstot to, kurš stāv aiz viņiem?

Uzdot jautājumu

Epasts