Brīnumu zīmes | www.PasaulesGals.lv

Mai 27 2011

Brīnumu zīmes

Raksts publicēts plkst. 6:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Māris Mols 

Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši?
Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu pazinis; eita nost no Manis, jūs ļauna darītāji. (Mat. 7:22,23)

Kā tas ir iespējams, ka cilvēks, kurš Jēzus vārdā izdzen ļaunos garus, satiekot Jēzu dzird vārdus: “Es tevi nekad neesmu pazinis.”

Es pazīstu daudzas draudzes un daudzu kristiešus, kuri ir piedzīvojuši savā dzīvē brīnumus. Cilvēki arī mūsdienās redz atklāsmes un sapņus ar īpašu nozīmi. Cilvēki piedzīvo dziedināšanu un sevišķu, neizskaidrojamu Dieva klātbūtnes sajūtu. Mācītāji Jēzus Kristus vārdā ar varenu spēku izdzen ļaunus garus. Un kad mēs redzam šīs lietas, tad domājam, patiešām, Dieva spēks ir varens. Šis mācītājs ir patiešām Dieva svētīts. Cilvēks, kas ir redzējis vīziju, tiešām ir tuvās attiecībās ar Dievu.

Bet tad izlasot Mateja 7. nodaļas augstāk minētos pantus visa bilde it kā pēkšņi saļogās. Vai kāds vēl varētu vēlēties spēcīgāku Dieva klātbūtnes apstiprinājumu nekā šāda veida pārdabiskus piedzīvojumus? Acīmredzot brīnumi paši par sevi vēl neko nepierāda. Bet tam nav viegli noticēt.

Cilvēks var Dieva vārdā dziedināt un izdzīt ļaunus garus, un tomēr Dieva acīs būt “ļauna darītājs”. Dažus pantus iepriekš Jēzus saka: „Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! – ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu.” (Mat 7:21) Kāds tad ir viņa Debesu Tēva prāts? Desmit Dieva baušļi ir Dieva rakstura atklāsme. Un, savukārt, visus Dieva baušļus var savikt kopā vienā vārdā – tas ir mīlestība.

Tomēr es neesmu neredzējis nevienu brīnuma darītāju, kurš būtu sludinājis, ka mīlestība ir slikta, vai ka tā nav vajadzīga. Nevaru iedomāties nevienu kristieti, īstu vai neīstu, kurš varētu atklāti pateikt, ka mums vienam otru nav jāmīl, vai ka mums nav jāmīl Dievs.

Tomēr vienu lietu es esmu ievērojis – cilvēki mīlestību saprot dažādi. Varbūt atbilde meklējama tieši tur – kā tu saproti mīlestību? Kas tavuprāt ir mīlestība? Dievs ir mīlestība. Bet kādam Dievam tu tici?

Vai Dievs dod brīvību, vai pieprasa pilnīgi paklausību? Vai Dievs pieņem mani kāds es esmu, vai atraida mani, ja kļūdos? Vai Dievs dāvina piedošanu par brīvu, vai pieprasa samaksu? Vai Dievs iznīcina savus ienaidniekus, vai ļauj viņiem aiziet?

Kādam Dievam tici tu?

Uzdot jautājumu

Epasts