Ko tu domā par Jēzu? | www.PasaulesGals.lv

Apr 23 2011

Ko tu domā par Jēzu?

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Dainis Rudzīts

„Un tūlīt rīta agrumā augstie priesteri ar vecajiem un rakstu mācītājiem un visa augstā tiesa taisīja spriedumu un, sasējuši Jēzu, lika To aizvest un nodeva Viņu Pilātam. Un Pilāts Viņam jautāja: “Vai Tu esi Jūdu ķēniņš?” Un Viņš atbildēdams tam saka: “Tu to saki.” Un augstie priesteri Viņu smagi apsūdzēja. Bet Pilāts Viņam atkal vaicāja: “Vai Tu nekā neatbildi? Redzi, cik smagi tie Tevi apsūdz!” Bet Jēzus neatbildēja vairāk nekā, tā ka Pilāts brīnījās. Bet uz svētkiem tas viņiem mēdza atlaist vienu cietumnieku, kuru tie prasīja. Bet tur bija kāds, vārdā Baraba, sagūstīts ar dumpiniekiem, kas dumpī bija izdarījuši slepkavību. Un ļaudis, augšā sanākuši, sāka prasīt, lai tiem tā darītu, kā parasts. Bet Pilāts tiem atbildēja un sacīja: “Vai jūs gribat, ka es jums atlaižu Jūdu ķēniņu?” Jo viņš zināja, ka augstie priesteri To bija nodevuši aiz skaudības. Bet augstie priesteri sakūdīja ļaudis, lai labāk tiem atlaistu Barabu. Bet Pilāts atkal griezās pie tiem un sacīja: “Ko tad lai daru ar To, ko jūs saucat par Jūdu ķēniņu?” Bet tie atkal brēca: “Sit Viņu krustā!” Bet Pilāts tiem sacīja: “Ko tad Viņš ļaunu darījis?” Bet tie vēl vairāk brēca: “Sit Viņu krustā!” Bet Pilāts, gribēdams ļaudīm iztapt, tiem atlaida Barabu un Jēzu lika šaust un nodeva, lai sistu krustā.” (Bībele, Marka ev.15:1-15)

Trīs ar pusi gadus Jēzus dzīvoja aktīvu sabiedrisko dzīvi. Patiesībā Jēzus Kristus nav nekāds pasaku varonis, kā to mums mēģināja iestāstīt padomju varas gados. Par Viņa personības realitāti raksta vairāki vēsturnieki. Bet ne par to šoreiz ir runa.

Jēzus sabiedriskā darbība

Savas publiskās kalpošanas laikā Jēzus izdarīja daudz laba cilvēkiem. Ir aprakstītas neskaitāmas reizes, kad Viņš brīnumainā veidā dziedināja bezcerīgi slimus cilvēkus. Bija daži gadījumi, kad Jēzus atgrieza pie dzīvības (augšāmcēla) nomirušus cilvēkus. Tad vēl bija daudz reižu, kad Jēzus atbrīvoja cilvēkus no ļauno garu apsēstības un deva jaunas dzīves iespējas. Kad ap Jēzu pulcējās cilvēki, tad Viņam vienmēr bija kādi iedrošinoši un pamācoši vārdi. Bībelē arī aprakstīti vairāki gadījumi, kad Viņš palīdzēja cilvēkiem atgūt pašcieņu un piecelties no pagrimuma. Jēzum bija parasta lieta pusdienot ar sabiedrības atstumtajiem. Viņam pat bija iesauka „grēcinieku draugs”.

No otras puses, Jēzus nevairījās norāt liekulību. Viņš arī nosodīja ārējo reliģiozitāti, aiz kuras slēpās cilvēku ļaunums un mantkārība. Bija reizes, kad Jēzus ne tikai runāja, bet arī rīkojās visai radikāli, piemēram, izdzenot reliģisko relikviju spekulantus no dievnama, kur viņiem nebija jāatrodas sakot: ”Ir rakstīts: Mans nams ir lūgšanas nams, – bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju bedri.” (Bībele, Lūkas ev. 19:46)

Jēzu tiesāšana

Pēc visa tā Jēzus iziet visnetaisnīgāko tiesāšanas procesu. Skaudīgi apsūdzētāji, kuri nevar samierināties, ka Jēzus mācība iedvesmo daudzus cilvēkus, viltus liecinieki, kuri par naudu gatavi teikt jebkurus melus, tiesnesis, kuram svarīgākais ir saglabāt savu stāvokli un sabiedrības atzīšanu, un visbeidzot sakūdīts pūlis, kurš tikai zina teikt: „Sit viņu krustā!”

Ko tu domā par Jēzu?

Katram no mums svarīgākais tomēr ir atbildēt uz jautājumu: ko es domāju par Jēzu? Vai man patiktu Jēzus klātbūtne, jebšu es arī tāpat kā tas pūlis vēlētos kaut ātrāk Viņa nebūtu?

Patiesība ir tāda, ka lasot Bībelē ievietotos evaņģēlijus, kas ir Jēzus dzīves apraksti, mēs varam uzzināt pietiekoši daudz informācijas, lai mums izveidotos savs priekšstats par Viņu un līdz ar to arī par Dievu. Toreiz Jēzu notiesāja, Viņam izpildīja nāves spriedumu, piesitot Viņu krustā. Bet nāve nespēja Viņu paturēt kapā. Trešajā dienā Jēzus augšāmcēlās no mirušajiem. Viņš tika uzņemts debesīs, bet tajā pašā laikā Jēzus ir visur klātesošs, arī mūsdienās. Tāpēc mums, kas dzīvojam šodien, ir ne tikai iespēja kaut ko uzzināt par Jēzu, mums var arī ar Viņu veidoties attiecības. Un tās ir attiecības, kas turpināsies mūžībā.

Jēzus teica: “Kas Manus vārdus dzird un tic Tam, kas Mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā.” (Jāņa 5:24)

Lai Jums ir saturīgs un pārdomu pilns Lieldienu laiks!

Uzdot jautājumu

Epasts