Kristīgie spoku stāsti | www.PasaulesGals.lv

Okt 31 2010

Kristīgie spoku stāsti

Raksts publicēts plkst. 23:10 zem tēmas Spiritisms. Astroloģija. NLO.

Autors: Dainis Rudzīts

Kristiešiem kopumā ir liela problēma ar izpratni par to, kas notiek ar cilvēku pēc nāves. Populārais priekšstats ir tāds, ka glābtie, jeb labie cilvēki pēc nāves iet uzreiz uz debesīm un pazudušie, jeb ļaunie uz elli. Nav nekā tālāka no patiesības par šo, ja nu vēl tikai pieņēmums, ka ir šķīstītava, caur kuru izejot, mazgrēcīgs cilvēks tomēr var nokļūt debesīs.

Tīri tehniski, no iepriekš teiktā izriet, ka it kā iespējams, ka vajadzības gadījumā, aizgājēji var uzrunāt mūs dzīvos.

Es gan vairāk uzticos tam, ko saka Bībele: „Dzīvie vismaz vēl zina, ka viņiem ir jāmirst, nomirušie turpretī vispār nezina vairāk nekā, tiem arī nav vairs ko algas gaidīt; pat viņu piemiņa aizmirsta. Tiklab laiks mīlēt, kā ienīst un dzīves iekārēs degt viņiem jau sen pāri, un mūžībā viņi nepiedalās vairs ne pie kā, kas norisinās zemes virsū.. Visu, ko tava roka spēj ar taviem spēkiem veikt, to dari, jo pazemē, kurp tavs ceļš iet, nav ne darba, ne vairs kādu pārdomu, ne atziņas, ne gudrības.” Salamans mācītājs 9:5-6,10

Šķiet, ka šeit ir diezgan skaidri aprakstīts mirušo gan labo, gan slikto cilvēku stāvoklis līdz Kristus atnākšanai godībā, kad arī būs mirušo augšāmcelšanās diena.

Rodas viens jautājums. Ja mirušie neko nezin un ja viņi vairs nepiedalās ne pie kā, kas norisinās zemes virsū, tad kas ir tie mirušie radinieki, kas it kā parādās tuviniekiem un bieži vien dod kādu padomu?

Šeit ir spēcīgs viltojums!

Uzdot jautājumu

Epasts