Dieva draugi | www.PasaulesGals.lv

Jūl 18 2010

Dieva draugi

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Graham Maxwell

Ja Dievs vēlas, lai mēs būtu Viņa draugi, tad kādēļ bieži rakstos viņš šķiet tik nedraudzīgs? Vai tad Bībele pati mums nemāca- ja kāds grib iegūt draugus, viņam pašam būtu jākļūst draudzīgam?
Tieši tas, šķiet, ir pateikts Salamana pamācībās 18:24, kā tulkots 1611. gada karaļa Džeimsa versijā:
“Cilvēkam, kam ir draugi, jāizrāda draudzība citiem, un ir draugs, kas ir tuvāks par brāli.”
Vairums cilvēku, iespējams no pašu pieredzes, ir atklājuši pirmā apgalvojuma patiesumu. Diez vai jums būs daudz draugu, ja pats nebūsiet draudzīgs(..)
Vai tad, kad Jēzus piedāvāja saviem mācekļiem draudzību, Viņš tikai tēloja, ka ir draudzīgs? Vai viņš izlikās par draugu? Nav iespējama ilgstoša draudzība bez abpusējas uzticības un uzticēšanās. Vai ir kāds labs iemesls uzticēties Dieva Dēlam kā “draugam, kas tuvāks nekā brālis”?(..)
Filips bija viens no priviliģētajiem mācekļiem, kuri dzirdēja Meistara (Jēzus) aicinājumu izprast draudzību. Acīmredzot, arī viņu mulsināja šķietamā atšķirība starp Jēzus draudzīgumu un to, ko Viņš bija pieņēmis kā Vecās Derības Tēva aprakstu. “Jēzu,” viņš pieprasīja, “rādi mums Tēvu, un tad mums pietiek.”
“Tik ilgi Es jau esmu pie jums, un tu vēl neesi Mani sapratis, Filip?”
“Bet mūsu jautājums nav par tevi,” Filips neatlaidās. “Mēs pazīstam un mīlam tevi, Kungs.” Un pat neskatoties uz to, ka mēs tevi pielūdzam kā Dieva Dēlu, mēs nebaidāmies būt tev tik tuvu šeit augšistabā. Mēs gribam uzzināt vairāk par Dievu, kurš dārdināja pērkonu Sinajā, kurš noslīcināja visu pasauli plūdos, kurš iznīcināja pilsētas Sodomu un Gomoru, kurš sadedzināja Nadabu un Abiju un atvēra zemes, lai aprītu Korahu, Datanu un Abirāmu, kurš pavēlēja nomētāt akmeņiem Akanu un viņa ģimeni un lika ugunij līt no debesīm Karmela kalnā.
“Jēzu, vai Tēvs var būt tāds kā Tu?”
Un Kungs Jēzus atbildēja: “Ja jūs patiešām mani pazītu, jūs pazītu arī Tēvu. Ikviens, kas redzējis mani, ir redzējis Tēvu. Kā tu vari sacīt: “Rādi mums Tēvu?” Vai tu netici, ka es esmu Tēvā un Tēvs manī? Ikviens, kas tic man, tic tam, kas mani sūtījis.”(..)

Lasi pilnu stāstu aizraujošā grāmatā (102 lpp.) “Kalpi vai draugi” http://www.dievadraugi.lv/kalpidraugi/

Uzdot jautājumu

Epasts