Apmāna meistardarbs tuvojas | www.PasaulesGals.lv

Apr 21 2010

Apmāna meistardarbs tuvojas

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Kristus otrā atnākšana

Autors: Atis Čerņevskis

Benjamins Krēms (Benjamin Creme) Britu mākslinieks un rakstnieks, kas ilgstoši ir studējis ezotērisko filozofiju un mācījies no tādām šīs nozares autoritātēm kā Helena Blavatska (Helena Blavatsky) un Alise Beilija (Alice A. Bailey) saka: „Šis ir patiešām unikāls laiks pasaules vēsturē.”.

Un tas jau nebūtu nekas īpašs, ja ar Benjaminu Krēmu, kā viņš pats to apgalvo, nebūtu kontaktējies „Gudrības Meistars”, kurš devis uzdevumu modināt un sagatavot cilvēci „Pasaules Skolotāja” atnākšanai. Tā nu kopš 1974. gada ir informēti miljoniem cilvēki, sarakstītas 13 grāmatas, apbraukāta teju visa pasaule, lai sagatavotu cilvēkus „Pasaules Skolotāja” Mitrejas (Maitreya) atnākšanai.

Un tas jau nebūtu nekas īpašs, jo daudz dažādi mesijas un skolotāji ir bijuši, bet šīs, kā apgalvo Benjamins Krēms, ir tas pats, ko kristietība uzskata par Kristu, Islams par Mahdi, Budisms par Mitreju, kā arī viņš ir tas pats Krišna, tādejādi pretendējot uz visu reliģiju un līdz ar to visu ļaužu Dievu. Mitreja saskaņā ar Benjamina apgalvojamu jau ir uz zemes, un tāpat kā Jēzus Kristus, ir vienkāršs cilvēks, kamēr nav sācis savu kalpošanu, lai apvienotu cilvēci.

Pēdējā preses relīsē, kas tika izlaista 2010. gada janvārī Nr 92, kuru publicē „Share International”, rakstīts: „ Mitrea Pasaules skolotājs ir devis savu pirmo interviju Amerikas televīzijā. Miljoni ir dzirdējuši viņu runājam televīzijā un internetā. Viņa atklātā misijas ir sākusies. Viņš netika iepazīstināts kā Mitrea, Pasaules skolotājs un Galva mūsu Garīgai Hierarhijai, bet kā vienkāršs cilvēks, viens no mums(..) Viņš kaislīgi runāja par miera nepieciešamību, kas panākama tikai caur taisnīguma nodrošināšanu un pasaules resursu sadali. Šī ir pirmā no daudzām intervijām, kas tiks sniegtas ASV, Japānā, Eiropā un citur nesot pasaulei viņa cerības vēsti”

Visai zīmīgi, ka Jēzus Kristus, esot uz zemes 2000 gadus atpakaļ, brīdināja savus sekotājus: „Ja tad kas jums sacīs: redzi, še ir Kristus vai tur, – tad neticiet. Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos. Redzi, Es jums to esmu teicis jau iepriekš. Tāpēc, kad tie jums sacīs: redzi, Viņš ir tuksnesī, – tad neizeita ārā; redzi, Viņš ir kambaros, – tad neticiet. Jo, kā zibens izšaujas no rīta puses un atspīd līdz vakara pusei, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana(..) Un tad Cilvēka Dēla zīme parādīsies pie debesīm, un tad visas ciltis virs zemes vaimanās un redzēs Cilvēka Dēlu nākam debess padebešos ar lielu spēku un godību.” (Mateja ev 24:23-27,30)

„Redzi, Viņš nāk uz padebešiem; Viņu redzēs katra acs.” (Atkl 1:7)

Šķiet, mums ir iespēja dzīvot laikā kad sāk piepildīties šie Jēzus Kristus paredzējumi un brīdinājumi. Tas ir taisnība, ka notiek brīnumi, tas ir taisnība, ka notiek kas īpašs, tas ir taisnība, ka šīs pasaules lielais skolotājs droši vien parādīsies atklāti. Tas ir tiešām šīs pasaules valdnieks, kurš iniciēja Jēzus Kristus nogalināšanu un par kuru Jēzus pirms nāves sacīja: „Nāk šīs pasaules valdnieks; pār Mani viņš gan nenieka nespēj.” (Jāņa ev. 14:30) Tas it tas pats skolotājs, kas skolojis caur kariem, varaskāri un alkatību šīs pasaules politiķus, ekonomistus un militāristus līdz šī brīža politiskai, ekonomiskai, ekoloģiskai un morālai krīzei. Tas ir tas pats lielais skolotājs, kas skolojis un iedvesmojis reliģiskos slepkavas visā pasaulē cauri gadsimtiem, ko arī latviešu senči ir izjutuši uz savas ādas krustnešu formā.

Kāpēc tā varu apgalvot? Katram puslīdz rūpīgam Bībeles pētniekam ir skaidrs, ka Jēzus Kristus, kā lasījām Mateja evaņģēlijā un Atklāsmes grāmatā nenāks tāpat, kā pirms 2000 gadiem, ēras sākumā, kā viens no mums, bet kā Universa un arī pasaules valdnieks. Viņa atnākšana būs visiem redzama, nevis kā pirmo reizi – plaši nepamanīta. Viņš neuzlabos šo zemi, kā sola šis skolotājs, bet gan atjaunos to pilnībā. Jānis savā atklāsmē redzēja pilnīgi jaunu, nevis tikai politiski un morāli atjaunotu zemi: „Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debess un pirmā zeme bija zudusi(..)” (Atkl 21:1) Piedevām Bībelē nekur nav teikts, ka šoreiz Viņš atgriezīsies lai mācītu. Visas būtiskās mācības tika pateiktas un tika sūtīts Svētais jeb Patiesības Gars, kas turpina cilvēkus mācīt un vadīt individuāli: „Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi, Patiesības Garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc ka viņa To neredz un To nepazīst (..) Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā(..)” (Jāņa ev 14:16-17; 16:13)

120 gadus atpakaļ Elena Vaita acīmredzami inspirēta, tikai šķiet ne no „Gudrības meistara”, bet gan no Patiesības Gara rakstīja: „Pie debesīm drīz parādīsies briesmīgas, pārdabiskas zīmes, liecinādamas par dēmonu brīnumus darošo varu. Velna gari izies pa visu zemi, pie visiem pasaules valdniekiem, lai iesaistītu viņus krāpšanā un pamudinātu pievienoties sātanam pēdējā cīņā pret Debesīm. Šie ļaunie spēki pievils tiklab valdniekus, kā viņu pavalstniekus. Celsies personas, kas uzdosies par Kristu un pieprasīs sev titulu un godināšanu, kas pienākas pasaules Glābējam. Viņi darīs varenus dziedināšanas brīnumdarbus un atklāti paziņos, ka saņēmuši atklāsmes no Debesīm, kas runā pretī Rakstu liecībām.

Lielajā krāpšanas drāmā kā visu vainagojošs pasākums būs paša sātana uzdošanās par Kristu. Baznīca jau sen ir atklāti apliecinājusi, ka tā gaida Pestītāja nākšanu kā savu ilgu piepildījumu. Tādēļ lielais viltnieks inscenēs, it kā Kristus jau būtu atnācis. Dažādās pasaules daļās sātans ļaudīm atklāsies kā majestātiska, žilbinoši spoža būtne, kas līdzināsies Jāņa Atklāsmes grāmatā attēlotajam Dieva Dēlam. (Atkl.1:13-15) Viņu apņemošā godība pārspēs visu, ko mirstīgo acis jebkad ir redzējušas. Gaisā atskanēs gaviļu sauciens: “Kristus ir atnācis! Kristus ir atnācis!” Ļaudis pielūgsmē zemosies viņa priekšā, un tas pacels savas rokas un teiks svētību vārdus, kā Kristus svētīja savus mācekļus, atrodoties virs zemes. Viņa balss būs maiga un klusināta, un ļoti melodiska. Liegā, līdzjūtīgā tonī viņš izteiks dažas žēlastības pilnas atziņas, ko savā laikā mācīja Pestītājs, viņš dziedinās ļaužu slimības un tad, atdarinādams Kristus raksturu, apgalvos, ka Sabats ir pārcelts uz svētdienu, pavēlot visiem mīlēt dienu, kuru viņš ir iesvētījis (..) Bet Dieva tautu tas nepievils. Šī neīstā Kristus mācība nesaskanēs ar Rakstiem (..) Tomēr sātanam nebūs atļauts viltot Kristus atnākšanas veidu. Pestītājs savus ļaudis ir brīdinājis par krāpšanu un jau iepriekš (..)” Lielā cīņa 624. Lpp

Interesanti, ka Mitrea sauc sevi par dievu, kas ir aiz praktiski visu reliģiju dieviem, lai gan reliģiju mācības ir kardināli atšķirīgas. Un varbūt tā arī tiešām ir, ka aiz viņām stāv viens dievs? Bet tas acīmredzot nav Dievs – radītājs, kas pats bija gatavs atdot savu dzīvību par radījumiem. Kristus sludināja ko citu: ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.” (Jāņa 14:6)

Ezotērisko filozofiju pārstāvji jau sen apgalvo, ka visus uzskatus apvienos zem viena karoga caur Logos mīlestību – kas faktiski ir kristietība. „Trīs no būtnēm pašreiz ir klātesošas un ceturtā būtne ir būtne, kura uzsāk savu klātbūtnes uznācienu. Trīs kuri ir klāt ir: – Pan, kas reprezentē pārvaldnieku pār dabu un visiem tās likumiem; Lucifers, kas reprezentē ego likumus, patiskumu un visu, kas saistīts ar to, kā būt neatkarīgam no kosmosa, lai veiktu atkal apvienošanos; Logos, kas pārstāv atkalapvienošanos spēku caur mīlestību. Ceturtā esība parādīsies, kad šie trīs elementi Pan, Lucifers un Kristus būs sajaukti vienā veselumā” David Spangler, Reflections on the Christ (Scotland: Findhorn publication, 1977), p116 / Masonic and Ocult Symbols p. 339

Pan un Lucifers ir sātana apzīmējumi, bet Logos – Kristus kā „vārda” apzīmējums. Pēc būtības tie nav savienojami. Ja nu vienīgi no kristietības paliek čaula, bez tās īstā satura. Turpretim, ja no kristietības pāri palikusi ir tikai un vienīgi abstrakta mīlestība apvienojumā ar pagāniskām tradīcijām, ignorējot paša Jēzus Kristus norādījumus Bībelē, pilnīgi iespējams, ka kristietības formu un Kristus vārdu kā izkārtni lieto sātans, lai apvienotu visus cīņā pret cilvēkiem, kuriem baušļi ierakstīti sirdīs un kuriem Jēzus Kristus ir nevis forma, bet kontaktpersona garīgajā pasaulē. Atklāsmes grāmatā ir sekojoša vēsts: „Tad pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem, kas turēja Dieva baušļus un apliecināja Jēzu.” (Atkl. 12:17) Un tūlīt pēc trīs eņģeļu vēstījumiem, kuriem jau veltījām vairākus rakstus nākošais teikums skan sekojoši: „Šeit vajadzīga svēto izturība, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību.” (Atkl. 14:12)

Pēc Dāvida Spenglera (David Spangler) sacītā, kad Kristietība un pagānisms būs sajaukti vienā veselumā, nāks kāds nenosaukts ceturtais. Un tas jau faktiski ir noticis. Daļa kristietības ar pagānismu un misticismu ir sajaukusies jau vairākus gadu simtus atpakaļ. Piemēram – Lieldienu svētki, kas ir skaidra Bībelē aprakstītās Aštartes pielūgsmes forma, kam nav nekas kopīgs ar Ebreju Passā svētkiem. Lai gan Lieldienu svētku laiks ir aptuveni vienā laikā, tas nekad nesakrīt ar Passā svetkiem, bet gan drīzāk ar senajām 40 dienu skumjām par Tamuza nāvi un augšāmcelšanos saules dienā – svētdienā par godu saulei. Un līdzīgi piemēri ir uzskaitāmi visai daudz.

Un ne tikai tas. Alise Beilija 1998 g „Lucis Trust” izdotajā grāmatā „Initiation, Human and Solar” nodaļā Certain Masters and Their Work raksta: „Ievērojamie Anglikāņu un Katoļu baznīcu prelāti ir Viņa (Gudrības Meistara) gudrie aģenti.” Šķiet runa par to pašu Gudrības meistaru, kas Benjaminam Krēmam dod informāciju par Maitrea aktivitātēm.

Un tagad atlikusī kristietība, kas reformācijas laikā atjaunoja principu – „Bībele un tikai Bībele, Kristus un tikai Kristus”, atsakās no principiem un apvienojas kristietības formā ar pagānisku saturu faktiski uz viena principa pamata – mīlestības, kas pēc ezotērisko filozofu teiktā sagatavo ceļu ceturtā uznācienam.

Kas ir šis ceturtais? Maitrea? Vai pats sātans – šīs pasaules valdnieks Mesijas veidolā? Un galu galā vai tas nav vienalga. Skaidrs ir viens, lai arī kā tas sauktos, tas veiks šīs pasaules valdnieka uzdevumu. Šobrīd ir jāsaprot, ka nevar ticēt tam ko redz, bet jāuzticas tam ko Pats Kristus teicis jo, lai arī kā sauktos, kas nāktu tas sākotnēji neatklās patiesos nolūkus un nebūs tas par ko izliksies, jo: „Melus runādams, viņš (sātans) runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs.” (Jāņa 8:44) Vienkārši jāvēro, un rūpīgi jāpēta Kristus Jēzus atstātie brīdinājumi, lai netiktu apmānīti ar pasaules lielākā apmāna meistardarbu un neatdotu godu kādam viltvārdim, kas patiesībā pienākas tikai Radītājam.

Uzdot jautājumu

Epasts