Zvēra zīme | www.PasaulesGals.lv

Nov 21 2009

Zvēra zīme

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Māris Mols

Vai esat dzirdējuši kaut ko par Bībelē minēto zvēra zīmi? Daudzi cilvēki uzdod jautājumus – Kas tā par zvēra zīmi? Kam to uzspiedīs? Kādas būs sekas? utt. Vai šī zīme ir mikroshēma, kuru piespiedīs implantēt mūsu ķermenī, vai tas ir kāds īpašs personas kods, kurš būs nepieciešams, lai varētu pirkt un pārdot? Internetā ir atrodami visdažādākie minējumi par šo tēmu, bet kā lai uzzina patiesību?

Atklāsmes grāmatā 13:16 atrodam šādus vārdus

Un viņš dara, ka visi, lielie un mazie, bagātie un nabagie, brīvie un vergi, uzspiež zīmi uz savas labās rokas vai uz pieres”.

Šajā rakstā mēs nevarēsim atbildēt visus ar zvēra zīmi saistītos jautājumus, bet drīzāk dosim norādes uz to, kā šāda veida Bībeles rakstu vietas var labāk saprast.

Pirmkārt ir svarīgi saprast, ka Atklāsmes grāmata nav atsevišķa no Bībeles atdalīta grāmata. Uzmanīgs Bībeles pētnieks ātri pamanīs, ka Atklāsmes grāmata ir pārpildīta ar saitēm un simboliem, kuri ir ņemti no citām Bībeles daļām, tai skaitā no vecās derības. Lai pareizi izprastu jebkuru šajā grāmatā lietoto simbolu ir jāsaprot, ko tas nozīmē kopējā Bībeles kontekstā.

Tā, piemēram, apskatot zvēra zīmi, mums vajadzētu mēģināt atrast citas rakstu vietas, kuras runā par līdzīgu tēmu. Kur vēl Bībelē ir minēti zvēri un kur minētas zīmes? Zvēra tēmai būtu jāvelta atsevišķs raksts, bet īsumā var atzīmēt, ka, piemēram, Daniela grāmata ar zvēriem diezgan skaidri apzīmē pasaules varas. No tām varam saprast, ka arī Atklāsmes grāmatā minētais zvērs ir kāda vara, kura ir aktīva pasaules gala laikā.

Ar zīmi lietas nav tik vienkāršas. Pirmkārt, apskatot grieķu oriģinālo vārdu “zīme” – tajā laikā to lietoja runājot par Romas impērijas zīmogu, ar kuru tika apstiprināti oficiālie dokumenti. Līdz ar to mums vajadzētu meklēt, kur Bībele vēl runā par zīmogiem.

Efeziešu vēstulē 1:13 varam atrast interesantu rakstu vietu:

Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un, Viņam ticēdami, esat saņēmuši Svētā Gara zīmogu pēc apsolījuma

Kā redzam šeit ir nepārprotama un tieša saite starp Svēto Garu un zīmogu. Būtībā varētu teikt, ka zīmogs arī ir pats Svētais Gars. Šāda pati saistība starp garu un zīmogu parādās arī citās Bībeles vietās: (2. Kor. 1:22, Ef 4:30).

Ja labais zīmogs ir Svētais Gars, tad varam izvirzīt diezgan pamatotu pieņēmumu, ka Zvēra zīmogs varētu būt ļaunais gars. No kā izriet, ka Bībele mums vēsta, ka gala laikā daļa cilvēku būs apzīmogoti ar Dieva garu un pārējie ar ļauno garu. Un katrs no cilvēkiem saņems vienu no diviem zīmogiem.

Protams, šāda teorija nešķiet tik sensacionāla, kā, piemēram, ideja par mikroshēmu implantēšanu. Tomēr uzticoties šādai mikroshēmu implantēšanas idejai cilvēks var nonākt pie secinājuma – galvenais ir atteikties no mikroshēmas, tad Dievs mani pieņems. Tādā veidā mēs varam sevi apmānīt ticot, ka kādu zināmu darbību veikšana vai neveikšana mūs var pasargāt no gala laika pievilšanas. Dievs nekad nav skatījies lietas pēc burta, bet gan pēc būtības. Un tas vai es pieņemu Dieva garu un pašu Dievu ir lietas būtība, nevis tas, kas ir uzrakstīts uz manas rokas vai pieres.

Uzdot jautājumu

Epasts