Tukša cerība, jeb vienkārši Marija | www.PasaulesGals.lv

Aug 19 2009

Tukša cerība, jeb vienkārši Marija

Raksts publicēts plkst. 16:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Dainis Rudzīts

Mums latviešiem ir tāds izteiciens: „Cerība – muļķa mierinājums.” Tas skan nežēlīgi, bet bieži vien tā ir patiesība. Viss atkarīgs no tā kas ir mūsu cerības objekts. Mēs nereti liekam savu cerību uz to, kas galu galā pieviļ, tad arī sanāk „muļķa mierinājums”. Neskatoties uz to ir arī droši cerības avoti.

Nesen notika Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Daudz ļaužu godāja Mariju kā „Debesu Karalieni”, „Debesu māti”, „Miera Karalieni”, „Pasaules Valdnieci”, „Dieva Māti”, un visbeidzot „Baznīcas Māti”. Cilvēki, cerību pilni, raidīja viņai savas lūgšanas. Lielākā problēma visā tajā ir tā, ka visi šie tituli Marijai tika cilvēku piešķirti laika posmā no mūsu ēras 4. gadsimta līdz 1964. gadam. Pamatojoties uz Bībeli, tās lomas, kas tika piedēvētas Marijai, patiesībā pieder Jēzum Kristum. Tāpēc arī sanāk „muļķa mierinājums”, ka ceri uz vienu, bet patiesībā to var izdarīt un dara pavisam cits. Tā Svētie Raksti pavisam skaidri izsakās par Jēzus neaizvietojamo lomu, lai mūs vadīt personīgās attiecībās ar Dievu „Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem – cilvēks Kristus Jēzus” (1.Tim 2:5)

Vienkārši Marija

Kas attiecas uz Mariju, tad viņa nepretendēja ne uz ko vairāk kā tikai uz titulu Jēzus māte: „Trešajā dienā bija kāzas Kānā Galilejā, un Jēzus māte bija tur.” (Jāņa ev. 2:1) Tāpēc, ja kāds liek lielākas cerības uz viņu, tas beigās būs vīlies. Pat neskatoties, ka liels daudzums ļaužu cer uz to, pat neskatoties uz to, ka ietekmīgi vīri Marijai piešķir īpašu lomu un aicina mūs paļauties uz to, vienalga tā ir un paliek ar laiku izveidojusies tukša cerība.

„Tad lai jums visiem un visai Israēla tautai ir zināms, ka šis stāv vesels jūsu priekšā nacarieša Jēzus Kristus Vārdā, ko jūs esat situši krustā, bet ko Dievs uzmodinājis no mirušiem (..) Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana.” (Apustuļu darbi 4:10,12)

Cerība, kas likta uz Jēzu Kristu nepievils!

Uzdot jautājumu

Epasts