Dieva valstības iekārta sociālistiska vai kapitālistiska? | www.PasaulesGals.lv

Aug 13 2009

Dieva valstības iekārta sociālistiska vai kapitālistiska?

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Jaunā pasaule

Autors: Māris Mols

Pasaule šodien piedzīvo globālu finanšu krīzi. Tiek meklēts vainīgais, norādīts uz bankām, valdībām un citiem lielajiem spēlētājiem pasaules arēnā. Daudzi ekonomisti un politiķi atzīst, ka vainojama nav kāda konkrēta kompānija vai valsts, bet gan pasaules sistēma kopumā. Vēl nesen slavinātais kapitālisms ir izrādījies tomēr nederīgs pasaules problēmu risināšanā, jo ir veicinājis pārāk lielu dzīšanos pēc peļņas, kas savukārt ir pamudinājis kompānijas uzņemties lielākus riskus, kuri nav atmaksājušies un rezultātā ekonomika ir sabrukusi kā kāršu namiņš. Kapitālisma bastions – Amerika, ir sākusi virzīties sociālisma virzienā, nacionalizējot lielos uzņēmumus un palielinot valsts kontroli. Vai sociālisms izglābs pasauli? Tie kas dzīvo vai ir dzīvojuši sociālisma valstīs būs pirmie, kas atbildēs – nē.

Jautājums būtībā noreducējas uz to, kurš ir cienīgs valdīt pār citiem. Kapitālisms saka, dodiet lielāku varu uzņēmējiem, sociālisms aicina palielināt valsts varu. Nesen tvnet portālā bija lasāms raksts, kur pat pāvests aicina veidot spēcīgāku pasaules valdību kura būtu ar zobiem, lai varētu pārvarēt šo krīzi. Tomēr vēsture ir pierādījusi, ka tiem kam tiek uzticēta vara, lai kura no minētajām grupām tā būtu, agri vai vēlu šo varu sāk izlietot par labu sev, nevis par labu sabiedrībai. Vai vispār ir iespējams nodrošināt pasaulē mieru, drošību un kārtību?

Protams, mēs kristieši zinam un ticam, ka tikai Dievs ir tas, kurš var atrisināt visas šīs sasāpējušās problēmas. Dievs ir valdnieks, kurš ir cienīgs, kā saka Bībele, saņemt valstību spēku un godu. Bet, kā tieši Dievs valda? Vai debesu valstība vairāk līdzinās kapitālismam vai sociālismam? Varbūt komunismam? Varbūt Dieva valstību var salīdzināt ar monarhiju, kur ir viens valdnieks, viņa vārds ir likums, viņam neviens nedrīkst oponēt, un viņš var darīt, ko viņš grib, nevienam neprasot viedokli. Vai Bībele kaut ko saka par debesu valstības iekārtu, uz kādiem principiem tā balstās.

Mateja evaņģēlijā 20:25-27 mēs varam lasīt šādus interesantus Jēzus vārdus:

„Bet Jēzus pieaicināja tos (mācekļus) un sacīja: “Jūs zināt, ka valdnieki ir kungi pār tautām un lielie kungi tās apspiež. Bet pie jums tā nebūs būt; bet, kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu sulainis. Un, ja kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas lai ir jūsu kalps.”

Spriežot pēc šī un citiem evaņģēliju tekstiem, Jēzus piedāvā pilnīgi citādu sabiedrības veidošanas modeli. Lielākais ir nevis tas, kuram citi kalpo, bet gan tas, kurš vairāk kalpo citiem. Jēzus apgriež priekšstatu par valsts sistēmu ar kājām gaisā. Saskaņā ar viņa teikto, priekšnieks nav tāpēc lai kontrolētu strādniekus, bet tāpēc lai strādniekiem palīdzētu. Bet, kā ir ar Dievu un Jēzu pašu, vai tad nav tā, ka mums visiem ir jākalpo Dievam? Dievs taču ir lielais valdnieks, un mēs visi viņa kalpi?

Tās pašas nodaļas 28. pantā Jēzus saka:

„Tā kā Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet ka Viņš kalpotu un atdotu Savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem.”

Saskaņā ar šo tekstu, Jēzus ir tas, kurš kalpo mums visiem, un tāpēc arī viņš ir cienīgs būt par galveno un lielāko, jo viņš ir vislielākais kalps. Vārdam kalps gan mūsu valodā ir negatīva noskaņā, jo tas izsaka pakļautību, bieži vien runa ir par piespiedu kalpošanu. Kalps mūsu izpratnē ir tas, kuru kontrolē un kuram liek darīt. Te arī ir lielā atšķirība starp šo pasauli un debesu valstību – šajā pasaulē viss notiek tāpēc, ka kāds kādu piespiež vai kontrolē. Debesu valstībā neviens nevienu nespiež, bet katrs brīvprātīgi palīdz pārējiem. Kārtība un drošība jaunajā pasaulē netiks nodrošināta pateicoties Dieva spēkam un varenībai, kaut gan, protams, Dievs ir spēcīgs un varens. Debesu valstībā valdīs laime, tāpēc ka sabiedrisko attiecību pamatā būs mīlestība, kas Dieva rakstura pašā pamatā.

Pievienojies debesu valstības pilsoņiem jau tagad!

Citi raksti par šo tēmu:

Harmoniska sabiedrība

Paturi savu dakšiņu

Uzdot jautājumu

Epasts