ASTROLOĢIJAS IZCELSME | www.PasaulesGals.lv

Jūn 11 2009

Astroloģija 1. Astroloģijas izcelsme

Raksts publicēts plkst. 20:03 zem tēmas Spiritisms. Astroloģija. NLO.

Autore: Sanda Veidemane-Thomollari

Līdz pat XVII gs. astoloģija un astronomija bija kā dvīņumāsas.

Astronomiju gan uzskatīja vairāk kā matemātisku zinātni, bet astroloģiju par filozofisku, tomēr parasti tas, kas studēja un nodarbojās ar vienu, tāpat pārvaldīja arī otru.

Mūsu senčiem bija svarīgi noskaidrot, kad sāksies plūdi, sausums, tveice vai sals, lai varētu veikt attiecīgos sagatavošanās darbus kā sēju u.c.

Par gadalaiku maiņu cilvēkiem vēstīja zvaigžņu stāvoklis.

Tautas, kuras ticēja daudzdievībai, sajauca zvaigžņu pareģoto gadalaiku maiņu ar saviem reliģiskajiem ticējumiem.

Cilvēka dzīve no šūpuļa līdz kapam tika pielīdzināta saules gājumam no lēkta līdz rietam, kā arī cikliskajai gadalaiku maiņai. Tādējādi kalendāra vērošana kļuva par reliģisku rituālu sastāvdaļu un tika pētītas attiecības starp debesu un zemes dieviem.

Tieši Mezopotāmijā, jeb Divupē cilvēki apvienojot astronomiju, matemātiku un mitoloģiju lika pamatus astroloģijai.

ASTROLOĢIJA SENAJĀ DIVUPĒ

Astroloģija bija Divupes kulta sastāvdaļa. Īpaši slaveni kā astroloģijas eksperti skaitījās kaldieši. Kaldeja bija neliela teritorija dienvidu Babilonijā, kas stiepās gar Persijas līča ziemeļu un iespējams arī rietumu krastu. Pamatojoties uz neapstrīdamu faktu, ka cilvēku dzīve un laime bija atkarīga no debesīm, jo raža – tātad arī iztika – kā nekā bija atkarīga no saules siltuma un lietus, kas lija no debesīm, tāpat arī postījumi, ko nodarīja plūdi un vētras (Eifratas ielejā tās notika diezgan regulāri) nāca no debesīm – cilvēki nonāca pie secinājuma, ka visu lielo dievu troņi atrodas debesīs.

Divupes ļaudis pazina piecas planētas – Jupiteru, Venēru, Saturnu, Merkūriju un Marsu. Šīs piecas planētas tika identificētas ar Babiloniešu panteona dieviem :

  • Jupiters kā Marduks;
  • Venēra kā dieviete Ištare,
  • Saturns kā Ninurta (Ninibe),
  • Merkūrijs kā Nabu (Nebo),
  • un Marss kā Nergals.

Saules, mēness un piecu planētu kustība tika uzskatīta kā piecu dievu attiecības ar mēness dievu Sinu un saules dievu Šamašu, kas arī nosaka gaidāmos notikumus uz zemes.

Tātad, ja kāds spēja pareizi nolasīt un iztulkot šo spēku aktivitāti, tad varēja noskaidrot, ko dievi grasās darīt.

Babiloniešu reliģijas ietekme  jūtama arī mūsdienu kalendāros, kur romāņu zara valodās katra diena ir par godu kādam dievam: svētdiena – Saulei, pirmdiena – Mēnesim, otrdiena – Marsam utt.

Katras Divupes pilsētas centrā slējās zikurāts – pakāpju veida piramīda, kuras katra pakāpe bija veltīta kādai zināmam dievam – saules, mēness vai kam citam. Jumts bija Zikurāta galvenā daļa – uz tā – tuvāk dieviem – notika upurēšanas rituāli.

Tolaik cilvēki ticēja, ka aknās atradās dzīvnieka dvēsele un dievi, pieņemot upuri, identificē sevi ar šo dzīvnieku, kura ‘dvēsele’ tādējādi ir pilnīgā saskaņā ar dieva dvēseli un spēj atspoguļot dievu gribu un nodomus. Tāpēc Divupieši upurēja dieviem, lai uzzinātu, ko dievi grasās darīt, kā arī, lai pielabinātos tiem, cerot, ka tad sodība ies secen. Upuri bija dažādi, to skaitā arī cilvēku.

Vairums tika nogalināti ar nazi, citi – sadedzināti, vēl citi noslīcināti, aprakti dzīvi vai arī nogrūsti lejā pa zikurāta kāpnēm. Daudzās senajās kultūrās vecāki upurēja dieviem arī savus bērnus.

Senajā Babilonijā atrasts interesants uzraksts, kas liecina, ka valdnieks Nebukadnecars piedāvāja sadedzināt savu dēlu, lai pasargātu savu tautu.

Astrologs Niks Kempions saka, ka viens no veiksmīgākajiem un slavenākajiem astrologiem Babilonijā ir bijis pravietis Daniels – jūdu gūsteknis.

Aplūkosim, ko par to saka Bībele. To var lasīt Daniela 2.nodaļā (Bībele online – http://www.bibele.lv/bibele/bibele.php) par to, kā Daniels bez visām zvaigznēm pravietoja 4 lielu impēriju rašanos pēc Babilonijas – Persijas, Grieķijas un Romas. Šis pravietojums ir viens no daudzajiem, kas pierāda Bībeles patiesumu.

Daniels neizmantoja astroloģiju vai kādu maģiju, lai atklātu un izskaidrotu ķēniņa sapni. Viņš lūdza Dievu bet ne zvaigznes, un Dievs to viņam atklāja.

Tikai tā viņš izglābās pats un vēl paglāba astrologus, kas bija bezspēcīgi šajā bezcerīgajā situācijā. Tāpēc būtu aplam saukt Danielu par astrologu – viņš kļuva par astrologu priekšnieku, pats nebūdams viens no tiem. Kā mums visiem zināms, valdnieka Nebukadnecara sapnis piepildījās.

Turpinājums sekos.

Citi raksti par šo tēmu:

Trīspadsmitais zodiaka zvaigznājs

Astroloģija un horoskopi – solis atpakaļ

Īstie visu svēto svētki vēl būs

Zīlnieki vai viltnieki

Uzdot jautājumu

Epasts