Iepazīsti Radītāju! | www.PasaulesGals.lv

Mai 13 2009

Iepazīsti Radītāju!

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Radīšana vai evolūcija?

Autors: Elena Vaita

Daudz un dažādos veidos Dievs cenšas mūs iepazīstināt un vadīt sadraudzībā ar sevi. Uz mums nemitīgi runā daba. Atvērtu sirdi ietekmē Dieva mīlestība un godība, kas atklājas Viņa roku darbos. Uzmanīga auss var dzirdēt un saprast Dieva vēstis dabā. Zaļie lauki, staltie koki, pumpuri un ziedi, peldošie mākoņi, krītošās lietus lāses, burbuļojošais strauts un debesu krāšņums runā uz mūsu sirdīm, aicinot iepazīties ar visu lietu Radītāju…

Dievs vēlas, lai Viņa bērni augstu vērtētu Viņa darbus un priecātos par vienkāršo, kluso skaistumu, ar ko Kungs izrotājis mūsu mājas – Zemi. Viņš mīl skaistumu un pāri visam ārēji pievilcīgajam Viņš mīl rakstura cēlumu. Viņš vēlas, lai mēs izkoptu skaidrību un vienkāršību, kāda ir ziedu klusajā pievilcībā.

Ja tikai mēs gribam klausīties, tad Dieva radītie darbi mums atklās dārgas mācības par paļāvību un uzticību. No zvaigznēm, kas laikmetu laikmetos nemanāmi iet savu noteikto ceļu Visuma telpā, līdz vissīkākajam atomam dabā – viss klausa Radītāja gribai. Un Dievs par to rūpējas un uztur visu, ko Viņš ir radījis. Viņš, kurš vada neskaitāmo pasauļu gaitu Visumā, tajā pašā laikā rūpējas par pelēko zvirbulīti, kas bez bailēm skandina savu vienkāršo dziesmiņu. Kad cilvēki iziet savā ikdienas darbā, kad tie lūdz, kad tie vakaros apgulstas un rītos ceļas, kad bagātais dzīro savā pilī vai nabagais sapulcina bērnus pie trūcīga galda, par ikvienu maigā gādībā ir nomodā Debesu Tēvs. Nenorit neviena asara, ko Dievs nepamanītu. Nav neviena smaida, ko Viņš neievērotu.

Ja tikai mēs tam pilnīgi ticētu, izzustu visas nevajadzīgās raizes. Mēs nejustos dzīvē tik bieži vīlušies kā tagad, jo it visu, kā lielo, tā mazo mēs nodotu Dieva rokās, jo Viņu nemulsina rūpju daudzums un nenomāc veicamā darba smagums. Tad mēs baudītu dvēseles mieru, ko daudzi šodien vairs nepazīst.

Priecājoties par zemes piemīlību, domā par nākamo pasauli, kas nekad nepazīs grēka un nāves bezcerību, kur radību nekad vairs neskars lāsta ēna. Stādies sev priekšā atpestīto tēviju un atceries, ka tā būs krāšņāka par visbrīnišķīgāko, ko spējam iedomāties. Dažādajās Dieva atklāsmēs dabā mēs šodien redzam tikai ļoti vāju Viņa godības atspīdumu. Ir rakstīts: “Ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl” (l. Korintiešiem 2:9).

Avots: E. Vaita “Ceļš pie kristus”, tulkojums no angļu valodas, Rīga 1990

Lasīt visu grāmatu

Uzdot jautājumu

Epasts