Pasaules gala koncepts dažādās reliģijās | www.PasaulesGals.lv

Apr 29 2009

Pasaules gala koncepts dažādās reliģijās

Raksts publicēts plkst. 10:07 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Andris Pešelis

Daudzās pasaules reliģijās pastāv līdzīgs koncepts par pasaules galu, ka laika galā ierodas kāds pasaules glābējs, kurš dibina savu taisnības valstību uz zemes un sakauj ļaunumu. Neminēšu konkrētus piemērus, bet izcelšu tikai principus, jo te pastāv būtiskas atšķirības no Bībeles vēstījuma par pasaules galu.

a)    Pasaules Glābējs Bībelē ir pats Radītājs, kurš bija atdevis Savu dzīvību par cilvēci, kurus Viņš bija nācis izglābt. Citu reliģiju priekšstatos pasaules glābēji ir zemāka ranga par augstāko dievību un tie neatdod savas dzīvības par cilvēci.

b)    Bībele vēstī, ka pasaules gals iezīmē arī ļaunuma autora, grēka un nāves galu. Citās reliģijās te domas dalās. Plaši tiek piedāvāta doma par Visuma divējādo dabu (duālisms), ka balansam nepieciešams, lai ļaunums turpinātu pastāvēt mūžīgi, vismaz mūžīgas elles formā.

c)    Bībele māca par mirušo augšāmcelšanos miesā tai dienā, kad Kristus nāks Otro reizi. Citās reliģijās turpretim māca, ka mirušie nemaz nav miruši, bet gaida to brīdi, kad viņus no debesīm (vai no elles katliem) atkal „ievietos” miesā caur augšāmcelšanos no kapiem.

d)    Bībele vēstī, ka pasaules galā Dievs caur augšāmcelšanos sapulcina Savus ļaudis no visām zemes malām un nostata tos Sava troņa priekšā, lai dāvinātu mūžīgo dzīvību. Citās reliģijās te ir norāde, ka atpestītie pēc savas nāves jau ir mūžīgi dzīvi augšā pie dievības un pēc pasaules gala viņu dzīve turpinās, tikai augstākā labklājības un sociālās taisnības kvalitātē.

e)    Bībele vēstī, ka Kristus Otro atnākšanu redzēs visi uz zemes dzīvojošie. Turpretīm citās reliģijās piedāvā vairākas versijas, ka pasaules glābējs ierodas slepeni, neredzami vai tikai savu izredzēto acu priekšā.

f)     Bībele māca, ka Kristus ieradies uz zemi Otro reizi Savā miesā, kurā Viņš augšāmcēlās no kapa. Citās reliģijās tiek mācīts par glābēja garīgo, nemateriālo veidolu.

Kā redzam, pastāv zīmīgas atšķirības starp Bībeles vēsti un citu reliģiju mācībām jautājumā par pasaules galu. Protams, esmu šīs atziņas šeit vispārinājis un neesmu nosaucis konkrētas reliģijas, taču to esmu darījis ar nolūku, lai izceltu principu, nevis runātu par kādu konkrētu reliģisko mācību.

Uzdot jautājumu

Epasts