Vai tu tici mirušo augšāmcelšanai? | www.PasaulesGals.lv

Apr 12 2009

Vai tu tici mirušo augšāmcelšanai?

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Dainis Rudzīts

Varbūt brīžiem kādam rodas jautājums: Kāpēc ticēt Dievam? Kāpēc darīt labu un rīkoties taisnīgi, ja ar negodīgiem paņēmieniem šajā dzīvē var tikt tālāk uz priekšu? (tā vismaz izskatās) Kāda atšķirība starp ticīgo un neticīgo, starp labo un ļauno, jo visiem taču gals ir kapā?

Pirms 2000 gadiem Jēzus Kristus sludinādams reiz atklāja kādu lielu priekšāstāvošu notikumu: „Nebrīnieties par to! Jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs Viņa balsi un nāks ārā: tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam.” Jāņa evaņģēlijs 5:28,29 Jēzus apgalvo, ka būs kāds turpinājums un ka mūsu mūžīgais liktenis ir atkarīgs no mūsu šodienas izvēlēm.

Klāt lieldienas. Ticīgie svētdienas rītā viens otru sveicinās ar vārdiem: „Kristus ir augšāmcēlies!”, uz ko sekos atbilde: „Patiesi ir augšāmcēlies!” Tas ir reāls notikums. Vairāki simti cilvēku redzēja Jēzu pēc augšāmcelšanās. Par to, ka Jēzus ir dzīvs, liecina arī miljonu cilvēku izmainītās dzīves.

Jēzus augšāmcelšanās ir kā paraugs un kā garantija, kā kādu dienu būs arī nomirušo cilvēku augšāmcelšana. Kad Jēzus atnāks savā debesu varenībā, tad, atskanot varenai balsij, modīsies un celsies visi, kas ir kapos. Vieni dzīvībai – mūžīgai dzīvībai, otri celsies sodam – mūžīgai nebūtībai. Un, ja būsim godīgi, tad jāatzīst, ka katrā mūsos ir ielikta vēlēšanās dzīvot. Un ir pavisam nedaudz iemeslu, kāpēc cilvēki vēlas aiziet no šīs dzīves, vienalga dziļi iekšā vēloties kaut viss varētu turpināties.

Tie cilvēki, kas tagad aiziet no šīs dzīves, neaiziet nebūtībā, kā mums to mācīja komunisma varas gados. Jēzus šo nāvi nosauc par miegu. (Jāņa evaņģēlijā 11:11) No miega cilvēks taču mostas. No rīta skan modinātājs un mēs mostamies. Tuvojas diena, „(..) kad visi, kas ir kapos, dzirdēs Viņa balsi un nāks ārā (..)”

Ir vērts ticēt Jēzum!

Ir jāiepazīstas ar Jēzu Kristu, lai uz šo dienu varētu raudzīties cerīgi un priecīgi. To var izdarīt lasot Bībeli. Tad Viņa modinošā balss nevis uztrauks, bet gan iepriecinās.

Svētīgas Lieldienas!

Uzdot jautājumu

Epasts