Viņš ir augšāmcēlies! | www.PasaulesGals.lv

Apr 09 2009

Viņš ir augšāmcēlies!

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Ģirts Rozners

Un, ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība.(1.Kor.15:14)

Kuras no Bībeles pamatmācībām mēs varētu uzskatīt par vissvarīgākajām? Vēsts par Viņa otro nākšanu? Kāds varbūt teiks – patiesība par sabatu. Vai visas kopā? Jā, ir grūti starp tik daudz mums svarīgām lietām izvēlēties vienu, jo visas ir savstarpēji cieši saistītas. Un tomēr vēlos teikt, ka viena no centrālajām kristietības vēstīm ir vēsts par Jēzus augšāmcelšanos. Palūkojoties uz Jēzus apustuļiem, kuri pēc Kunga aiziešanas sāka sludināt evaņģēliju. Pēteris, Pāvils vai kāds cits – viņi saviem klausītājiem ar dedzību stāstīja, ka krustā sistais Pestītājs ir augšāmcēlies! Viņš ir dzīvs! Tas vienlaicīgi bija brīmums un arī Dieva piedošanas apliecinājums. Agrīnajā kristīgajā sludināšanā tieši augšāmcelšanās apliecināja, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls. Pāvila 1. vēstule Korintiešiem 15. nodaļa ir kā himna par godu augšāmcelšanai.

Šodien nekas nav mainījies. Augšāmcelšanās ne tikai liecina par Dieva žēlastības un taisnības triumfu šajā pasaulē, bet mums katram ir kā cerības vēsts, ka arī mēs reiz tiksim augšāmcelti jaunai, daudz labākai dzīvei mūžības garumā.

Tuvojoties Lieldienām, skolotājai izveda savus skolniekus pastaigā brīvā dabā. Katram bērnam tika iedota maza kārbiņa un uzdevums atnest tajā kaut ko, kas simbolizētu dzīvību. Kad bērni atgriezās, visas kārbiņas tika pēc kārtas atvērtas. Citā bija tikko no pumpuriem izplaukušas lapiņas. Vēl citā pirmie pavasara ziedi. Bet viena bija tukša.

“Cik muļķīgi!” kāds skolnieks izsaucās “Kāds nav ticis galā ar savu uzdevumu!”

Tajā brīdī Kaspars, zēns ar dauna slimību, klusi ierunājās:”Tā ir mana kastīte.”

“Nu ko, Kaspar,” pirmais zēns turpināja, “tu neesi izpildījis uzdevumu…”

“Nē,”droši atbildēja Kaspars. “Kaps bija tukšs!”

Tajā dienā Kaspars iemantoja visas klases atzinību. Neilgi pēc tam viņš nomira. Lai pieminētu savu skolas biedru, uz viņa bērēm visi klases bērni atnāca ar tukšām kārbiņām.

Lai šajā Lieldienu laikā mūs ikvienu iedvesmo Pāvila vārdi: “Bet, ja mēs ar Kristu esam miruši, tad mēs – tāda ir mūsu ticība – arī dzīvosim kopā ar Viņu.” Rom. 6:8

Avots: Adventistu Rīgas 1.draudzes periodiskais izdevums “Lapa” Nr.1(26), marts’2008

Uzdot jautājumu

Epasts