Dinozauri un Bībele | www.PasaulesGals.lv

Apr 04 2009

Dinozauri un Bībele

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Andris Pešelis

Jāatzīst, ka dinozauri Bībelē nav pieminēti un nekas netiek sacīts, ka tie būtu iegājuši Noa šķirstā. Tomēr Bībeles tekstā ir minētas būtnes, kuru apraksts ļoti līdzinās dinozauriem. Tie ir Behemots un Leviatāns. Skat. Ījaba 40:15-26.

Kas ir šīs būtnes, komentētājiem nav vienota viedokļa. Vieni apgalvo, ka te ir rakstīts par Āfrikas dzīvniekiem – nīlzirgu un krokodilu, taču tie šķiet pārāk sīka, ja tos salīdzina ar šīm būtnēm. Vai tie ir dinozauri? Arī to nevar ar pilnu pārliecību apgalvot.

Leviatāns pieminēts arī Psalmu grāmatā Ps 74: 13. „Tu esi sabangojis jūru ar Savu spēku, sadragājis pūķu galvas virs ūdens“. Vārds „pūķis” (ebr.v. tannin) apzīmē jūras pūķi (skat. 1.Moz. 1:21; 5.Moz. 32:33; Īj. 7:12; Ps. 148:7) un čūsku (2.Moz. 7:9-12). Vārds „pūķis” (tannin) tiek attiecināts uz Ēģipti (Jes. 51:9), kur zīmīgi Mozus zizlis kļuva par čūsku, kas aprija ēģiptiešu burvju zižļus, kuri arī bija kļuvuši par čūskām (2.Moz. 7:9-12). Tiek uzskatīts, ka Rahabs esot Ēģiptes eņģelis un arī pūķis. Tādēļ jūdu rabīni šo pūķi saistīja ar Ēģiptes armiju un dieviem.

Seno kanaāniešu teikās Baāls esot uzvarējis pirmatnējo jūru un septiņgalvaino pūķi Lotānu, kuru teologi identificē ar Leviatānu. Tomēr tas, ko Baāls paveica pasakā, to Dievs realizēja dzīvē un izglāba Savus ļaudis no ļaunā varas. Pravietis Ecehiēls salīdzina Ēģipti ar krokodilu (tannin), kuru Dievs noķer un izmet krastā (Ec. 32:4).

Ps. 74:14. Ir sacīts „Tu esi satriecis leviatāna galvas“. Luters tulko vārdu Leviatāns ar valzivi (Walfisch), bet latīņu Vulgātā un arī Glika tulkojumā te ir leviatāns. Vai tā ir norāde uz senās Ēģiptes vai Ugaritas tekstiem un psalmu radniecība ar senās Kanaānas mītiem? Leviatāns ir pūķis ar daudz galvām, ļaunuma simbols. Augstākā dieva cīņa un uzvara pār šo briesmoni ir sastopama visu seno Tuvo Austrumu tautu leģendās. Piemēram, kanaāniešu eposā Baāls uzvar jūras briesmoni Lotānu, bet babiloniešu mītā Marduks uzvar jūras nezvēru Tiamatu. Kāpēc Dievam savi darbi būtu jāsaista ar pasaku tēliem? Ījaba grāmatā 40:25-41:26 Leviatāna apraksts pārsniedz mūsu iztēli un nav pielietojams nevienam no mums zināmiem dzīvnieku aprakstiem. Ja tas ir krokodils, kā tas tiek skaidrots daudzos komentāros, tad kāpēc krokodila uzveikšana Dievam ir tik svarīga, ka Viņš šīs cīņas aprakstam velta lielu daļu no Savas atklāsmes Ījabam? Vai tas ir kāds no dinozauriem, kurš paglābās ūdens plūdos Noa laikā, tad kāpēc Dievs to pieļāva? Vai tas ir tikai ļaunuma simbols? Mūsdienu teoloģija ir bezspēcīga atbildēt uz šiem jautājumiem.

Leviatānam līdzīgais tēls nav sastopams tikai seno kanaāniešu teikā, bet arī seno babiloniešu mītos, kur viņu augstākā dievība Marduks uzveic pirmatnējo ūdeņu dievību Tiamatu. Laikā, kad babilonieši gūst uzvaru un noposta Jeruzalemes templi, sveic savas dievības un izceļ to spēku, dziesminieks uzsver, ka patiesībā ļaunuma tēlu uzveic dzīvais Dievs, nevis babiloniešu dievība. Šī vēsts norāda, ka dzīvais Dievs savā laikā atjaunos arī Savu tautu un iznīcinās ļaunumu. Iespējams, ka Leviatāna pieminēšana tekstā norāda dziesminieka vēlmi tēlaini izteikt problēmas baisos apmērus un arī atklāt cilvēka nespēju atrisināt samilzušās problēmas. Leviatāna uzvarēšanas apraksts Bībeles tekstā norāda, ka dzīvais Dievs vienmēr uzvar Savus ienaidniekus, lai arī cik tie būtu briesmīgi un stipri.

Tomēr, iespējams, ka Leviatāna saistīšana ar kanaāniešu eposa Lotānu ir balstīta uz kļūdu. Teologiem šis vārds nav saprotams, tādēļ viņi cenšas to saistīt ar zināmo no Ugaritas dokumentiem. Taču līdzīgs skanējums vēl neliecina, ka šie divi nosaukumi, kas pieder dažādām valodām un laikmetiem, būtu kaut kā vienoti. Ps 104:26 tiek sacīts, ka Dievs ir radījis Leviatānu (ebr.v. livjatan). Dievs „radīja” (jātsareta) Leviatānu. Iespējams, ka Leviatāns simbolizē Dieva radības spēcīgāko būtni.

Viduslaikos uzskatīja, ka zemestrīces rodas, kad zem zemes kustās Leviatāns, kuram saule dedzina asti, tādēļ tas cenšas glābties un izraisa zemes svārstības. Paisumu un bēgumu viduslaikos centās izskaidrot, ka Leviatāns izdzer un pēc tam izspļauj lielu daudzumu ūdens. Viduslaiku neizglītotie zemnieki uzskatīja, ka, skaitot šo Ps. 104, var izraisīt pērkonu, zibeni vai pat lietus gāzi.

Leviatāna tēls ticis izmantots arī Bībeles apokaliptiskajos pravietojumos, piemēram, Daniela 7:7 par ceturto zvēru, kurš izkāpj no jūras, un Atklāsmes grāmatas 13:1, aprakstot zvēru ar septiņām galvām. Leviatāna apraksts norāda uz ļaunuma zvērisko dabu, tā spēku un plēsonību. Leviatāns ir Dieva ienaidnieka tēlains apraksts, kurš sevī ietver visu sacelšanos pret Viņu. Šis tēls vienlaicīgi ir gan kā simbols, gan arī ļaunuma realitātes apzīmējums pasaulē visā tā zvēriskumā, viltībā un zemiskumā.

Uzdot jautājumu

Epasts