Rakstu arhīvs par tēmu 'Bībelē teikts'

Mar 16 2009

Mirušo augšāmcelšanās

Raksts publicēts plkst. 10:36 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Andris Pešelis

Nebrīnieties par to! Jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un nāks ārā: tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam” (Jāņa 5:28-29).
Mācība par augšāmcelšanos Bībelē

Vecās Derības Rakstos augšāmcelšanās no mirušajiem ir minēta, piemēram, Jes. 25:8; 26:19; Dan. 12:2. [...]

Lasīt tālāk... »

Mar 05 2009

Apmierinātība un piepildījums

Raksts publicēts plkst. 14:15 zem tēmas Bībelē teikts

“Gan daudzi saka: “Kas dos mums laimi?” Pacel Tu, Kungs, pār mums Sava vaiga gaišumu! Tu esi devis lielāku prieku manai sirdij nekā viņiem laikos, kad viņiem labības un vīna papilnam. Es apgulšos mierā un dusēšu, jo Tu vien dari, ka dzīvoju drošībā.” (Psalmi 4:7-9)
Apmierinātība un dzīves piepildījums iegūstams pazemīgā uzticībā Dievam. Bībele saka: “Es [...]

Lasīt tālāk... »

Jan 20 2009

Dzīvības grāmata vai uguns jūra

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Ja kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta uguns jūrā. Atkl. 20:15.

Lasīt tālāk... »

Jan 09 2009

Patiesība par elli (+ audio)

Raksts publicēts plkst. 11:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Viktors Geide

Ja ticam, ka reiz Dievs uz mūžu mūžiem elles liesmās dedzinās neatgriezušos grēciniekus, tad vislielākie šīs pasaules varmākas ir humānāki par Dievu – viņu upuri jau ir miruši, kamēr Dievs savus upurus mocīs visu mūžību… Bet varbūt šis apgalvojums ir kārtējais velna mēģinājums izkropļot Dieva raksturu?
Vislielākie meli, kādi jebkad ir izsacīti.
Meli ir [...]

Lasīt tālāk... »

Dec 28 2008

Saulgrieži vai Ziemassvētki?

Raksts publicēts plkst. 22:00 zem tēmas Bībelē teikts

Šķiet, šinī laikā ar faktiem vispamatotākais notikums ir saulgrieži un šinī laikā svinētie svētki vairāk vai mazāk tiešāk vai netiešāk ir saistīts ar saules pielūgšanas kultu.

Žēl, ka pat baznīcas, kas sauc sevi par kristīgām savus svētkus ir noteikušas datumos, kas gadu tūkstošiem ir saistītas ar saules pielūgšanu. Varētu padomāt, ka gadā trūkst dienas, kurās svinēt Kristus piedzimšanas atceri, vai kādus citus svētkus.

Lasīt tālāk... »

Dec 19 2008

Advente pirms 2000 gadiem

Raksts publicēts plkst. 12:30 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Atis Čerņevskis
Ja uz pasaules notiek kas būtisks, par to Dievs cilvēkus informē un sākās šī notikuma gaidīšana jeb adventa laiks. Par Kristus dzimšanu cilvēki tika informēti visai sen. Par to var lasīt Bībelē Vecās derības pravietojumos. To ir daudz, vismaz 61, un katrs paredzēja kādu Kristus dzīves detaļu. Kristus dzimšanas advente bija gara izstiepta [...]

Lasīt tālāk... »

Dec 13 2008

Paturi savu dakšiņu

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm no Dieva, sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: „Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem.

Lasīt tālāk... »

Dec 08 2008

Skatītāji ar izbrīnu raugās augšup, kad gaisma atspīd debesīs

Raksts publicēts plkst. 8:17 zem tēmas Bībelē teikts

Uguns bumba redzama vairāk nekā vienu tūkstoti kilometru diametrā

Autors: Atis Čerņevskis
EDMONTONA (Kanāda) – “Tas izskatījās kā raķete”, kāds vīrietis teica. “Mirklī, kad tas uzliesmoja virs pilsētas un prērijām, tas apgaismoja vakara debesis tik spoži kā dienas vidū”, cits piebilda.
Simti Edmontonā un droši vien tūkstoši Kanādas rietumos redzēja liesmojošu objektu debesīs ceturtdienas (20.11.2008) vakarā.
Cilvēki to aprakstīja [...]

Lasīt tālāk... »

Dec 01 2008

Advente pirms 4000 gadiem

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Pasaules vēsturē, saskaņā ar Bībeles aprakstiem, ir bijuši vairāki globāli notikumi. Tie ir bijuši vienlīdz svarīgi visiem cilvēkiem neatkarīgi no pasaules uzskatiem, reliģiskās pārliecības un dzīves veida. Un ikreiz šādās pasaules krustcelēs cilvēki jau laicīgi no Dieva ir saņēmuši brīdinājumus un padomus kā rīkoties. Un daļai cilvēku sākās adventa laiks.

Lasīt tālāk... »

Nov 12 2008

Ticība

Raksts publicēts plkst. 8:30 zem tēmas Bībelē teikts

Tici Kungam Jēzum Kristum, un tu tiksi glābts. Bībele saka: “Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts.” (Romiešiem 10:9)
Uzticoties Dievam, mēs tiekam Viņa priekšā attaisnoti (citi apzīmējumi – taisnoti, salīdzināti, samierināti ar Dievu). Bībele saka: “Un Ābrāms uzticējās Tam [...]

Lasīt tālāk... »
3. lapa no 512345