Rakstu arhīvs par tēmu 'Bībelē teikts'

Aug 24 2009

Debesu valstības pilsoņi

Raksts publicēts plkst. 10:00 zem tēmas Bībelē teikts

Ja ticam, ka pienāks diena, kad Dievs dibinās jaunu valstību, nākamais jautājums protams ir, kā lai es kļūstu par šīs jaunās valstības pilsoni?

Bībele ziņo, ka Jēzus pats būs tiesnesis, kurš sadalīs cilvēkus divās grupās, tos kas dzīvos jaunajā pasaulē un tos kas netiks pieņemti. Kādi ir Dieva kritēriji izdarot šo izvēli?

Lasīt tālāk... »

Aug 19 2009

Tukša cerība, jeb vienkārši Marija

Raksts publicēts plkst. 16:00 zem tēmas Bībelē teikts

Mums latviešiem ir tāds izteiciens: „Cerība – muļķa mierinājums.” Tas skan nežēlīgi, bet bieži vien tā ir patiesība. Viss atkarīgs no tā kas ir mūsu cerības objekts. Mēs nereti liekam savu cerību uz to, kas galu galā pieviļ, tad arī sanāk „muļķa mierinājums”. Neskatoties uz to ir arī droši cerības avoti.

Lasīt tālāk... »

Jūl 29 2009

Lāstu jeb atriebības psalmi

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Psalmi, īpaši atriebības psalmi, atgādina, ka mēs visi esam Dieva priekšā atbildīgi par savu izvēli un darbiem. Dieva dusmas liek uzlūkot Dieva mīlestību, žēlastību un tiesu nopietni. Dieva dusmas ir daļa no labās vēsts, sevišķi cilvēkam, kurš cieš netaisnību saskaroties ar ļaunuma pārspēku. Ne vienmēr šeit virs zemes vainīgie saņem pelnīto sodu. Labā vēsts ir, ka Dievs liek atšķirību starp taisnību un netaisnību. Dieva acu priekšā ir nevainīgo izlietās asinis, apraktie upuri, badā mirušie bērni, apsmietās sievietes. Viņa roka nav par īsu, lai atrastu vainīgos un atklātu apslēptos noziegumus. Dievs ir tiesnesis un Viņš savāks Savus ļaudis Sava troņa priekšā, bet sodīs visus bezdievīgos. Mums var likties, ka atsevišķi psalmi satur nepatīkamus pantus, taču tie sauc pēc Dieva taisnības un glābšanas no ļaunuma.

Lasīt tālāk... »

Mai 19 2009

Bībeles eshatoloģija

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Bībeles eshatoloģija ar Dieva Vārda autoritāti norāda, kas notiks laikā, kad pienāks visu lietu gals. Protams, interpretācijas var dalīties un atšķirties, tomēr pastāv noteiktas iezīmes, kurām vērts pievērst uzmanību.

Lasīt tālāk... »

Mai 07 2009

Vai tu vēlies nedaudz cerības?

Raksts publicēts plkst. 18:19 zem tēmas Bībelē teikts

Divdesmitā gadsimta sākumā valdīja izteikti optimistiska gaisotne. Rietumu pasaulē kopš apgaismības laikmeta dominējis optimistisks domāšanas veids.

Lasīt tālāk... »

Apr 29 2009

Pasaules gala koncepts dažādās reliģijās

Raksts publicēts plkst. 10:07 zem tēmas Bībelē teikts

Daudzās pasaules reliģijās pastāv līdzīgs koncepts par pasaules galu, ka laika galā ierodas kāds pasaules glābējs, kurš dibina savu taisnības valstību uz zemes un sakauj ļaunumu. Neminēšu konkrētus piemērus, bet izcelšu tikai principus, jo te pastāv būtiskas atšķirības no Bībeles vēstījuma par pasaules galu.

Lasīt tālāk... »

Apr 23 2009

Cēloņi un sekas

Raksts publicēts plkst. 13:20 zem tēmas Bībelē teikts

Mūsu pasaulē darbojas cēloņu – seku likums. Bībele saka: “Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties! Jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu, bet, kas sēj Garā, tas pļaus no Gara mūžīgo dzīvību. Tad nu nepiekusīsim, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim.” (Galatiešiem 6:7-9)
Pret [...]

Lasīt tālāk... »

Apr 12 2009

Vai tu tici mirušo augšāmcelšanai?

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Dainis Rudzīts
Varbūt brīžiem kādam rodas jautājums: Kāpēc ticēt Dievam? Kāpēc darīt labu un rīkoties taisnīgi, ja ar negodīgiem paņēmieniem šajā dzīvē var tikt tālāk uz priekšu? (tā vismaz izskatās) Kāda atšķirība starp ticīgo un neticīgo, starp labo un ļauno, jo visiem taču gals ir kapā?
Pirms 2000 gadiem Jēzus Kristus sludinādams reiz atklāja kādu lielu [...]

Lasīt tālāk... »

Apr 09 2009

Viņš ir augšāmcēlies!

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Un, ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība.(1.Kor.15:14)

Kuras no Bībeles pamatmācībām mēs varētu uzskatīt par vissvarīgākajām?

Lasīt tālāk... »

Apr 04 2009

Dinozauri un Bībele

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Jāatzīst, ka dinozauri Bībelē nav pieminēti un nekas netiek sacīts, ka tie būtu iegājuši Noa šķirstā. Tomēr Bībeles tekstā ir minētas būtnes, kuru apraksts ļoti līdzinās dinozauriem. Tie ir Behemots un Leviatāns. Skat. Ījaba 40:15-26

Lasīt tālāk... »
2. lapa no 512345