Rakstu arhīvs par tēmu 'Bībelē teikts'

Sep 22 2013

Dieva baušļi*

Raksts publicēts plkst. 9:05 zem tēmas Bībelē teikts

Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā

Lasīt tālāk... »

Mai 27 2011

Brīnumu zīmes

Raksts publicēts plkst. 6:00 zem tēmas Bībelē teikts

Kā tas ir iespējams, ka cilvēks, kurš Jēzus vārdā izdzen ļaunos garus, satiekot Jēzu dzird vārdus: “Es tevi nekad neesmu pazinis.”

Lasīt tālāk... »

Apr 23 2011

Ko tu domā par Jēzu?

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Dainis Rudzīts
„Un tūlīt rīta agrumā augstie priesteri ar vecajiem un rakstu mācītājiem un visa augstā tiesa taisīja spriedumu un, sasējuši Jēzu, lika To aizvest un nodeva Viņu Pilātam. Un Pilāts Viņam jautāja: “Vai Tu esi Jūdu ķēniņš?” Un Viņš atbildēdams tam saka: “Tu to saki.” Un augstie priesteri Viņu smagi apsūdzēja. Bet Pilāts Viņam [...]

Lasīt tālāk... »

Apr 17 2011

Japānas zemestrīce un laika zīmes

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Japānas zemestrīce un laika zīmes

Lasīt tālāk... »

Nov 17 2010

Vai Dievs nedzird?

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Atis Čerņevskis
Daudzi pamato savu neticību Dievam, jo Viņš neatbildot. Otrā daļa cilvēku apgalvo, ka Dievs mīl cilvēku bez nosacījumiem un atbild vienmēr.
Vai tiešām Dievs, kas Bībelē ir attēlots kā saskarsmi ar cilvēkiem meklējošs Dievs, neatbildētu, ja Viņu meklē?
Ecehiēla grāmatā ir aprakstīts kāds gadījums, kad Israēla vecaji gāja pie pravieša un gribēja ko no Dieva [...]

Lasīt tālāk... »

Jūl 18 2010

Dieva draugi

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Ja Dievs vēlas, lai mēs būtu Viņa draugi, tad kādēļ bieži rakstos viņš šķiet tik nedraudzīgs? Vai tad Bībele pati mums nemāca- ja kāds grib iegūt draugus, viņam pašam būtu jākļūst draudzīgam?

Lasīt tālāk... »

Jūl 15 2010

Kas man jādara, lai tiktu glābts?

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Kad cilvēks sāk domāt, viņš ātrāk vai vēlāk sastapsies ar Dievu un tad nākas izvēlēties vai atzīt Dieva autoritāti vai nē, būt glābtam vai nē.

Lasīt tālāk... »

Nov 21 2009

Zvēra zīme

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Vai esat dzirdējuši kaut ko par Bībelē minēto zvēra zīmi? Daudzi cilvēki uzdod jautājumus – Kas tā par zvēra zīmi? Kam to uzspiedīs? Kādas būs sekas?

Lasīt tālāk... »

Okt 16 2009

Svēto kults

Raksts publicēts plkst. 20:00 zem tēmas Bībelē teikts

Ko Bībele saka par mirušo svēto godināšanu un lūgšanu? Izrādās, ka tiešā veidā Bībelē nekad nav piemēts gadījums, kad kāds būtu izteicis lūgumu kādam mirušam svētajam.

Lasīt tālāk... »

Sep 16 2009

Debesu valstības pilsoņi 2

Raksts publicēts plkst. 21:00 zem tēmas Bībelē teikts

Turpinot domu par kritērijiem, pēc kuriem Dievs vērtē cilvēku, kā viens no svarīgākajiem Bībelē parādās jēdziens ‘ticība’. Marka evaņģēlija 16:16 Kristus pasludina: “Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts.”

Lasīt tālāk... »
1. lapa no 512345