Sep 22 2013

Dieva baušļi*

Raksts publicēts plkst. 9:05 zem tēmas Bībelē teikts

  1. “Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.
  2. Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu nedz pēc tā, kas ir augšā debesīs, nedz pēc tā, kas ir virs zemes, nedz pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes. Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešam un ceturtam augumam tiem, kas Mani ienīst, un dara žēlastību līdz tūkstošajam augumam tiem, kas Mani mīl un tur Manus baušļus.
  3. Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nelietīgi valkāt, jo Tas Kungs neatstās nesodītu, kas Viņa Vārdu nelietīgi valkā.
  4. Piemini sabata dienu, ka tu to svētī. Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus. Bet septītā diena ir sabats Tam Kungam, tavam Dievam, tad nebūs tev nekādu darbu darīt, nedz tev, nedz tavam dēlam, nedz tavai meitai, nedz tavam kalpam, nedz tavai kalponei, nedz tavam lopam, nedz tam svešiniekam, kas ir tavos vārtos. Jo sešās dienās Tas Kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams, un septītajā dienā Tas Kungs atdusējās; tāpēc Tas Kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta.
  5. Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod.
  6. Tev nebūs nokaut.
  7. Tev nebūs laulību pārkāpt.
  8. Tev nebūs zagt.
  9. Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.
  10. Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu. Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder.”

* – Dieva baušļi, kā tie uzrakstīti Bībelē 2.Mozus grāmatā 20:1-17 Tulkojums latviešu valodā 1965. gada izdevums

Nov 28 2012

Visas planētas vienā rindā? – Meli

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Kristus otrā atnākšana,Spiritisms. Astroloģija. NLO.

Autors: Dainis Rudzīts

Tiek runāts, ka kāds ezotēriķis vai Tibetas lama prognozē, ka laikā ap 21. decembri pastāv ļoti liela milzu katastrofas iespējamība. Tas viss notikšot tāpēc ka decembra beigās Saules sistēmas planētas sastāšoties visas vienā rindā, un tas esot unikāls notikums, tas nozīmējot, ka visas planētas vienlaikus izies cauri galaktikas „nulles joslai”.

Neizskatās pēc gudro Tibetas mūku domu gājiena. Bet varbūt tas tāpēc, ka Lasīt tālāk… »

Nov 26 2012

Vai atkal pasaules gals 21.decembrī?

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Kristus otrā atnākšana

Autors: Dainis Rudzīts

2012

Kādu laiku atpakaļ tika pasludināts kārtējais pasaules gals uz 2012.gada 21.decembri. Režisori paguva uzņemt filmas. Arī citi izveicīgi ļaudis, izmantojot šo tēmu, nopelnīja kādu naudiņu. Pa internetu un e-pastiem rotē cilvēku prātus uztraucošas ne ta ziņas, ne ta tenkas par Tibetas mūka vēstījumiem. Tagad dažbrīd var dzirdēt par pieaugošo satraukumu, cilvēkiem šur un tur esot neziņā par to kas būs. Protams, daudz ir arī tādu, kas nemaz nav pamanījuši gaidāmo “galu”.

Ko tad īsti mēs varam gaidīt 21.decembrī? Da jeb ko, tikai ne pasules galu. Ir iespējami daži notikumu attīstības scenāriji. Lasīt tālāk… »

Apr 10 2012

Bailes no likuma

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Kā sagatavoties

Autors: Māris Mols

Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas; kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. (1.Jāņa 4:18)

Dievs ir mīlestība. Dieva valstības pamatā nav bailes no soda par likuma pārkāpumu. Dievs nevēlas lai mēs baidītos. Atklāsmes grāmatā ir rakstīti interesanti vārdi:

Bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītājiem, slepkavām, netikļiem, burvjiem, elku kalpiem un visiem melkuļiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā; tā ir otrā nāve. Atkl (21:8)

Šajā pantā kā pirmie kandidāti uz uguns jūru ir minēti bailīgie. Kad es pirmo reizi to izlasīju, nodomāju: “Tas nu gan nav godīgi. Bailīgos vajadzētu pažēlot, nevis mest uguns jūrā”. Tomēr te nav runa par cilvēkiem, kuri nobijušies no čūskām vai no augstuma. Bailīgie ir tie, kuru dzīves virzītāj spēks ir bailes. Lasīt tālāk… »

Apr 04 2012

Bailes no pasaules gala

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Kā sagatavoties

Autors: Māris Mols 

Brīžos, kad mūsu labklājība vai pat dzīvība ir apdraudēta, atklājas mūsu patiesā būtība. Mēs dzīvojam laikā, kad draudi mums uzglūn no visām pusēm. Sākot ar dabas kataklizmām, zemestrīcēm, vētrām, sausuma, karstuma un augstuma, līdz pat cilvēku radītiem draudiem – bezdarba, krīzes, nabadzības, nevienlīdzības, vardarbības un kara. Velnam patīk biedēt cilvēkus, jo nobijušos cilvēku ir daudz vieglāk pakļaut. No vēstures mēs zinām, ka despoti ir spējuši pakļaut tautas radot draudus, kas varbūt nemaz nav bijuši reāli.

Pēc Reihstāga ugunsgrēka Hitleram izdevās konsolidēt savu varu un tas tiek uzskatīts par Nacistiskās partijas vēstures svarīgāko lūzumpunktu. Uzbrukums ASV dvīņu torņiem bija par matu vairāku brīvību ierobežojošu likumu pieņemšanai un neilgi pēc uzbrukuma tika sākts karš pret Irāku. Eiropas finanšu krīze deva iespēju vēl vairāk centralizēt varu Eiropas birokrātu rokās, samazinot dalībvalstu pašnoteikšanos. Tas, kurš tieši izraisīja katru no šiem notikumiem, ir strīdīgs jautājums, tomēr viens ir skaidrs – cilvēku bailes no dažādiem draudiem var viegli izmantot lai tos pakļautu. Lasīt tālāk… »

Mai 27 2011

Brīnumu zīmes

Raksts publicēts plkst. 6:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Māris Mols 

Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši?
Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu pazinis; eita nost no Manis, jūs ļauna darītāji. (Mat. 7:22,23)

Kā tas ir iespējams, ka cilvēks, kurš Jēzus vārdā izdzen ļaunos garus, satiekot Jēzu dzird vārdus: “Es tevi nekad neesmu pazinis.” Lasīt tālāk… »

Mai 17 2011

Vai pasaulei gals jau šajā sestdienā?

Raksts publicēts plkst. 10:08 zem tēmas Kristus otrā atnākšana

Autors: Dainis Rudzīts

Pēdējā laikā ir kļuvusi populāra pasaules gala datuma nospraušana. Sociologi cilvēku interesi par šo parādību saista ar nedrošību par nākotni, ar biežajām dabas kataklizmām. Latvijā mazāk, bet Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā un internetā daudz vairāk jau kopš pagājušā gada tiek sludināts, ka pasaules gals iestāsies pavisam drīz – 21.maijā, t.i. šo sestdien. Idejas autori šo savu apgalvojumu apstiprina ar lozungu: Bībele to garantē! Patiesībā tas ir interesants matemātisks aprēķins, kuram nav nekāda sakara ar Bībeli. Svētajos Rakstos ir pierakstīti Jēzus Kristus vārdi, kur Viņš skaidri pasaka, ka nevienam nav atklāts šis īpašais datums, kurā Visuma Radītājs solās īpaši iesaistīties cilvēces vēsturē un vērst lietas uz labo pusi bez cilvēku palīdzības: “Bet dienu un stundu neviens nezina, ne debesu eņģeļi, ne Dēls, kā vien Tēvs.” (Bībele, Mateja evaņģēlijs 24:36) Šajā pašā nodaļā ir pierakstīts arī Jēzus brīdinājums, ka būs daudz cilvēku, kas pretendēs uz to, ka viņi pārstāv Jēzu un pat izliksies it kā viņi paši būtu Jēzus Kristus: „Ja tad kas jums sacīs: redzi, še ir Kristus vai tur, – tad neticiet. Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos.” (24:23-24)

Lielākā problēma ir tā, ka šādi biežie pareģojumi par pasaules galu kas nepiepildās, grauj uzticību visam, tajā skaitā Dievam.

Pēc būtības, nav svarīgi, kad tad būs gals, svarīgākais ir tas, vai es tam esmu gatavs. Katram cilvēkam viņa šīs pasaules gals visbiežāk iestāsies astoņdesmit gadu laikā pēc viņa dzimšanas. Vai es esmu iedraudzējies ar Radītāju, kurš tad arī saka, ka pēc gala būs turpinājums? Ar šo dzīvi viss nebeidzas. Bet izvēle par labu manām attiecībām ar mīlošo Dievu ir jāizdara šodien.

Apr 23 2011

Ko tu domā par Jēzu?

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Dainis Rudzīts

„Un tūlīt rīta agrumā augstie priesteri ar vecajiem un rakstu mācītājiem un visa augstā tiesa taisīja spriedumu un, sasējuši Jēzu, lika To aizvest un nodeva Viņu Pilātam. Un Pilāts Viņam jautāja: “Vai Tu esi Jūdu ķēniņš?” Un Viņš atbildēdams tam saka: “Tu to saki.” Un augstie priesteri Viņu smagi apsūdzēja. Bet Pilāts Viņam atkal vaicāja: “Vai Tu nekā neatbildi? Redzi, cik smagi tie Tevi apsūdz!” Bet Jēzus neatbildēja vairāk nekā, tā ka Pilāts brīnījās. Bet uz svētkiem tas viņiem mēdza atlaist vienu cietumnieku, kuru tie prasīja. Bet tur bija kāds, vārdā Baraba, sagūstīts ar dumpiniekiem, kas dumpī bija izdarījuši slepkavību. Un ļaudis, augšā sanākuši, sāka prasīt, lai tiem tā darītu, kā parasts. Bet Pilāts tiem atbildēja un sacīja: “Vai jūs gribat, ka es jums atlaižu Jūdu ķēniņu?” Jo viņš zināja, ka augstie priesteri To bija nodevuši aiz skaudības. Bet augstie priesteri sakūdīja ļaudis, lai labāk tiem atlaistu Barabu. Bet Pilāts atkal griezās pie tiem un sacīja: “Ko tad lai daru ar To, ko jūs saucat par Jūdu ķēniņu?” Bet tie atkal brēca: “Sit Viņu krustā!” Bet Pilāts tiem sacīja: “Ko tad Viņš ļaunu darījis?” Bet tie vēl vairāk brēca: “Sit Viņu krustā!” Bet Pilāts, gribēdams ļaudīm iztapt, tiem atlaida Barabu un Jēzu lika šaust un nodeva, lai sistu krustā.” (Bībele, Marka ev.15:1-15) Lasīt tālāk… »

Apr 17 2011

Japānas zemestrīce un laika zīmes

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Māris Mols

Jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, un būs bada laiki un zemestrīce dažās vietās. (Mat. 24:7)

 Pasaules iedzīvotāju vairākums atsākās pieņemt Dieva draudzības piedāvājumu. Cilvēks labāk izvēlas dzīvot pasaulē bez Dieva, pieķeroties katrai vismazākajai iespējai apšaubīt Dieva eksistenci un labvēlību. Vai Japānas nesenie notikumi ir Dieva sods par šādu cilvēces attieksmi?

Jā un nē. Jēzus Kristus nāca atklāt mums Dievu, kurš nav atriebīgs. Viņš liek saulei un lietum līt gan pār ticīgiem, gan neticīgiem. Dievs mīl visus cilvēkus neraugoties uz viņu attieksmi pret viņu. Tomēr Dieva dotā brīvība nozīmē arī to, ka mums ir jāsastopas ar savas rīcības radītājām sekām.

Cilvēkiem, kas nolēmuši iztikt bez Dieva, būs jāstājas pretī dabas stihijām saviem pašu spēkiem. Mēs nevaram vienlaicīgi ignorēt Dievu un cerēt uz viņa palīdzību un aizsardzību.

Turpretī tiem, kas Viņam uzticas, Dievs ir gatavs palīdzēt gan šajā dzīvē, gan dāvināt mūžīgu dzīvību jaunajā pasaulē. Iespējams Dievs mūs nepasargās no visām sāpēm, kas nāks par šo pasauli, tomēr ar Dievu tās izturēt to visu būs daudz vieglāk.

Mar 02 2011

Tas vēl nav gals

Raksts publicēts plkst. 12:50 zem tēmas Kristus otrā atnākšana

Autors: Dainis Rudzīts

„Bet jūs dzirdēsit karus un karu daudzināšanu. Esiet nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek; bet tas nav vēl gals, jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, un būs bada laiki un zemestrīce dažās vietās.” Mateja ev. 24:6-7

Pēdējā laikā pasauli pāršalc intensīva informācijas plūsma par reģionāliem un starptautiskiem konfliktiem. Ekonomisti un politiķi prognozē tālejošas sekas Āfrikas ziemeļos un tuvajos austrumos notiekošajiem nemieriem. Šie notikumi pat, šķiet, mūsu uzmanībai aizēno daudzās ilgstošās karadarbības un nemieru vietas. Lasīt tālāk… »

1. lapa no 1012345...10...Pēdējā lapa »